به وبسایت رسمی موسسه آموزش عالی اترک خوش آمدید.
دوشنبه، ۲۷ اردیبهشت ۱۴۰۰  

لیست کلاس های مجازی دانشگاه نیمسال دوم 1400-1399

 

کارشناسی ارشد مهندسی عمران - سازه  
نام درس نام استاد                                  لینک کلاس مجازی                                     روز / ساعت تشکیل کلاس
  ریاضیات عالی مهندسی        حمیدرضا کاظمی          https://www.skyroom.online/ch/amozesh99/riaziataalimohandesi جمعه/17-9
دینامیک سازه   حمیدرضا کاظمی          https://www.skyroom.online/ch/amozesh99/dinamisazeh جمعه/17-9
روش اجزاء محدود محمدحسین قدیری راد https://www.skyroom.online/ch/amozesh99/raveshajzamahdod جمعه/17-9
پایداری سازه محمدحسین قدیری راد https://www.skyroom.online/ch/amozesh99/paydarisazeh جمعه/17-9
سازه های فولادی پیشرفته محمدحسین قدیری راد https://www.skyroom.online/ch/amozesh99/sazehfoladipishrafteh جمعه/17-9
سازه های بتن آرمه پیشرفته   حمیدرضا کاظمی          https://www.skyroom.online/ch/amozesh99/sazehaibotonipishrafte جمعه/17-9

 

کارشناسی ارشد مهندسی عمران - آب  
نام درس نام استاد                                  لینک کلاس مجازی                                     روز / ساعت تشکیل کلاس
آب های زیرزمینی یپیشرفته رضا براتی https://www.skyroom.online/ch/amozesh99/abzirzaminipishrafteh جمعه/17-9
تحلیل و مدیریت سیستم های منابع آّب منصوره آتشی https://www.skyroom.online/ch/amozesh99/tahlilsystemab جمعه/17-9
هیدروانفورماتیک رضا قارنگیان https://www.skyroom.online/ch/amozesh99/hidroanformatik جمعه/17-9

 

کارشناسی ارشد مهندسی فناوری اطلاعات- تجارت الکترونیکی  
نام درس نام استاد                                  لینک کلاس مجازی                                     روز / ساعت تشکیل کلاس
مباحث ویژه سمانه موسوی نیک https://www.skyroom.online/ch/amozesh99/mabahes جمعه/17-9
هوش تجاری مسعود خسروی https://www.skyroom.online/ch/amozesh99/hoshtejari جمعه/17-9
روش تحقیق و سمینار مسعود خسروی https://www.skyroom.online/ch/amozesh99/tahghigh-seminar-it جمعه/17-9
امینت تجارت الکترونیکی سمانه موسوی نیک https://www.skyroom.online/ch/amozesh99/amniyattejarat جمعه/17-9
محاسبات توری سمانه موسوی نیک https://www.skyroom.online/ch/amozesh99/mohasebattori جمعه/17-9

 

کارشناسی ارشد مهندسی معماری  
نام درس نام استاد                                  لینک کلاس مجازی                                     روز / ساعت تشکیل کلاس
روش تحقیق معماری نسیم مجیدی https://www.skyroom.online/ch/amozesh99/raveshtahghighmemari جمعه/18-16
معماری و اقلیم منا افراسیابی https://www.skyroom.online/ch/amozesh99/memari-eqlim جمعه/16-14
طرح معماری ارشد1 بهزاد علیپور https://www.skyroom.online/ch/amozesh99/tarhmemari1 جمعه/13-9
طرح معماری ارشد2 داود برادران https://www.skyroom.online/ch/amozesh99/tarhmemariarshad2 جمعه/13-9
حکمت معماری در ایران داود برادران https://www.skyroom.online/ch/amozesh99/hekmatememari جمعه/16-14
مراتب اجرایی ساختمان بهزاد علیپور https://www.skyroom.online/ch/amozesh99/maratebeejrai جمعه/18-16
حقوق معماری نسیم مجیدی https://www.skyroom.online/ch/amozesh99/hoghooghmemariarshad جمعه/20-18

 

کارشناسی ارشد مهندسی برق-سیستم های قدرت  
نام درس نام استاد                                  لینک کلاس مجازی                                     روز / ساعت تشکیل کلاس
اصول کنترل مدرن امیر فیضی زاده https://www.skyroom.online/ch/amozesh99/osoolmodern جمعه/17-9
کنترل غیرخطی امیر فیضی زاده https://www.skyroom.online/ch/amozesh99/kontrolgherkhati جمعه/17-9
توزیع انرژی الکتریکی حسن مرادی https://www.skyroom.online/ch/amozesh99/tozielectreki جمعه/17-9
تئوری جامع ماشین های الکتریکی حسن مرادی https://www.skyroom.online/ch/amozesh99/teorimashinelekti جمعه/17-9

 

کارشناسی ارشد فیزیولوژی ورزشی  
نام درس نام استاد                                  لینک کلاس مجازی                                     روز / ساعت تشکیل کلاس
آمار زیستی ویژه فعالیت ورزشی علی گلستانی https://www.skyroom.online/ch/amozesh99/amarzisti جمعه/16-14
فیزیولوژی انسان پیشرفته ویژه فعالیت حسن باقری https://www.skyroom.online/ch/amozesh99/fiziolozhiensanpishrafteh پنج شنبه/18-16
اصول برنامه ریزی تمرین و فعالیت علی گلستانی https://www.skyroom.online/ch/amozesh99/osoltamrin جمعه/18-16
متابولسیم فعالیت ورزشی و تمرین محمود حصارکوشکی https://www.skyroom.online/ch/amozesh99/metabolism پنج شنبه/20-18
زبان تخصصی(جبرانی) علی گلستانی https://www.skyroom.online/ch/amozesh99/zabantakhasosi جمعه/20-18
روش تحقیق در علوم ورزشی علی گلستانی https://www.skyroom.online/ch/amozesh99/raveshtahghigh پنج شنبه/18-16
برنامه ریزی پیشرفته ویژه قدرت و استقامت علی گلستانی https://www.skyroom.online/ch/amozesh99/barnamehrizipishrafteh پنج شنبه/20-18
تغذیه ورزشی پیشرفته محمود حصارکوشکی https://www.skyroom.online/ch/amozesh99/taghziehvarzeshi جمعه/20-18
موضوعات پیشرفته در فیزیولوژی ورزشی حسن باقری https://www.skyroom.online/ch/amozesh99/mozoatepishraftehvarzeshi پنجشنبه/16-14
تکنیک های آزمایشگاهی در تمرین حسن باقری https://www.skyroom.online/ch/amozesh99/teknik-az-tamrin جمعه/18-16

 

کارشناسی ارشد مدیریت ورزشی  
نام درس نام استاد                                  لینک کلاس مجازی                                     روز / ساعت تشکیل کلاس
مدیریت اوقات فراغت و ورزش های تفریحی لیلی خاوری https://www.skyroom.online/ch/amozesh99/modiriatoghatferaghat پنج شنبه/12-10
روش تحقیق در مدیریت ورزشی علی گلستانی https://www.skyroom.online/ch/amozesh99/raveshtahqiq-modiryatvarzeshi پنج شنبه/14-12
نظریه های سازمان و مدیریت ابوالفضل علی زاده https://www.skyroom.online/ch/amozesh99/nazariehaisazemanmodiriate جمعه/16-14
اصول و مبانی مدیریت لیلی خاوری https://www.skyroom.online/ch/amozesh99/osolmabanimodiriat پنج شنبه/10-8
کاربرد رایانه در ورزش(جبرانی) علی گلستانی https://www.skyroom.online/ch/amozesh99/karbordrayanevarzesh پنج شنبه/16-14
سمینار در مدیریت ورزشی علی گلستانی https://www.skyroom.online/ch/amozesh99/seminarvarzeshi پنج شنبه/12-10
مدیریت بازاریابی در اوقات فراغت لیلی خاوری https://www.skyroom.online/ch/amozesh99/modiriatebazaryabi پنج شنبه/14-12
جامعه شناسی اوقات فراغت ابوالفضل علی زاده https://www.skyroom.online/ch/amozesh99/jameshenasioghat جمعه/18-16
نظریه ها و مبانی اوقات فراغت ابوالفضل علی زاده https://www.skyroom.online/ch/amozesh99/mabaniogotfaragat جمعه/20-18
تحلیل آماری و کاربرد نرم افزارها علی گلستانی https://www.skyroom.online/ch/amozesh99/tahlilamari-arshad پنج شنبه/10-8

