به وبسایت رسمی موسسه آموزش عالی اترک خوش آمدید.
یکشنبه، ۰۶ مهر ۱۳۹۹  

لیست کلاس های مجازی دانشگاه نیمسال اول 1400-1399

 

کارشناسی ارشد مهندسی عمران - سازه
نام درس نام استاد  لینک کلاس مجازی       روز/ ساعت تشکیل کلاس
 سمینارو روش تحقیق               حمیدرضا کاظمی          https://www.skyroom.online/ch/amozesh99/seminar جمعه / ۱۷-۹
سازه های فولادی پیشرفته محمدحسین قدیری راد https://www.skyroom.online/ch/amozesh99/sazehfoladipishrafteh جمعه / ۱۷-۹
پایداری سازه ها محمدحسین قدیری راد https://www.skyroom.online/ch/amozesh99/paydarisazeh جمعه / ۱۷-۹

 

کارشناسی ارشد مهندسی عمران - آب
نام درس نام استاد لینک کلاس مجازی       روز/ ساعت تشکیل کلاس
  سمینارو روش تحقیق          حمیدرضا کاظمی          https://www.skyroom.online/ch/amozesh99/seminar جمعه / ۱۷-۹
هیدرولوژی مهندسی پیشرفته محمدمهدی صفارزاده https://www.skyroom.online/ch/amozesh99/hidrolozhipishrafteh جمعه / ۱۷-۹
مدیریت آب شهری رضا قارنگیان https://www.skyroom.online/ch/amozesh99/modiryat-ab-shahri جمعه / ۱۷-۹

 

کارشناسی ارشد مهندسی معماری
نام درس  نام استاد لینک کلاس مجازی       روز/ ساعت تشکیل کلاس
       طرح معماری ارشد3                         بهزاد علیپور         https://www.skyroom.online/ch/amozesh99/tarhmemariarshad3 جمعه/ 13-9
انسان و محیط منا افراسیابی https://www.skyroom.online/ch/amozesh99/ensan-mohit جمعه/16-14
برنامه دهی و روش های طراحی داود برادران https://www.skyroom.online/ch/amozesh99/barname-v-raveshtarahi جمعه/18-16

 

کارشناسی ارشد مهندسی فناوری اطلاعات- تجارت الکترونیکی
نام درس  نام استاد لینک کلاس مجازی       روز/ ساعت تشکیل کلاس
           بازاریابی الکترونیکی       مسعود خسروی https://www.skyroom.online/ch/amozesh99/bazaryabi-electroniki جمعه / ۱۷-۹
تجارت الکترونیکی سیارو محاسبات فراگیر سمانه موسوی نیک https://www.skyroom.online/ch/amozesh99/tejaratsayar جمعه / ۱۷-۹
سیستمهای تصمیم یار هوشمند مسعود خسروی https://www.skyroom.online/ch/amozesh99/system-tasmim-hoshmand جمعه / ۱۷-۹

 

