به وبسایت رسمی موسسه آموزش عالی اترک خوش آمدید.
شنبه، ۰۹ مهر ۱۴۰۱  

اطلاعیه لزوم انجام واکسیناسیون و آمادگی جهت از سرگیری آموزش حضوری