 

روانشناسی

   لینک کانال تلگرامی جهت دریافت فیلم های آموزشی گروه      

          https://t.me/s/ravanshenasiatrak      

 
نام درس نام استاد                                  لینک کلاس مجازی                                     روز / ساعت تشکیل کلاس
روانشناسی اخلاق محمد زابلی https://www.skyroom.online/ch/amozesh99/ravanshenasiakhlagh شنبه/18-16
آسیب شناسی اجتماعی مسعود خاکپور https://www.skyroom.online/ch/amozesh99/asibshenasiejtemai شنبه/14-12
پویایی گروه براتعلی قوامی https://www.skyroom.online/ch/amozesh99/poyaiegroh یکشنبه/10-8
روانشناسی جنسیت اعظم احمدی https://www.skyroom.online/ch/amozesh99/ravanshenasijensyat یکشنبه/14-12
ناتوانایی های یادگیری براتعلی قوامی https://www.skyroom.online/ch/amozesh99/natavanihayadkhiri شنبه/20-18
متون رواشناسی به انگلیسی2 مسعود خاکپور https://www.skyroom.online/ch/amozesh99/ravanshenasienglish2 پنجشنبه/14-12
آزمون های روانشناختی2 اعظم جهاندیده https://www.skyroom.online/ch/amozesh99/azmoonravanshenakhti2 دوشنبه/16-14
روانشناسی تجربی مسعود خاکپور https://www.skyroom.online/ch/amozesh99/ravanshenasitajrobi سه شنبه/15-12
رفتار سازمانی مسعود خاکپور https://www.skyroom.online/ch/amozesh99/raftarsazmani-ravanshenasi سه شنبه/18-16
آسیب شناسی روانی کودک و نوجوان براتعلی قوامی https://www.skyroom.online/ch/amozesh99/asibshenasi  شنبه/16-14
آسیب شناسی روانی1 مسعود خاکپور https://www.skyroom.online/ch/amozesh99/asibshenasiravani1  شنبه/18-16
روانشناسی کودکان با نیازهای ویژه1 براتعلی قوامی https://www.skyroom.online/ch/amozesh99/ravanshenasikodakvijeh1 یک شنبه/16-14
نظریه های مشاوره و روان درمانی مسعود خاکپور https://www.skyroom.online/ch/amozesh99/nazaryehmoshaver یک شنبه/18-16
روانشناسی صنعتی- سازمانی مسعود خاکپور https://www.skyroom.online/ch/amozesh99/ravansanatisazman دوشنبه/14-12
روانشناسی و مشاوره خانواده اعظم احمدی https://www.skyroom.online/ch/amozesh99/ravanshenasi دوشنبه/18-16
راهنمایی و مشاوره تحصیلی و شغلی رقیه شکری https://www.skyroom.online/ch/amozesh99/rahnamaeimoshaverh دوشنبه/20-18
روانشناسی دین محمد زابلی https://www.skyroom.online/ch/amozesh99/ravanshenasidin سه شنبه/20-18
انگیزش و هیجان اعظم جهاندیده https://www.skyroom.online/ch/amozesh99/angizeshvhayajan یکشنبه/18-16
روانشناسی فیزیولوژیک معصومه مهرآفرید https://www.skyroom.online/ch/amozesh99/phisiolohic دوشنبه/18-16
روان سنجی اعظم جهاندیده https://www.skyroom.online/ch/amozesh99/ravansanji دوشنبه/20-18
روانشناسی شناختی براتعلی قوامی https://www.skyroom.online/ch/amozesh99/ravanshenasishenakhti سه شنبه/18:30-16:30
روانشناسی تحولی2 براتعلی قوامی https://www.skyroom.online/ch/amozesh99/tahavoli2  شنبه/20-18
روانشناسی تربیتی رقیه شکری https://www.skyroom.online/ch/amozesh99/ravanshenasitarbyati سه شنبه/17-15
آشنایی با فلسفه اسلامی محمد زابلی https://www.skyroom.online/ch/amozesh99/ashnaeibafalsafeh چهارشنبه/20-18
روش تحقیق(کمی و کیفی) مسعود خاکپور https://www.skyroom.online/ch/amozesh99/raveshtahghighravanshenasi چهارشنبه/15-12
روانشناسی تحولی1 براتعلی قوامی https://www.skyroom.online/ch/amozesh99/ravanshenasitahavoli1 شنبه/18-16
مباحث اساسی در روانشناسی2 براتعلی قوامی https://www.skyroom.online/ch/amozesh99/mabaheseasasi2 یکشنبه/12-10
آمار استنباطی مسعود خاکپور https://www.skyroom.online/ch/amozesh99/amarestenbati یکشنبه/15-12
روانشناسی ازدیدگاه اندیشمندان مسلمان محمد زابلی https://www.skyroom.online/ch/amozesh99/ravanshenasiandishmandan یکشنبه/20-18
متون روانشناسی به انگلیسی1 مسعود خاکپور https://www.skyroom.online/ch/amozesh99/ravanshenasienglish1 دوشنبه/18-16
معرفت شناسی رضا ترنیکی https://www.skyroom.online/ch/amozesh99/marefatshenasi دوشنبه/20-18
احساس و ادراک مسعود خاکپور https://www.skyroom.online/ch/amozesh99/ehsasvedrak چهارشنبه/18-16
زبان خارجه سحر نصیری https://www.skyroom.online/ch/amozesh99/zabankharejeh-nasiri پنجشنبه/13-10
زبان پیش دانشگاهی سحر نصیری https://www.skyroom.online/ch/amozesh99/zabanpishnasiri پنجشنبه/16-13
آمار توصیفی مسعود خاکپور https://www.skyroom.online/ch/amozesh99/amartosifi دوشنبه(هفته زوج)/12-10
مبانی جامعه شناسی رضا ترنیکی https://www.skyroom.online/ch/amozesh99/mabanijameshenasi سه شنبه/20-18
فیزیولوژی اعصاب و غدد معصومه مهرآفرید https://www.skyroom.online/ch/amozesh99/fiziulozhiasab سه شنبه(هفته زوج)/18-16
مباحث اساسی در روانشناسی 1 براتعلی قوامی https://www.skyroom.online/ch/amozesh99/mabaheseasasi1 چهارشنبه(هفته زوج)/13-11:30
مبانی راهنمایی و مشاوره مسعود خاکپور https://www.skyroom.online/ch/amozesh99/mabanirahnamiemoshavereh سه شنبه(هفته زوج)/12-10
تاریخ و مکاتب روانشناسی و نقد آن معصومه مهرآفرید https://www.skyroom.online/ch/amozesh99/tarikhmakatebravanshenasi  چهارشنبه(هفته زوج)/18-16
پژوهش(عملی- انفرادی) در روانشناسی مسعود خاکپور https://www.skyroom.online/ch/amozesh99/pazhohesh-ravanshenasi-khakpoor  
پژوهش(عملی- انفرادی) در روانشناسی براتعلی قوامی https://www.skyroom.online/ch/amozesh99/pazhohesh-ravanshenasi-ghavami  
توانبخشی کودکان با نیازهای ویژه براتعلی قوامی https://www.skyroom.online/ch/amozesh99/tavanbakhshi دوشنبه/13-11:30
آموزه های روانشناختی در قران و حدیث 1و2 مهدی ساعدی https://www.skyroom.online/ch/amozesh99/amozehaieravanshenakhti دوشنبه/19-17( هفته فرد)
فلسفه علم روانشناسی محمد زابلی https://www.skyroom.online/ch/amozesh99/falsafehelmravanshenasi دوشنبه/18-16