روانشناسی

   لینک کانال تلگرامی جهت دریافت فیلم های آموزشی گروه      

                                 https://t.me/s/ravanshenasiatrak                                     

نام درس نام استاد لینک کلاس مجازی   روز/ ساعت تشکیل کلاس   
 بهداشت روانی            براتعلی قوامی      https://www.skyroom.online/ch/amozesh99/behdashtravani شنبه- 20-18
آموزه های روانشناختی در قرآن و حدیث محمد زابلی https://www.skyroom.online/ch/amozesh99/amozehaieravanshenakhti یکشنبه/ 16-14
روانشناسی صنعتی - سازمانی مسعود خاکپور https://www.skyroom.online/ch/amozesh99/ravansanatisazman یکشنبه/18-16
روانشناسی سلامت مسعود خاکپور https://www.skyroom.online/ch/amozesh99/ravanshenasisalamat دوشنبه/14-12
روانشناسی اجتماعی کاربردی مسعود خاکپور https://www.skyroom.online/ch/amozesh99/ravanshenasiejtemaikarbordi سه شنبه/18-16
مدیریت استرس مسعود خاکپور https://www.skyroom.online/ch/amozesh99/modiriyatesteres چهارشنبه/18-16
روش تحقیق (کمی وکیفی) مسعود خاکپور https://www.skyroom.online/ch/amozesh99/raveshtahghighravanshenasi شنبه/ 19-16
روان سنجی اعظم جهاندیده https://www.skyroom.online/ch/amozesh99/ravansanji یکشنبه/ 16-14
متون روانشناسی به انگلیسی 2 مسعود خاکپور https://www.skyroom.online/ch/amozesh99/ravanshenasienglish2 یکشنبه/ 14-12
روانشناسی شناختی براتعلی قوامی https://www.skyroom.online/ch/amozesh99/ravanshenasishenakhti یکشنبه/ 20-18
روانشناسی ورزش اعظم جهاندیده https://www.skyroom.online/ch/amozesh99/ravanshenasivarzesh شنبه / 15-13
روانشناسی کودکان با نیازهای ویژه2 براتعلی قوامی https://www.skyroom.online/ch/amozesh99/ravanshenasikodakvijeh2 شنبه / 17-15
اصول روانشناسی بالینی اعظم جهاندیده https://www.skyroom.online/ch/amozesh99/ravanshenasibalini یکشنبه/12-10
آمار استنباطی مسعود خاکپور https://www.skyroom.online/ch/amozesh99/amarestenbati چهارشنبه/15-12
زبان خارجه سحر نصیری https://www.skyroom.online/ch/amozesh99/zabankharejeh-nasiri پنجشنبه/11-8
روانشناسی تحولی1 رقیه شکری https://www.skyroom.online/ch/amozesh99/ravanshenasitahavoli1 پنجشنبه/13-11:30
روانشناسی یادگیری مسعود خاکپور https://www.skyroom.online/ch/amozesh99/ravanshenasiyadgiri پنجشنبه/14-12
روانشناسی ازدیدگاه اندیشمندان مسلمان محمد زابلی https://www.skyroom.online/ch/amozesh99/ravanshenasiandishmandan پنجشنبه/15-13
راهنمایی و مشاوره تحصیلی و شغلی مسعود خاکپور https://www.skyroom.online/ch/amozesh99/rahnamaeimoshaverh پنجشنبه/18-16
مباحث اساسی در روانشناسی2 براتعلی قوامی https://www.skyroom.online/ch/amozesh99/mabaheseasasi2 پنجشنبه/20-18
فنون مشاوره و روان درمانی براتعلی قوامی https://www.skyroom.online/ch/amozesh99/fnoonmoshavereh شنبه/10-8
شیوه های اصلاح و تغییر رفتار براتعلی قوامی https://www.skyroom.online/ch/amozesh99/shivehayeslah شنبه/10-8
کلیات روانپزشکی مسعود خاکپور https://www.skyroom.online/ch/amozesh99/koliyatravanpezeshki یکشنبه/18-16
       
       
       
       
       
       

 

 

مهندسی پزشکی

لینک کانال تلگرامی جهت دریافت فیلم های آموزشی گروه

https://t.me/s/mohandesipezeshghiatrak

نام درس نام استاد لینک کلاس مجازی       روز/ ساعت تشکیل کلاس
    محاسبات عددی            اعظم اسلامی راد https://www.skyroom.online/ch/amozesh99/mohasebatadadi شنبه / 16-14
استاتیک و مقاومت مصالح در مهندسی پزشکی حمیدرضا کاظمی https://www.skyroom.online/ch/amozesh99/statick شنبه / 17-14
فیزیک عمومی2 علی محمدی http://www.skyroom.online/ch/amozesh99/fizick2 شنبه / 20-17
ریاضی عمومی2 علی محمدی https://www.skyroom.online/ch/amozesh99/riazei2 شنبه / 17-14
       
       
       
       
       
       
       
       
       

 

