به وبسایت رسمی موسسه آموزش عالی اترک خوش آمدید.
چهارشنبه، ۱۹ بهمن ۱۴۰۱  

اطلاعیه لزوم انجام واکسیناسیون و آمادگی جهت از سرگیری آموزش حضوری