 

مهندسی پزشکی

لینک کانال تلگرامی جهت دریافت فیلم های آموزشی گروه

https://t.me/s/mohandesipezeshghiatrak

 
نام درس نام استاد                                  لینک کلاس مجازی                                     روز / ساعت تشکیل کلاس
اصول سیستم های رادیولوژی محدثه عبیدی https://www.skyroom.online/ch/amozesh99/osoolsystemradioloozhi شنبه/19-16
دینامیک در مهندسی پزشکی محدثه عبیدی https://www.skyroom.online/ch/amozesh99/dinamikpezeshki یکشنبه/19-16
روش تحقیق در مهندسی پزشکی فرشته محمدیان https://www.skyroom.online/ch/amozesh99/raveshtahghighpezeshki سه شنبه/16-14
حسگرها و مبدل های زیستی محدثه عبیدی https://www.skyroom.online/ch/amozesh99/heskharzisti دوشنبه/16-13
تجهیزات عمومی بیمارستانی و کلینیک فرشته محمدیان https://www.skyroom.online/ch/amozesh99/tajhizatomoomi دوشنبه/19-16
سیستم های کنترل خطی فاطمه شخصی دستگاهیان https://www.skyroom.online/ch/amozesh99/systemcontrolkhat سه شنبه/19-16
فناوری اطلاعات پزشکی2 محدثه عبیدی https://www.skyroom.online/ch/amozesh99/fanavaripezeshki2 دوشنبه/16-13
فیزیولوژی و آزمایشگاه محدثه عبیدی https://www.skyroom.online/ch/amozesh99/fiziulozhi شنبه/13-10
مدارهای الکتریکی1 محدثه عبیدی https://www.skyroom.online/ch/amozesh99/madar1 یکشنبه/13-10
ریاضی عمومی1 فریبا محمدزاده https://www.skyroom.online/ch/amozesh99/riaziomoomi-mohammadzadeh شنبه/18-15
ریاضی عمومی2 سارا بادلو https://www.skyroom.online/ch/amozesh99/riaziomoomi2 دوشنبه/17-14
فیزیک عمومی2 علی محمدی https://www.skyroom.online/ch/amozesh99/fizik2kol چهارشنبه/18-15
معادلات دیفرانسیل سارا بادلو https://www.skyroom.online/ch/amozesh99/moadelatdyfrasiel دوشنبه/20-17
محاسبات عددی سیده اعظم اسلامی راد https://www.skyroom.online/ch/amozesh99/mohasebatadadi-eslami شنبه/17-14
آمار و احتمالات مهندسی سیده اعظم اسلامی راد https://www.skyroom.online/ch/amozesh99/amaroehtemalatmohandesi یکشنبه/17-14
فیزیک عمومی1 و آزمایشگاه علی محمدی https://www.skyroom.online/ch/amozesh99/fizikomoomi1kol دوشنبه/20-17
استاتیک و مقاومت مصالح در مهندسی حمیدرضا کاظمی https://www.skyroom.online/ch/amozesh99/iistaii--estatik شنبه/18-15
برنامه نویسی کامپیوتر مهسا خاتمی راد https://www.skyroom.online/ch/amozesh99/barnamenevisibarq سه شنبه/19-17
ریاضیات مهندسی فاطمه شخصی دستگاهیان https://www.skyroom.online/ch/amozesh99/riaziatmohandesibarq پنج شنبه/11-8
مدارهای منطقی مهسا خاتمی راد https://www.skyroom.online/ch/amozesh99/madarmanteghi سه شنبه/17-14

 