مهندسی عمران

لینک کانال تلگرامی جهت دریافت فیلم های آموزشی گروه

https://t.me/s/omranatrak

نام درس نام استاد لینک کلاس مجازی       روز/ ساعت تشکیل کلاس
  محاسبات عددی         اعظم اسلامی راد http://www.skyroom.online/ch/amozesh99/mohasebatadadi شنبه / 16-14
اجرای تاسیسات برقی ساختمان حیدر آدینه پور https://www.skyroom.online/ch/amozesh99/tasisatbarghi شنبه / 16-14
مکانیک ساختمان- تحلیل مقدماتی سازه ها- تحلیل سازه ها1 حمیدرضا کاظمی https://www.skyroom.online/ch/amozesh99/mechaniksakhteman شنبه / 20-17
اصول مهندسی ترافیک ایمان نوری https://www.skyroom.online/ch/amozesh99/trafick شنبه / 20-18
استاتیک- ایستایی حمیدرضا کاظمی https://www.skyroom.online/ch/amozesh99/statick شنبه / 17-14
ریاضی عمومی2 علی محمدی https://www.skyroom.online/ch/amozesh99/riazei2 شنبه / 17-14
زبان فنی-زبان تخصصی بهار علی محمدی https://www.skyroom.online/ch/amozesh99/zabanfanniomran شنبه / 18-16
مکانیک سیالات و هیدرولیک بابک حق دوست https://www.skyroom.online/ch/amozesh99/sayalatohydrolic شنبه / 19-16
مقاومت مصالح1 محمود روحانی https://www.skyroom.online/ch/amozesh99/moghavematmasaleh1 یکشنبه/17-14
مکانیک خاک و مهندسی پی محمود روحانی https://www.skyroom.online/ch/amozesh99/mechanickhak یکشنبه/11-8
مهندسی تصفیه آب و فاضلاب بابک حق دوست https://www.skyroom.online/ch/amozesh99/tasfiyeabofazelab دوشنبه/10-8
ساختمانها و سازه های فولادی1و سازه های فلزی علی رمضانی https://www.skyroom.online/ch/amozesh99/sazehpholad1 دوشنبه/11-8
مصالح ساختمانی و تکنولوژی بتن و آزمایشگاه محمود روحانی https://www.skyroom.online/ch/amozesh99/masalehsakhtemani-teknolozhibton-az یکشنبه/19-17
تکنولوژی بتن و آزمایشگاه- تکنولوژی و کارگاه قالب بندی مجتبی زاهدپور https://www.skyroom.online/ch/amozesh99/techbeton یکشنبه/20-18
کارآفرینی لویزا خشایار مقدم https://www.skyroom.online/ch/amozesh99/karafrini-omran یکشنبه/12-10
       

 

حسابداری

لینک کانال تلگرامی جهت دریافت فیلم های آموزشی گروه

https://t.me/s/hesabdariatrak

نام درس نام استاد لینک کلاس مجازی روز/ساعت تشکیل کلاس
حقوق تجارت علی محمد قربانیان https://www.skyroom.online/ch/amozesh99/hoghoghtejarat شنبه / 18-16
اصول حسابداری2 الیناعزیزیان https://www.skyroom.online/ch/amozesh99/hesabdari2 شنبه / 17-15
مکاتبات تجاری و گزارش نویسی علی محمد قربانیان https://www.skyroom.online/ch/amozesh99/mokatebatgozaresh شنبه / 20-18
حسابداری میانه1 الینا عزیزیان https://www.skyroom.online/ch/amozesh99/mianeh1 شنبه / 20-17
حسابداری پیشرفته1 الینا عزیزیان https://www.skyroom.online/ch/amozesh99/hesabdaripishrafteh1 چهارشنبه/20-16
بهایابی1 الینا عزیزیان https://www.skyroom.online/ch/amozesh99/bahayabi1 یکشنبه/17-15
مالی1و2- مدیریت مالی2 فاطمه مقنی زاده https://www.skyroom.online/ch/amozesh99/modiriatemali12 یکشنبه/19-17
مالیه عمومی و تنظیم خط مشی مالی دولت الینا عزیزیان https://www.skyroom.online/ch/amozesh99/maliyeomoomi یکشنبه/19-17
زبان تخصصی 1و2 الینا عزیزیان https://www.skyroom.online/ch/amozesh99/zabantakhasosi12 یکشنبه/21-19
       
       
       
       

 

