به وبسایت رسمی موسسه آموزش عالی اترک خوش آمدید.
پنجشنبه، ۲۹ مهر ۱۴۰۰  

اطلاعیه لزوم انجام واکسیناسیون و آمادگی جهت از سرگیری آموزش حضوری