مهندسی عمران

لینک کانال تلگرامی جهت دریافت فیلم های آموزشی گروه

https://t.me/s/omranatrak

 
نام درس نام استاد                                  لینک کلاس مجازی                                  روز / ساعت تشکیل  کلاس   
مصالح ساختمانی و تکنولوژی بتن و آزمایشگاه محمود روحانی https://www.skyroom.online/ch/amozesh99/masalehsakhtemani-teknolozhibton-az یکشنبه/15-13
طراحی معماری و شهرسازی- مبانی نظری و معماری و پروژه سحر قربان فرخانی https://www.skyroom.online/ch/amozesh99/tarrahimemarishahrsazi چهارشنبه/18-16
مقاومت مصالح1 محمود روحانی https://www.skyroom.online/ch/amozesh99/moghavematmasaleh1 یکشنبه/13-10
ایستایی- استاتیک- محاسبات فنی1و2 حمیدرضا کاظمی https://www.skyroom.online/ch/amozesh99/iistaii--estatik شنبه/18-15
محیط زیست لویزا خشایارمقدم https://www.skyroom.online/ch/amozesh99/mohitzist دوشنبه/21-19
مکانیک ساختمان- تحلیل مقدماتی سازه ها- تحلیل سازه ها1 حمیدرضا کاظمی https://www.skyroom.online/ch/amozesh99/mechaniksakhteman شنبه/21-18
مکانیک خاک و مهندسی پی محمود روحانی https://www.skyroom.online/ch/amozesh99/mechanickhak-mohandesi یکشنبه/18-15
مکانیک سیالات و هیدرولیک بابک حقدوست https://www.skyroom.online/ch/amozesh99/sayalatohydrolic چهارشنبه/19-16
اصول مدیریت ساخت محسن میثاقی https://www.skyroom.online/ch/amozesh99/osolmodiriatsakht چهارشنبه/16-14
اجزا ساختمان کریم شجاع https://www.skyroom.online/ch/amozesh99/ajzasakhteman پنجشنبه/18-16
ساختمانهای بتنی و سازه های بتن آرمه1 محمدمهدی نایبان https://www.skyroom.online/ch/amozesh99/sazebetonarmeh1 دوشنبه/18-15
ساختمانها و سازه های فولادی1-روشهای محاسبات ساختمان های فلزی علی رمضانی https://www.skyroom.online/ch/amozesh99/sazehpholad1 یکشنبه/15-12
هیدرولوژی مهندسی محمد توزنده جانی https://www.skyroom.online/ch/amozesh99/hydrologymohandesi شنبه/21-19
بناهای آبی منصوره آتشی https://www.skyroom.online/ch/amozesh99/banahayeabi شنبه/19-16
مهندسی ترابری ایمان نوری https://www.skyroom.online/ch/amozesh99/mohandesitarabari شنبه/20-18
متره و برآورد پروژه هادی عباس نژاد https://www.skyroom.online/ch/amozesh99/metreh-baravord-memari شنبه/12-10
ریاضی عمومی1-ریاضی6-ریاضی7 فریبا محمدزاده https://www.skyroom.online/ch/amozesh99/riaziomoomi-mohammadzadeh شنبه/18-15
آزمایشگاه فیزیک مکانیک و حرارت- آزمایشگاه فیزیک1 فریبا محمدزاده https://www.skyroom.online/ch/amozesh99/az-fizikhararat-mohammadzadeh شنبه/20-18
محاسبات عددی سیده اعظم اسلامی راد https://www.skyroom.online/ch/amozesh99/mohasebatadadi-eslami شنبه/17-14
اجرای ساختمانها با مصالح بنایی محمد مهدی نایبان https://www.skyroom.online/ch/amozesh99/ejrasakhtemanbamasalehbanai شنبه/21-19
راهسازی و روسازی ایمان نوری https://www.skyroom.online/ch/amozesh99/rahsaziroosazi یکشنبه/21-18
مقاومت مصالح1 محمود روحانی https://www.skyroom.online/ch/amozesh99/moghavematmasaleh1 یکشنبه/13-10
زبان فنی و تخصصی بهار علی محمدی https://www.skyroom.online/ch/amozesh99/zabanfanniomran یکشنبه/18-16
مکانیک خاک محمود روحانی https://www.skyroom.online/ch/amozesh99/mechanickhak-mohandesi یکشنبه/18-15
سازه های فولادی2 علی رمضانی https://www.skyroom.online/ch/amozesh99/sazehaefooladi2 یکشنبه/12-10
آمار و احتمالات مهندسی سیده اعظم اسلامی راد https://www.skyroom.online/ch/amozesh99/amaroehtemalatmohandesi یکشنبه/17-14
ایمنی در کارگاه حمیدرضا آتشی https://www.skyroom.online/ch/amozesh99/imenikargah دوشنبه/18-16
اجرای ساختمان های بتنی - روش اجرای ساختمان محمد مهدی نایبان https://www.skyroom.online/ch/amozesh99/sakhtemanbetoni دوشنبه/15-13
آبهای زیرزمینی محمد توزنده جانی https://www.skyroom.online/ch/amozesh99/abhayezirzamini دوشنبه/20-17
محوطه سازی و پروژه حمیدرضا آتشی https://www.skyroom.online/ch/amozesh99/mohavateprozheh دوشنبه/20-18
ماشین آلات ساختمانی و راهسازی ایمان نوری https://www.skyroom.online/ch/amozesh99/mashinsakhtemani-rahsazi دوشنبه/20-18
سازه های بتن آرمه2 محمد مهدی نایبان https://www.skyroom.online/ch/amozesh99/sazehbtonarme2 دوشنبه/21-18
مقاومت مصالح2 مهلا رضازاده https://www.skyroom.online/ch/amozesh99/moghavematmasaleh2 دوشنبه/19-16
ریاضی عمومی 2 سارا بادلو https://www.skyroom.online/ch/amozesh99/riaziomoomi2 دوشنبه/17-14
معادلات دیفرانسیل سارا بادلو https://www.skyroom.online/ch/amozesh99/moadelatdyfrasiel دوشنبه/20-17
 فیزیک حرارت و آزمایشگاه- فیزیک مکانیک علی محمدی https://www.skyroom.online/ch/amozesh99/fizikomoomi1kol دوشنبه/20-17
اصول مهندسی زلزله و باد- آشنایی با زلزله و اثرآن برسازه ها حمیدرضا کاظمی https://www.skyroom.online/ch/amozesh99/mohandesizelzeleh سه شنبه/18-15
قالب و قالب بندی- تکنولوژی و کارگاه قالب بندی احمد روشن https://www.skyroom.online/ch/amozesh99/ghaleboghalebbandi سه شنبه/10-8
مبانی کامپیوترو برنامه نویسی حمیدرضا کاظمی https://www.skyroom.online/ch/amozesh99/mabanicomputerbarnamenevisi سه شنبه/21-18
اصول سرپرستی-نقشه برداری1 و عملیات محمود روحانی https://www.skyroom.online/ch/amozesh99/naghshebardari سه شنبه/18-16
رسم فنی و نقشه کشی ساختمان هادی عباس نژاد https://www.skyroom.online/ch/amozesh99/naghshekeshi سه شنبه/15-13
روشهای تعمیر و نگهداری ساختمان محسن حلمی https://www.skyroom.online/ch/amozesh99/tami-negahdarisakhteman چهارشنبه/18-16
نقشه کشی ساختمان های بتنی سحر قربان فرخانی https://www.skyroom.online/ch/amozesh99/nagshekeshisahktemanhaybetoni چهارشنبه/20-18
تحلیل سازه ها2 منصور آزادی https://www.skyroom.online/ch/amozesh99/tahlilsazeh2 چهارشنبه/18-15
اجرای تاسیسات برقی- کارگاه تاسیسات برق حیدرآدینه پور https://www.skyroom.online/ch/amozesh99/tasisatbarghi سه شنبه/20-18
اجرای تاسیسات مکانیکی- کارگاه تاسیسات مکانیکی- تاسیسات مکانیکی و برقی حیدرآدینه پور https://www.skyroom.online/ch/amozesh99/karkhahmekanikbargh سه شنبه/18-16

 

حسابداری

لینک کانال تلگرامی جهت دریافت فیلم های آموزشی گروه

https://t.me/s/hesabdariatrak

 
نام درس نام استاد                                  لینک کلاس مجازی                                     روز / ساعت تشکیل کلاس
مدیریت تولید وحیدرضا شایان https://www.skyroom.online/ch/amozesh99/modiriattolid شنبه/18-15
برنامه ریزی و توسعه وحیدرضا شایان https://www.skyroom.online/ch/amozesh99/barnamehrizitosea شنبه/15-12
اقتصاد کلان وحیدرضا شایان https://www.skyroom.online/ch/amozesh99/eghtesadkhordkalan (هفته فرد)شنبه/12-9
ریاضی کاربردی- ریاضی کاربردی1و2 سیده اعظم اسلامی راد https://www.skyroom.online/ch/amozesh99/riyazikarbordi شنبه/20-17
مبانی حسابداری مدیریت وحیدرضا شایان https://www.skyroom.online/ch/amozesh99/mabanihesabdari یکشنبه/12-09
نرم افزارهای کاربردی در حسابداری- کاربرد نرم افزارهای رایانه ای مسعود شتابی https://www.skyroom.online/ch/amozesh99/narmafzar-hesabdari یکشنبه/21-18
اصول تنظیم و کنترل بودجه دولت مسعود شتابی https://www.skyroom.online/ch/amozesh99/osoltanzim-kontrolboje یکشنبه/18-16
رفتار سازمانی وحیدرضا شایان https://www.skyroom.online/ch/amozesh99/raftarsazmani یکشنبه/15-12
اقتصاد خرد وحیدرضا شایان https://www.skyroom.online/ch/amozesh99/eghtesadkhordkalan یکشنبه/18-15
مالیه عمومی و تنظیم خط مشی مالی دولت الینا عزیزیان https://www.skyroom.online/ch/amozesh99/maliyeomoomi یکشنبه/21-18
حسابرسی1و2 مژگان حسینی علی آبادی https://www.skyroom.online/ch/amozesh99/hesabrasi12 یکشنبه/18-15
امور مالی بین الملل وحیدرضا شایان https://www.skyroom.online/ch/amozesh99/omoormalibeinolmelal چهارشنبه/14-12
پژوهش عملیاتی1 سمیه زحمتکش https://www.skyroom.online/ch/amozesh99/pazhoheshamaliati1 دوشنبه/17-14
پژوهش عملیاتی2 سمیه زحمتکش https://www.skyroom.online/ch/amozesh99/pazhoheshamaliati2 دوشنبه/20-17
پول و ارز و بانکداری الینا عزیزیان https://www.skyroom.online/ch/amozesh99/polarzbankdari سه شنبه/21-18
مدیریت سرمایه گذاری وسرمایه گذاری در بورس فاطمه مقنی زاده https://www.skyroom.online/ch/amozesh99/modiriyatsarmayehghozari سه شنبه/21-19
آمار و احتمالات سارا بادلو https://www.skyroom.online/ch/amozesh99/amarehtemalat سه شنبه/17-14
آمار کاربردی1و2 سارا بادلو https://www.skyroom.online/ch/amozesh99/amarkarbordi12hesab چهارشنبه/19-16
روانشناسی سازمانی افسانه خاکشور https://www.skyroom.online/ch/amozesh99/ravanshenasisazmani (هفته فرد)سه شنبه/16-14
بهایابی 2- حسابداری صنعتی2 مسعود شتابی https://www.skyroom.online/ch/amozesh99/bahayabi2 پنج شنبه/21-18
مالی1و2- مدیریت مالی2 فاطمه مقنی زاده https://www.skyroom.online/ch/amozesh99/modiriatemali12 سه شنبه/19-16
حسابداری میانه2 الینا عزیزیان https://www.skyroom.online/ch/amozesh99/hesabdarimianeh2 پنج شنبه/21-17
حسابداری میانه- حسابداری میانه1 الینا عزیزیان https://www.skyroom.online/ch/amozesh99/mianeh1 جمعه/17-14
حسابداری پیشرفته1 الینا عزیزیان https://www.skyroom.online/ch/amozesh99/hesabdaripishrafteh1 جمعه/11-8
حسابداری پیشرفته2 الینا عزیزیان https://www.skyroom.online/ch/amozesh99/hesabpishrafte2 جمعه/14-11
زبان تخصصی2 الینا عزیزیان https://www.skyroom.online/ch/amozesh99/zabantakhasosi12 جمعه/19-17
زبان تخصصی1 الینا عزیزیان https://www.skyroom.online/ch/amozesh99/zabantakhasosi12 جمعه/19-17
حسابداری موارد خاص الینا عزیزیان https://www.skyroom.online/ch/amozesh99/hesabdarimavardhkas یکشنبه/19-17
مباحث جاری در حسابداری مسعود شتابی https://www.skyroom.online/ch/amozesh99/mabahesjarihesabdari دوشنبه/19-17
حسابداری و حسابرسی بخش عمومی الینا عزیزیان https://www.skyroom.online/ch/amozesh99/hesabdaribakhsheomoomi چهارشنبه/21-18
مبانی حسابداری بخش عمومی الینا عزیزیان https://www.skyroom.online/ch/amozesh99/mabanihesabdaribakhshomoomi جمعه/21-19