معماری

لینک کانال تلگرامی جهت دریافت فیلم های آموزشی گروه

https://t.me/s/memariatrak

نام درس نام استاد لینک کلاس مجازی روز / ساعت تشکیل کلاس
ترسیم فنی هادی عباس نژاد https://www.skyroom.online/ch/amozesh99/tarsimfanni شنبه / 14-11
ایستایی 1و2 حمیدرضا کاظمی https://www.skyroom.online/ch/amozesh99/statick شنبه / 17-14
طراحی فنی ساختمان هادی عباس نژاد https://www.skyroom.online/ch/amozesh99/tarrahifanni شنبه / 17-14
ریاضی2 علی محمدی https://www.skyroom.online/ch/amozesh99/riazei2 شنبه / 17-14
تاسیسات مکانیکی و الکتریکی علی محمدی https://www.skyroom.online/ch/amozesh99/tasisatmechanicki شنبه / 18-16
هندسه ترسیمی کریم شجاع https://www.skyroom.online/ch/amozesh99/hendesetarsimi یکشنبه10-8
طرح معماری 2- تمرین های معماری1- مقدمات طراحی معماری سحر قربان فرخانی https://www.skyroom.online/ch/amozesh99/tarhmemari2 یکشنبه/11-8
درک و بیان محیط سحر قربان فرخانی https://www.skyroom.online/ch/amozesh99/darkbayanmohit یکشنبه/13-11
بیان معماری 2- درک و بیان معماری1 سحر قربان فرخانی https://www.skyroom.online/ch/amozesh99/bayanmemari2 یکشنبه/15-13
عناصر و جزییات ساختمانی1و2- ساختمان1 هادی عباس نژاد https://www.skyroom.online/ch/amozesh99/anasorsakhtemani یکشنبه/16-14
کاربرد نرم افزارهای ترسیمی - کاربرد کامپیوتر در معماری کریم شجاع https://www.skyroom.online/ch/amozesh99/narmafzartarsimi چهارشنبه/11-8
طراحی معماری4 محمد رحیم زاده https://www.skyroom.online/ch/amozesh99/tarahimemari4 چهارشنبه/11-8
تنظیم شرایط محیطی1و2 محمد رحیم زاده https://www.skyroom.online/ch/amozesh99/tanzimsharayetmohiti2 چهارشنبه/13-11
آشنایی با معماری اسلامی1-مقدمات طراحی معماری2 کریم شجاع https://www.skyroom.online/ch/amozesh99/moghadamattarahimemari2 چهارشنبه/14-11
آشنایی با معماری معاصر محمد رحیم زاده https://www.skyroom.online/ch/amozesh99/ashnaeibamemarimaaser چهارشنبه/15-13
انسان، طبیعت، معماری- روستا1 هادی عباس نژاد https://www.skyroom.online/ch/amozesh99/ensantabiatmemari چهارشنبه/16-14
درک و بیان معماری2 محمد رحیم زاده https://www.skyroom.online/ch/amozesh99/darkmemari2 پنجشنبه/10-8
طراحی معماری1و5 کریم شجاع https://www.skyroom.online/ch/amozesh99/tarhmemari15 پنجشنبه/11-8
تحلیل فضاهای شهری محمد رحیم زاده https://www.skyroom.online/ch/amozesh99/tahlilfazayeshahri پنجشنبه/13-11
متره و برآورد و پروژه- قراردادها و مبانی حقوقی محمد رحیم زاده https://www.skyroom.online/ch/amozesh99/metreh-baravord-memari پنجشنبه/17-13
آشنایی با معماری اسلامی2 کریم شجاع https://www.skyroom.online/ch/amozesh99/ashnaei-ba-memarieslami2 پنجشنبه/14-11
مبانی نظری معماری محمد رحیم زاده https://www.skyroom.online/ch/amozesh99/mabaninazarimemari پنجشنبه/15-13
طراحی دست آزاد سحر قربان فرخانی https://www.skyroom.online/ch/amozesh99/tarahidastazad یکشنبه/13-11
       

 

