به وبسایت رسمی موسسه آموزش عالی اترک خوش آمدید.
چهارشنبه، ۱۹ بهمن ۱۴۰۱  

لیست کلاس های مجازی دانشگاه نیمسال تابستان 1400

 

روانشناسی

   لینک کانال تلگرامی جهت دریافت فیلم های آموزشی گروه      

          https://t.me/s/ravanshenasiatrak

   
نام درس نام استاد                                  لینک کلاس مجازی                                  لینک مشاهده سوالات امتحان و ارسال پاسخ نامه       تاریخ/ ساعت امتحان
ناتوانایی های یادگیری براتعلی قوامی https://www.skyroom.online/ch/amozesh99/natavanihayadkhiri http://exam.atrak.ac.ir/?#/login/1626 1400/06/07  ساعت13
روانشناسی کودکان با نیازهای ویژه 2 براتعلی قوامی https://www.skyroom.online/ch/amozesh99/ravanshenasikodakvijeh2 http://exam.atrak.ac.ir/?#/login/1627 1400/06/07  ساعت17
اصول روانشناسی بالینی مسعود خاکپور https://www.skyroom.online/ch/amozesh99/ravanshenasibalini http://exam.atrak.ac.ir/?#/login/1628 1400/06/06  ساعت13
متون روانشناسی به انگلیسی2 مسعود خاکپور https://www.skyroom.online/ch/amozesh99/ravanshenasienglish2 http://exam.atrak.ac.ir/?#/login/1629 1400/06/08  ساعت13
آموزه های روانشناختی در قرآن و حدیث1 محمد زابلی https://www.skyroom.online/ch/amozesh99/amoozeravanshenakhti1 http://exam.atrak.ac.ir/?#/login/1630 1400/06/08  ساعت17
آسیب شناسی روانی2 مسعود خاکپور https://www.skyroom.online/ch/amozesh99/asibshenasiravani2tabestan http://exam.atrak.ac.ir/?#/login/1631 1400/06/06  ساعت15

 

برق

لینک کانال تلگرامی جهت دریافت فیلم های آموزشی گروه

https://t.me/s/barghatrak

   
نام درس نام استاد                   لینک کلاس مجازی                                  لینک مشاهده سوالات امتحان و ارسال پاسخ نامه       تاریخ/ ساعت امتحان
سیستم های کنترل خطی امیر فیضی زاده https://www.skyroom.online/ch/amozesh99/systemcontrolkhat http://exam.atrak.ac.ir/?#/login/1632 1400/06/06  ساعت17
ماشین های الکتریکی2 امیر فیضی زاده https://www.skyroom.online/ch/amozesh99/machin2 http://exam.atrak.ac.ir/?#/login/1633 1400/06/08  ساعت17

 

حسابداری

لینک کانال تلگرامی جهت دریافت فیلم های آموزشی گروه

https://t.me/s/hesabdariatrak

   
نام درس نام استاد                   لینک کلاس مجازی                                  لینک مشاهده سوالات امتحان و ارسال پاسخ نامه     تاریخ/ ساعت امتحان
نرم افزارهای کاربردی در حسابداری الینا عزیزیان https://www.skyroom.online/ch/amozesh99/narmafzar-hesabdari http://exam.atrak.ac.ir/?#/login/1634 1400/06/08  ساعت17

 

عمومی

لینک کانال تلگرامی جهت دریافت فیلم های آموزشی گروه

https://t.me/s/omoomiatrak

   
نام درس نام استاد                                  لینک کلاس مجازی                                  لینک مشاهده سوالات امتحان و ارسال پاسخ نامه     تاریخ / ساعت امتحان
اندیشه اسلامی 1 مهدی ساعدی https://www.skyroom.online/ch/amozesh99/andisheeslami1saedi http://exam.atrak.ac.ir/?#/login/1635 1400/06/06  ساعت15
دانش خانواده و جمعیت براتعلی قوامی https://www.skyroom.online/ch/amozesh99/daneshkhanevadeh http://exam.atrak.ac.ir/?#/login/1636 1400/06/06  ساعت17
انقلاب اسلامی ایران قدیر بابایی https://www.skyroom.online/ch/amozesh99/enghelabeslamiiranbabaei http://exam.atrak.ac.ir/?#/login/1650 1400/06/08  ساعت15
تفسیر موضوعی قرآن سید محمود صفویان https://www.skyroom.online/ch/amozesh99/tafsir http://exam.atrak.ac.ir/?#/login/1638 1400/06/08  ساعت17
تربیت بدنی1و2 اکرم شریف منش https://www.skyroom.online/ch/amozesh99/tarbiyatbadani-khaharan http://exam.atrak.ac.ir/?#/login/1639 1400/06/07  ساعت15
تربیت بدنی1و2(برادران) وحید داودی https://www.skyroom.online/ch/amozesh99/tarbiyatbadani http://exam.atrak.ac.ir/?#/login/1640 1400/06/07  ساعت15
اندیشه اسلامی 2(نبوت و امامت) مهدی ساعدی https://www.skyroom.online/ch/amozesh99/andishe2saedi http://exam.atrak.ac.ir/?#/login/1641 1400/06/06  ساعت17
تاریخ فرهنگ تمدن اسلام و ایران علی حسین قاسم زاده https://www.skyroom.online/ch/amozesh99/tarikhtamadonghasemzadeh http://exam.atrak.ac.ir/?#/login/1642 1400/06/07  ساعت17
ریاضی مهندسی علی محمدی https://www.skyroom.online/ch/amozesh99/riazimohandesikol http://exam.atrak.ac.ir/?#/login/1643 1400/06/08  ساعت15
فارسی عمومی غلامرضا کاظمی https://www.skyroom.online/ch/amozesh99/farsiomoomikazemi http://exam.atrak.ac.ir/?#/login/1644 1400/06/08  ساعت17
محاسبات عددی سیده اعظم اسلامی راد https://www.skyroom.online/ch/amozesh99/mohasebatadadi-eslami http://exam.atrak.ac.ir/?#/login/1645 1400/06/07  ساعت15
ریاضی عمومی2 سارا بادلو https://www.skyroom.online/ch/amozesh99/riaziomoomi2 http://exam.atrak.ac.ir/?#/login/1646 1400/06/06  ساعت17