 

برق

لینک کانال تلگرامی جهت دریافت فیلم های آموزشی گروه

https://t.me/s/barghatrak

 
نام درس نام استاد                                  لینک کلاس مجازی                                     روز / ساعت تشکیل کلاس
مدارهای الکتریکی2 امیر فیضی زاده https://www.skyroom.online/ch/amozesh99/madar2 شنبه/12-9
ریاضی عمومی1 فریبا محمدزاده https://www.skyroom.online/ch/amozesh99/riaziomoomi-mohammadzadeh شنبه/18-15
ریاضی کاربردی فریبا محمدزاده https://www.skyroom.online/ch/amozesh99/riazikarbordi-mohammadzadeh سه شنبه/18-16
آزمایشگاه فیزیک1و2 فریبا محمدزاده https://www.skyroom.online/ch/amozesh99/az-fizikhararat-mohammadzadeh شنبه/20-18
محاسبات عددی سیده اعظم اسلامی راد https://www.skyroom.online/ch/amozesh99/mohasebatadadi-eslami شنبه/17-14
ریاضیات مهندسی فاطمه شخصی دستگاهیان https://www.skyroom.online/ch/amozesh99/riaziatmohandesibarq پنجشنبه/10-8
الکترومغناطیس حمید کاردانی https://www.skyroom.online/ch/amozesh99/electromeghnatis دوشنبه/11-8
تجزیه و تحلیل سیگنال ها و سیستم ها فاطمه شخصی دستگاهیان https://www.skyroom.online/ch/amozesh99/tajziesignal یکشنبه/21-18
زبان تخصصی- زبان فنی امیر فیضی زاده https://www.skyroom.online/ch/amozesh99/zabantakhasosibarq یکشنبه/16-14
آمار و احتمالات مهندسی سیده اعظم اسلامی راد https://www.skyroom.online/ch/amozesh99/amaroehtemalatmohandesi یکشنبه/17-14
ایمنی در برق مجتبی مرمری https://www.skyroom.online/ch/amozesh99/imenibarq یکشنبه/12-10
تاسیسات الکتریکی و پروژه امیر فیضی زاده https://www.skyroom.online/ch/amozesh99/tasisatelectrici دوشنبه/12-9
اصول میکروپروسسور امیر فیضی زاده https://www.skyroom.online/ch/amozesh99/mikro سه شنبه/15-12
عایق ها و فشار قوی امیر فیضی زاده https://www.skyroom.online/ch/amozesh99/aayeqfesharghavi دوشنبه/14-11
ریاضی عمومی2 سارا بادلو https://www.skyroom.online/ch/amozesh99/riaziomoomi2 دوشنبه/17-14
معادلات دیفرانسیل سارا بادلو https://www.skyroom.online/ch/amozesh99/moadelatdyfrasiel دوشنبه/20-17
مبانی دیجیتال مهسا ژیان اصغرزاده https://www.skyroom.online/ch/amozesh99/mabanidigital دوشنبه/12-10
کاربرد رایانه در برق مهسا ژیان اصغرزاده https://www.skyroom.online/ch/amozesh99/karboordrayaneh-barqh دوشنبه/14-12
آزمایشگاه دیجیتال مهسا ژیان اصغرزاده https://www.skyroom.online/ch/amozesh99/az-madarmanteghi-digital دوشنبه/16-14
فیزیک الکتریسیته و مغناطیس- فیزیک عمومی علی محمدی https://www.skyroom.online/ch/amozesh99/fizikomoomi1kol دوشنبه/20-17
برنامه نویسی کامپیوتر مهسا خاتمی راد https://www.skyroom.online/ch/amozesh99/barnamenevisibarq سه شنبه/19-17
مدارهای منطقی مهسا خاتمی راد https://www.skyroom.online/ch/amozesh99/madarmanteghi سه شنبه/17-14
بررسی سیستم های قدرت 1 فاطمه شخصی دستگاهیان https://www.skyroom.online/ch/amozesh99/barresiqodrat1 سه شنبه/16-13
سیستم های کنترل خطی فاطمه شخصی دستگاهیان https://www.skyroom.online/ch/amozesh99/systemcontrolkhat سه شنبه/19-16
آزمایشگاه مدارهای منطقی و دیجیتال   https://www.skyroom.online/ch/amozesh99/az-madarmanteghi-digital سه شنبه/21-19
طراحی خطوط انتقال انرژی امیر فیضی زاده https://www.skyroom.online/ch/amozesh99/tarahikhotoot سه شنبه/12-9
الکترونیک صنعتی مجید اوغازی https://www.skyroom.online/ch/amozesh99/electronicsanati سه شنبه/16-14
ماشین های الکتریکی سه فاز مجید اوغازی https://www.skyroom.online/ch/amozesh99/mashin3faz سه شنبه/18-16
کنترل صنعتی مجید اوغازی https://www.skyroom.online/ch/amozesh99/controlsanati سه شنبه/20-18
ماشین های الکتریکی2 مجید اوغازی https://www.skyroom.online/ch/amozesh99/machin2 چهارشنبه/17-14
ماشین های مخصوص مجید اوغازی https://www.skyroom.online/ch/amozesh99/machinmakhsoos چهارشنبه/19-17
فیزیک2 علی محمدی https://www.skyroom.online/ch/amozesh99/fizik2kol چهارشنبه/18-15
روشنایی فنی- هیدرولیک و پنوماتیک مجتبی مرمری https://www.skyroom.online/ch/amozesh99/roshanai-hidrolik-pnomatik چهارشنبه/16-14
آزمایشگاه هیدرولیک و پنوماتیک مجتبی مرمری https://www.skyroom.online/ch/amozesh99/az-hidrolik-pnomatik چهارشنبه/20-18
آزمایشگاه ماشین های الکتریکی امیر فیضی زاده https://www.skyroom.online/ch/amozesh99/az-mashin-electeriki پنج شنبه/11-9
آزمایشگاه سیستم های کنترل خطی امیر فیضی زاده https://www.skyroom.online/ch/amozesh99/az-systemkontrolkhati پنج شنبه/13-11
آزمایشگاه بررسی سیستم های قدرت امیر فیضی زاده https://www.skyroom.online/ch/amozesh99/az-system-godrat پنج شنبه/15-13
کارگاه سیم پیچی2 مجید اوغازی https://www.skyroom.online/ch/amozesh99/karghahsim2 پنج شنبه/18-16
رله و حفاظت مجید اوغازی https://www.skyroom.online/ch/amozesh99/releh-hefazat پنج شنبه/16-14
مدارالکتریکی 1 محدثه عبیدی https://www.skyroom.online/ch/amozesh99/madar1 یکشنبه/13-10
نقشه کشی صنعتی سحر قربان فرخانی https://www.skyroom.online/ch/amozesh99/nagshekeshisahktemanhaybetoni چهارشنبه/20-18
بررسی سیستم های قدرت 2 علی بک پور https://www.skyroom.online/ch/amozesh99/barresiqodrat2 شنبه/14-11
ماشین های الکتریکی 3 علی بک پور https://www.skyroom.online/ch/amozesh99/mashinelekteri3 شنبه/11-8
اصول سرپرستی حسن امیدی https://www.skyroom.online/ch/amozesh99/osoolsarparasti پنج شنبه/18-16
کارآفرینی حسن امیدی https://www.skyroom.online/ch/amozesh99/karafarini-farq پنج شنبه/20-18