برق

لینک کانال تلگرامی جهت دریافت فیلم های آموزشی گروه

https://t.me/s/barghatrak

نام درس نام استاد لینک کلاس مجازی روز / ساعت تشکیل کلاس
مدارهای الکتریکی2 امیر فیضی زاده https://www.skyroom.online/ch/amozesh99/madar2 شنبه / 11-8
کارآفرینی و پروژه مریم تاج نیشابوری https://www.skyroom.online/ch/amozesh99/karafariniprojeh شنبه / 14-12
اصول سرپرستی حسن امیدی دوست آبادی https://www.skyroom.online/ch/amozesh99/osoolsarparasti شنبه / 16-14
    محاسبات عددی     اعظم اسلامی راد http://www.skyroom.online/ch/amozesh99/mohasebatadadi شنبه / 16-14
فیزیک2 علی محمدی https://www.skyroom.online/ch/amozesh99/fizick2 شنبه / 20-17
ریاضی عمومی2 علی محمدی https://www.skyroom.online/ch/amozesh99/riazei2 شنبه / 17-14
مدارهای منطقی مهسا ژیان اصغرزاده https://www.skyroom.online/ch/amozesh99/madarmanteghii شنبه / 20-18
مبانی دیجیتال مهسا ژیان اصغرزاده https://www.skyroom.online/ch/amozesh99/mabanidigital شنبه / 20-18
برنامه نویسی کامپیوتر مهسا ژیان اصغرزاده https://www.skyroom.online/ch/amozesh99/barnamenvisibargh شنبه / 18-16
بررسی سیستم های قدرت 2 علی بک پور https://www.skyroom.online/ch/amozesh99/barresiqodrat2 چهارشنبه/11-8
تحلیل مدارهای الکتریکی امیر فیضی زاده https://www.skyroom.online/ch/amozesh99/tahlilmadarelekteriki چهارشنبه/11-8
ماشین های الکتریکی3 علی بک پور https://www.skyroom.online/ch/amozesh99/mashinelekteri3 چهارشنبه/14-11
آزمایشگاه ماشین های الکتریکی امیر فیضی زاده https://www.skyroom.online/ch/amozesh99/az-mashin-electeriki پنجشنبه/11-9
آزمایشگاه اندازه گیری الکتریکی مهسا ژیان اصغرزاده https://www.skyroom.online/ch/amozesh99/az-andazegiri-electriki پنجشنبه/12-10
آزمایشگاه سیستم های کنترل خطی امیر فیضی زاده https://www.skyroom.online/ch/amozesh99/az-systemkontrolkhati پنجشنبه/13-11
آزمایشگاه مدارهای الکتریکی مهسا ژیان اصغرزاده https://www.skyroom.online/ch/amozesh99/az-madar-electeriki پنجشنبه/14-12
آزمایشگاه بررسی سیستم های قدرت امیر فیضی زاده https://www.skyroom.online/ch/amozesh99/az-system-godrat پنجشنبه/15-13
اقتصاد مهندسی مریم تاج نیشابوری https://www.skyroom.online/ch/amozesh99/egtesadmohandesi شنبه / 12-10
ریاضیات مهندسی امیر فیضی زاده https://www.skyroom.online/ch/amozesh99/riaziatmohandesibarq یکشنبه/11-8
زبان تخصصی- زبان فنی امیر فیضی زاده https://www.skyroom.online/ch/amozesh99/zabantakhasosibarq یکشنبه/16-14
آزمایشگاه مدارهای منطقی و دیجیتال مهسا ژیان اصغرزاده https://www.skyroom.online/ch/amozesh99/az-madarmanteghi-digital یکشنبه/12-10
الکترومغناطیس امیر فیضی زاده https://www.skyroom.online/ch/amozesh99/electromeghnatis یکشنبه/14-11

 

تربیت بدنی

لینک کانال تلگرامی جهت دریافت فیلم های آموزشی گروه

https://t.me/s/tarbiatbadaniatrak

نام درس نام استاد لینک کلاس مجازی       روز/ ساعت تشکیل کلاس
یادگیری حرکتی        یاسر فخرایی            https://www.skyroom.online/ch/amozesh99/yadgiriharkati چهارشنبه/15-13
مدیریت ورزشهای هوای آزاد حسن باقری https://www.skyroom.online/ch/amozesh99/modiriatvarzeshhavaazad چهارشنبه/15-13
نظارت و ارزشیابی در مدیریت تربیت بدنی یاسر فخرایی https://www.skyroom.online/ch/amozesh99/nezaratarzeshyabitarbiatbadani چهارشنبه/17-15
سنجش و اندازه گیری در تربیت بدنی یاسر فخرایی https://www.skyroom.online/ch/amozesh99/sanjeshandazehgiritarbayatbadani چهارشنبه/19-17
دو و میدانی3 حسن باقری https://www.skyroom.online/ch/amozesh99/domydani3 چهارشنبه/19-17
ژیمناستیک1 یاسر فخرایی https://www.skyroom.online/ch/amozesh99/zhimnastik1 چهارشنبه/20-18:30
زبان تخصصی2 سمیرا برادران صفار https://www.skyroom.online/ch/amozesh99/zabantakhasosi2varzeshi دوشنبه/9:30-8
       