 

مکانیک خودرو

لینک کانال تلگرامی جهت دریافت فیلم های آموزشی گروه

https://t.me/s/mechanicatrak

 
نام درس نام استاد                                  لینک کلاس مجازی                                     روز / ساعت تشکیل کلاس
ارتعاشات علی محمدی https://www.skyroom.online/ch/amozesh99/erteaashat شنبه/19-17
هیدرولیک ماشین آلات سنگین حمید بینا https://www.skyroom.online/ch/amozesh99/hydrolicmachine سه شنبه/11-9
انتقال حرارت حمید بینا https://www.skyroom.online/ch/amozesh99/enteqhalhararat شنبه/11-9
محاسبات عددی سیده اعظم اسلامی راد https://www.skyroom.online/ch/amozesh99/mohasebatadadi-eslami شنبه/17-14
دینامیک امیر نداف https://www.skyroom.online/ch/amozesh99/dynamic یکشنبه/20-18
اصول طراحی موتورهای پیستونی علی محمدی https://www.skyroom.online/ch/amozesh99/osooltarahimotorpistooni یکشنبه/18-15
آمار و احتمالات سیده اعظم اسلامی راد https://www.skyroom.online/ch/amozesh99/amaroehtemalatmohandesi یکشنبه/17-14
معادلات دیفرانسیل سارا بادلو https://www.skyroom.online/ch/amozesh99/moadelatdyfrasiel دوشنبه/20-17
ریاضی مهندسی سارا بادلو https://www.skyroom.online/ch/amozesh99/riazimohandesikol سه شنبه/20-17
آزمایشگاه مکانیک سیالات علی محمدی https://www.skyroom.online/ch/amozesh99/az-mekaniksayalat سه شنبه/20-19
کارگاه الکترونیک خودرو علی محمدی https://www.skyroom.online/ch/amozesh99/kargahelectronickhodro شنبه/17-15
ریاضی7 فریبا محمدزاده https://www.skyroom.online/ch/amozesh99/riazikarbordi-mohammadzadeh سه شنبه/18-16
مدیریت و اقتصاد صنعتی حمید بینا https://www.skyroom.online/ch/amozesh99/modiryat-eqtesadsanati شنبه/13-11
کارگاه تراشکاری قطعات خودرو علی محمدی https://www.skyroom.online/ch/amozesh99/karghahtarashkari چهارشنبه/20-18
کاربرد تکنولوژی پیشرفته در صنعت خودرو علی محمدی https://www.skyroom.online/ch/amozesh99/karbordteknolozhipishrafteh یکشنبه/21-18
ریاضی6 فریبا محمدزاده http://www.skyroom.online/ch/amozesh99/riaziomoomi-mohammadzadeh شنبه/18-15

 

کامپیوتر

لینک کانال تلگرامی جهت دریافت فیلم های آموزشی گروه

https://t.me/s/computeratrak

 
نام درس نام استاد                                  لینک کلاس مجازی                                     روز / ساعت تشکیل کلاس
آزمایشگاه فیزیک1و2 فریبا محمدزاده https://www.skyroom.online/ch/amozesh99/az-fizikhararat-mohammadzadeh شنبه/20-18
آمار و احتمالات سیده اعظم اسلامی راد https://www.skyroom.online/ch/amozesh99/amaroehtemalatmohandesi یکشنبه/17-14
مبانی اینترنت سعید لنگرودی https://www.skyroom.online/ch/amozesh99/mabani-internet یکشنبه/10-8
شیوه ارایه مطالب علمی و فنی- شیوه ارائه نوشتاری و گفتاری سعید لنگرودی https://www.skyroom.online/ch/amozesh99/shiveeraye یکشنبه/12-10
مهندسی اینترنت فریبا محمدزاده https://www.skyroom.online/ch/amozesh99/mohandesiinternet یکشنبه/18-15
ریاضی گسسته- ساختمان گسسته فریبا محمدزاده https://www.skyroom.online/ch/amozesh99/gosaste یکشنبه/21-18
ریاضی عمومی2 سارا بادلو https://www.skyroom.online/ch/amozesh99/riaziomoomi2 دوشنبه/17-14
معادلات دیفرانسل سارا بادلو https://www.skyroom.online/ch/amozesh99/moadelatdyfrasiel دوشنبه/20-17
پایگاه داده ها- ایجاد بانک های اطلاعاتی زهرا رمضان زاده https://www.skyroom.online/ch/amozesh99/paygahdadeha دوشنبه/14-12
آزمایشگاه پایگاه داده ها زهرا رمضان زاده https://www.skyroom.online/ch/amozesh99/azpaykhah دوشنبه/16-14
کارآفرینی و پروژه سمیرا راستا https://www.skyroom.online/ch/amozesh99/karafariniprojeh شنبه/18-16
اصول سرپرستی رحیم کرامتی https://www.skyroom.online/ch/amozesh99/osoulsarparasti دوشنبه/18-16
برنامه سازی سیستم فریبا محمدزاده https://www.skyroom.online/ch/amozesh99/barnamesazisystem دوشنبه/18-15
فیزیک الکتریسیته و مغناطیس- فیزیک 1 علی محمدی https://www.skyroom.online/ch/amozesh99/fizikomoomi1kol دوشنبه/20-17
ریاضی عمومی فریبا محمدزاده https://www.skyroom.online/ch/amozesh99/riaziomoomi-mohammadzadeh شنبه/18-15
ریاضی کاربردی فریبا محمدزاده https://www.skyroom.online/ch/amozesh99/riazikarbordi-mohammadzadeh سه شنبه/18-16
ریاضی مهندسی سارا بادلو https://www.skyroom.online/ch/amozesh99/riazimohandesikol سه شنبه/20-17
طراحی سیستم های شی گرا مجتبی فتحی https://www.skyroom.online/ch/amozesh99/systemsheygera سه شنبه/17-14
زبان تخصصی نرم افزار مجتبی فتحی https://www.skyroom.online/ch/amozesh99/zabanfanitakhasosinarmafzar سه شنبه/20-17
فیزیک2 علی محمدی https://www.skyroom.online/ch/amozesh99/fizik2kol چهارشنبه/18-15
ساختمان داده ها(جبرانی) شادی منفردی https://www.skyroom.online/ch/amozesh99/sakhtemandadeha چهارشنبه/11-8
برنامه سازی پیشرفته(جبرانی)- برنامه سازی پیشرفته2 مجتبی فتحی https://www.skyroom.online/ch/amozesh99/barnamesazipishrafte چهارشنبه/17-14
زبان ماشین و اسمبلی مجتبی فتحی https://www.skyroom.online/ch/amozesh99/assembly چهارشنبه/20-17
گرافیک کامپیوتری شادی منفردی https://www.skyroom.online/ch/amozesh99/kherafikcomputer چهارشنبه/14-11
 مبانی الکترونیک و کارگاه- آزمایشگاه معماری کامپیوتر مجتبی فتحی https://www.skyroom.online/ch/amozesh99/mabanielectronic پنج شنبه/16-14
مهندسی نرم افزار1و2 و آزمایشگاه مجتبی فتحی https://www.skyroom.online/ch/amozesh99/mohandesinarmafzar12 پنج شنبه/14-11
سیستم های خبره مجتبی فتحی https://www.skyroom.online/ch/amozesh99/systemkhobreh پنج شنبه/18-16
برنامه نویسی مبتنی بر وب- طراحی صفحات وب مجتبی فتحی https://www.skyroom.online/ch/amozesh99/barnamenevisiweb پنج شنبه/21-18
شبیه سازی کامپیوتری شادی منفردی https://www.skyroom.online/ch/amozesh99/shabihsazi پنج شنبه/11-8
هوش مصنوعی مجتبی فتحی https://www.skyroom.online/ch/amozesh99/hooshmasnooei پنج شنبه/11-8
آزمایشگاه نرم افزارهای گرافیکی سمیرا راستا https://www.skyroom.online/ch/amozesh99/az-narmafzargherafiki  شنبه/16-14
شبکه های محلی کامپیوتری عباس برسلانی https://www.skyroom.online/ch/amozesh99/shabakcomputer-v--kargah پنج شنبه/10-8
کارگاه شبکه های کامپیوتری عباس برسلانی https://www.skyroom.online/ch/amozesh99/karkhahshabakehcomputer پنج شنبه/12-10
طراحی الگوریتم شادی منفردی https://www.skyroom.online/ch/amozesh99/tarahialgorithmha پنج شنبه/14-11
مباحث ویژه سعید لنگرودی https://www.skyroom.online/ch/amozesh99/mabahesvizhe-computer یکشنبه/15-12

 

معماری

لینک کانال تلگرامی جهت دریافت فیلم های آموزشی گروه

https://t.me/s/memariatrak

 
نام درس نام استاد                                  لینک کلاس مجازی                                     روز / ساعت تشکیل کلاس
شناخت و طراحی معماری روستا- روستا1 هادی عباس نژاد https://www.skyroom.online/ch/amozesh99/tarahimemariroosta شنبه/14-12
انسان، طبیعت، معماری هادی عباس نژاد https://www.skyroom.online/ch/amozesh99/ensantabiatmemari شنبه/16-14
طراحی معماری3 کریم شجاع https://www.skyroom.online/ch/amozesh99/tarahimemari13 شنبه/13-10
آشنایی با معماری اسلامی 2 کریم شجاع https://www.skyroom.online/ch/amozesh99/ashnaeimemarieslami2 شنبه/18-16
روشهای طراحی و تولید صنعتی محمد رحیم زاده https://www.skyroom.online/ch/amozesh99/raveshhayetarrahitolidsanati شنبه/20-18
ایستایی1و1 حمیدرضا کاظمی https://www.skyroom.online/ch/amozesh99/iistaii--estatik شنبه/18-15
متره و برآورد هادی عباس نژاد https://www.skyroom.online/ch/amozesh99/metreh-baravord-memari شنبه/12-10
ریاضیات و آمار - ریاضی عمومی1 فریبا محمدزاده https://www.skyroom.online/ch/amozesh99/riaziomoomi-mohammadzadeh شنبه/18-15
طراحی معماری2 سحر قربان فرخانی https://www.skyroom.online/ch/amozesh99/tarahimemari2 یکشنبه/12-9
زبان تخصصی و فنی کریم شجاع https://www.skyroom.online/ch/amozesh99/azabanfani-memari یکشنبه/16-14
طراحی دست آزاد- درک و بیان معماری1و2 سحر قربان فرخانی https://www.skyroom.online/ch/amozesh99/tarahidastazad یکشنبه/15-12
آشنایی با معماری اسلامی کریم شجاع https://www.skyroom.online/ch/amozesh99/ashnaibamemarieslami یکشنبه/18-16
بیان معماری2 سحر قربان فرخانی https://www.skyroom.online/ch/amozesh99/bayanmemari2 یکشنبه/18-15
مقاومت مصالح و سازه های فلزی محمود روحانی https://www.skyroom.online/ch/amozesh99/moghavematmasaleh1 یکشنبه/13-10
کاربرد نرم افزارهای ترسیمی و رایانه ای کریم شجاع https://www.skyroom.online/ch/amozesh99/narmafzartarsimi دوشنبه/15-12
عناصر و جزییات ساختمانی1 هادی عباس نژاد https://www.skyroom.online/ch/amozesh99/anasorsakhtemani دوشنبه/18-16
مقدمات طراحی معماری1 محمد رحیم زاده https://www.skyroom.online/ch/amozesh99/moghadamattarahimemari1 دوشنبه/15-12
مصالح ساختمانی هادی عباس نژاد https://www.skyroom.online/ch/amozesh99/masalehsakhtemani-kargah دوشنبه/12-10
هندسه مناظر و مرایا حمید جدی https://www.skyroom.online/ch/amozesh99/ashnaibamemarijahan دوشنبه/20-17
ریاضی 2 سارا بادلو https://www.skyroom.online/ch/amozesh99/riaziomoomi2 دوشنبه/17-14
فیزیک مکانیک علی محمدی https://www.skyroom.online/ch/amozesh99/fizikomoomi1kol دوشنبه/20-17
طراحی معماری4- هندسه ترسیمی- مقدمات طراحی معماری2 حمید جدی https://www.skyroom.online/ch/amozesh99/tarahimemari4 سه شنبه/16-13
مدیریت و تشکیلات کارگاهی محمود روحانی https://www.skyroom.online/ch/amozesh99/modiryatkargahi سه شنبه/18-16
عناصر و جزییات ساختمانی2- ترسیم فنی- ساختمان1و2 هادی عباس نژاد https://www.skyroom.online/ch/amozesh99/anasorsakhtemani سه شنبه/15-13
پرسپکتیو کریم شجاع https://www.skyroom.online/ch/amozesh99/perspektiv سه شنبه/15-12
تمرین های معماری1 هادی عباس نژاد https://www.skyroom.online/ch/amozesh99/tamrimemari1 سه شنبه/18-15
آشنایی با معماری جهان کریم شجاع https://www.skyroom.online/ch/amozesh99/ashnaeibamemarijahan سه شنبه/12-10
نقشه برداری محمود روحانی https://www.skyroom.online/ch/amozesh99/naghshebardari سه شنبه/20-18
اصول سرپرستی محمود روحانی https://www.skyroom.online/ch/amozesh99/osolsarparasti سه شنبه/18-16
آشنایی با مرمت ابنیه هادی عباس نژاد https://www.skyroom.online/ch/amozesh99/ashnaibamaramatabniyeh چهارشنبه/12-10
روستا2 هادی عباس نژاد https://www.skyroom.online/ch/amozesh99/roosta2 شنبه/14-12
تنظیم شرایط محیطی 1و2 محمد رحیم زاده https://www.skyroom.online/ch/amozesh99/tanzimsharayetmohiti2 پنج شنبه/14-12
آشنایی با معماری معاصر محمد رحیم زاده https://www.skyroom.online/ch/amozesh99/ashnaeibamemarimaaser پنج شنبه/12-10
طراحی معماری1و5 محمد رحیم زاده https://www.skyroom.online/ch/amozesh99/tarhmemari15 پنج شنبه/19-16
تحلیل فضاهای شهری- مبانی نظری معماری محمد رحیم زاده https://www.skyroom.online/ch/amozesh99/tahlilfazayeshahri پنج شنبه/16-14
تمرین های معماری2 محمد رحیم زاده https://www.skyroom.online/ch/amozesh99/tamrimemari2 پنج شنبه/19-16
طراحی فنی ساختمان کریم شجاع https://www.skyroom.online/ch/amozesh99/tarrahifanni پنج شنبه/15-11
سازه های فلزی علی رمضانی https://www.skyroom.online/ch/amozesh99/sazehpholad1 یکشنبه/15-12