 

کامپیوتر

لینک کانال تلگرامی جهت دریافت فیلم های آموزشی گروه

https://t.me/s/computeratrak

نام درس نام استاد لینک کلاس مجازی روز / ساعت تشکیل کلاس
شبیه سازی کامپیوتری شادی منفردی https://www.skyroom.online/ch/amozesh99/shabihsazi چهارشنبه/17-14
اصول طراحی پایگاه داده ها و آزمایشگاه- ایجاد بانک های اطلاعاتی مجتبی فتحی https://www.skyroom.online/ch/amozesh99/paygahdadeha چهارشنبه/17-14
سیستم های خبره مجتبی فتحی https://www.skyroom.online/ch/amozesh99/systemkhobreh چهارشنبه/20-17
مباحث ویژه مجتبی فتحی https://www.skyroom.online/ch/amozesh99/mabahesvizhe-computer پنجشنبه/11-8
ساختمان داده ها شادی منفردی https://www.skyroom.online/ch/amozesh99/sakhtemandadeha پنجشنبه/11-8
کارآفرینی و پروژه عباس برسلانی https://www.skyroom.online/ch/amozesh99/karafarini پنجشنبه/13-11
هوش مصنوعی مجتبی فتحی https://www.skyroom.online/ch/amozesh99/hooshmasnooei پنجشنبه/14-11
گرافیک کامپیوتری شادی منفردی https://www.skyroom.online/ch/amozesh99/kherafikcomputer پنجشنبه/14-11
شبکه های محلی کامپیوتری و کارگاه عباس برسلانی https://www.skyroom.online/ch/amozesh99/shabake پنجشنبه/16-13
زبان فنی و تخصصی نرم افزار مجتبی فتحی https://www.skyroom.online/ch/amozesh99/zabanfanitakhasosinarmafzar پنجشنبه/16-14
برنامه نویسی مبتنی بر وب مجتبی فتحی https://www.skyroom.online/ch/amozesh99/barnamenevisiweb پنجشنبه/17-14
مدارهای منطقی(کامپیوتر)- سخت افزار کامپیوتر 2 مجتبی فتحی https://www.skyroom.online/ch/amozesh99/madarmanteghi-computer پنجشنبه/18:30-17
زبان ماشین و اسمبلی مجتبی فتحی https://www.skyroom.online/ch/amozesh99/assembly پنجشنبه/21-19
ریاضی و ساختمان گسسته فریبا محمدزاده https://www.skyroom.online/ch/amozesh99/gosaste یکشنبه/20-17
       

 

مکانیک خودرو

لینک کانال تلگرامی جهت دریافت فیلم های آموزشی گروه

https://t.me/s/mechanicatrak

نام درس نام استاد لینک کلاس مجازی روز / ساعت تشکیل کلاس
محاسبات عددی سیده اعظم اسلامی راد http://www.skyroom.online/ch/amozesh99/mohasebatadadi شنبه / 16-14

 

دروس عمومی

لینک کانال تلگرامی جهت دریافت فیلم های آموزشی گروه

https://t.me/s/omoomiatrak

نام درس نام استاد لینک کلاس مجازی روز / ساعت تشکیل کلاس
اندیشه اسلامی2(نبوت و امامت) مهدی ساعدی https://www.skyroom.online/ch/amozesh99/andishe2saedi چهارشنبه / 18-16
زبان پیش دانشگاهی سیمین هاشمی https://www.skyroom.online/ch/amozesh99/zabanpish چهارشنبه / 18-16
زبان خارجه سیمین هاشمی https://www.skyroom.online/ch/amozesh99/zabankharejeh چهارشنبه/20-18
ریاضی پیش دانشگاهی مریم مومن حقیقی https://www.skyroom.online/ch/amozesh99/ryazipish پنجشنبه/18-16
فیزیک پیش دانشگاهی علی محمدی https://www.skyroom.online/ch/amozesh99/fizikepish یکشنبه/16-14
تربیت بدنی1(خواهران) اکرم شریف منش https://www.skyroom.online/ch/amozesh99/tarbiyatbadani-khaharan یکشنبه/19-17