 

تربیت بدنی

لینک کانال تلگرامی جهت دریافت فیلم های آموزشی گروه

https://t.me/s/tarbiatbadaniatrak

 
نام درس نام استاد                                  لینک کلاس مجازی                                     روز / ساعت تشکیل کلاس
رشته ورزشی تخصصی اکرم شریف منش https://www.skyroom.online/ch/amozesh99/reshtevarzeshi-takhasosi یکشنبه/16-14:30
ایمنی و بهداشت فردی در ورزش اکرم شریف منش https://www.skyroom.online/ch/amozesh99/imenibehdasht یکشنبه/17:30-16
رشته ورزشی تخصصی حسن باقری https://www.skyroom.online/ch/amozesh99/reshtevarzeshi-takhasosi-bageri دوشنبه/14:30-13
تاریخ تربیت بدنی ایران امین کیانمهر https://www.skyroom.online/ch/amozesh99/tarikhtarbiatbadaniiran دوشنبه/19-17:30
مدیریت فضاها و اماکن ورزشی حسن باقری https://www.skyroom.online/ch/amozesh99/midiriatfazaha دوشنبه/17:30-16
ساختارو ضوابط انواع سازمانهای ورزشی حسن باقری https://www.skyroom.online/ch/amozesh99/sakhtarzavabetsazmanhayevarzeshi دوشنبه/16-14:30
مبانی مدیریت رفتار سازمانی امین کیانمهر https://www.skyroom.online/ch/amozesh99/mabanimodiriatraftarsazmani دوشنبه/17:30-16
دو و میدانی 1و2 حسن باقری https://www.skyroom.online/ch/amozesh99/domeydani12 سه شنبه/21-19
مدیریت عمومی علی محمدی https://www.skyroom.online/ch/amozesh99/modiriatomoomi سه شنبه/17-15
زبان تخصصی2 سمیرا برادران صفار https://www.skyroom.online/ch/amozesh99/zabantakhasosi2varzeshi سه شنبه/10-8
کاربرد کامپیوتردر مدیریت2 علی محمدی https://www.skyroom.online/ch/amozesh99/karbordcompuetrmodiryat2 سه شنبه/19-17
ژیمناستیک1 یاسر فخرایی https://www.skyroom.online/ch/amozesh99/zhimnastik1-fakhrai چهارشنبه/14:30-13
ژیمناستیک1 سودابه محمدیان https://www.skyroom.online/ch/amozesh99/zhimnastik1 چهارشنبه/14:30-13
ژیمناستیک2 سودابه محمدیان https://www.skyroom.online/ch/amozesh99/zhimnastik2 چهارشنبه/16-14:30
اصول و فلسفه تربیت بدنی یاسر فخرایی https://www.skyroom.online/ch/amozesh99/osool-falsafe-varzesh چهارشنبه/17:30-16
مدیریت مسابقات و اردوهای ورزشی سمیه حیدریان https://www.skyroom.online/ch/amozesh99/modiriatmosabeghatordooha چهارشنبه/16-14:30
ژیمناستیک2 یاسر فخرایی https://www.skyroom.online/ch/amozesh99/zhimnastik2-fakhrai چهارشنبه/16-14:30

 

عمومی

لینک کانال تلگرامی جهت دریافت فیلم های آموزشی گروه

https://t.me/s/omoomiatrak

 
نام درس نام استاد                                  لینک کلاس مجازی                                     روز / ساعت تشکیل کلاس
تفسیر موضوعی قرآن سید محمود صفویان https://www.skyroom.online/ch/amozesh99/tafsir شنبه/18-16
تفسیر موضوعی قرآن سید محمود صفویان https://www.skyroom.online/ch/amozesh99/tafsir شنبه/12-10
آیین زندگی مهدی ساعدی https://www.skyroom.online/ch/amozesh99/aeinzendegi چهارشنبه/20-18
تربیت بدنی1 اکرم شریف منش https://www.skyroom.online/ch/amozesh99/tarbiyatbadani-khaharan دوشنبه/17-15
تربیت بدنی2 اکرم شریف منش https://www.skyroom.online/ch/amozesh99/tarbiyatbadani-khaharan دوشنبه/19-17
اندیشه اسلامی1 سعید امرانی https://www.skyroom.online/ch/amozesh99/andish1-emrani دوشنبه/18-16
فیزیک پیش دانشگاهی علی محمدی https://www.skyroom.online/ch/amozesh99/fizikepish دوشنبه/17-15
تربیت بدنی1(برادران) وحید داودی https://www.skyroom.online/ch/amozesh99/tarbiyatbadani سه شنبه/17-15
تربیت بدنی2(برادران) وحید داودی https://www.skyroom.online/ch/amozesh99/tarbiyatbadani سه شنبه/19-17
تاریخ فرهنگ تمدن اسلام و ایران علی حسین قاسم زاده https://www.skyroom.online/ch/amozesh99/tarikhtamadonghasemzadeh سه شنبه/18-16
اندیشه اسلامی2(نبوت و امامت) مهدی ساعدی https://www.skyroom.online/ch/amozesh99/andishe2saedi چهارشنبه/18-16
دانش خانواده و جمعیت براتعلی قوامی https://www.skyroom.online/ch/amozesh99/daneshkhanevadeh چهارشنبه/20-18
زبان خارجه سیمین هاشمی https://www.skyroom.online/ch/amozesh99/zabankharejeh چهارشنبه/15-12
ریاضی پیش دانشگاهی مریم مومن حقیقی https://www.skyroom.online/ch/amozesh99/ryazipish چهارشنبه/18-16
زبان پیش دانشگاهی سیمین هاشمی https://www.skyroom.online/ch/amozesh99/zabanpish چهارشنبه/12-10
فارسی عمومی غلام رضا کاظمی https://www.skyroom.online/ch/amozesh99/farsiomoomikazemi پنج شنبه/16-13
انقلاب اسلامی ایران رضا حسن زاده https://www.skyroom.online/ch/amozesh99/enghelabhasanzadeh پنج شنبه/20-18
انقلاب اسلامی ایران رضا حسن زاده https://www.skyroom.online/ch/amozesh99/enghelabhasanzadeh پنج شنبه/18-16
تاریخ فرهنگ تمدن اسلام و ایران علی حسین قاسم زاده https://www.skyroom.online/ch/amozesh99/tarikhtamadonghasemzadeh چهارشنبه/18-16
اندیشه اسلامی2(نبوت و امامت) مهدی ساعدی https://www.skyroom.online/ch/amozesh99/andishe2saedi دوشنبه/ 17-15