به وبسایت رسمی موسسه آموزش عالی اترک خوش آمدید.
پنجشنبه، ۰۷ مرداد ۱۴۰۰  

اطلاعیه

 

    کارشناسی ارشد مهندسی عمران-سازه                                                                 
نام درس نام استاد  لینک کلاس مجازی لینک مشاهده سوالات امتحان و ارسال پاسخ نامه   تاریخ / ساعت امتحان
 سمینارو روش تحقیق               حمیدرضا کاظمی          https://www.skyroom.online/ch/amozesh99/seminar https://exam.atrak.ac.ir/?#/login/132061 99/11/01 ساعت17
سازه های فولادی پیشرفته محمدحسین قدیری راد https://www.skyroom.online/ch/amozesh99/sazehfoladipishrafteh https://exam.atrak.ac.ir/?#/login/110882 99/10/26 ساعت17
پایداری سازه ها محمدحسین قدیری راد https://www.skyroom.online/ch/amozesh99/paydarisazeh https://exam.atrak.ac.ir/?#/login/139650 99/10/22 ساعت17
روش اجزاء محدود محمدحسین قدیری راد https://www.skyroom.online/ch/amozesh99/raveshajzamahdod https://exam.atrak.ac.ir/?#/login/153560 99/10/20 ساعت17
ریاضیات عالی مهندسی            حمیدرضا کاظمی          https://www.skyroom.online/ch/amozesh99/riaziataalimohandesi https://exam.atrak.ac.ir/?#/login/128289 99/11/01 ساعت17
دینامیک سازه            حمیدرضا کاظمی          https://www.skyroom.online/ch/amozesh99/dinamisazeh https://exam.atrak.ac.ir/?#/login/155337 99/10/26 ساعت17

 

کارشناسی ارشد مهندسی عمران - آب  
نام درس نام استاد                                  لینک کلاس مجازی                                  مشاهده لینک سوالات امتحان و ارسال پاسخنامه                                                    تاریخ / ساعت امتحان
  سمینارو روش تحقیق          حمیدرضا کاظمی          https://www.skyroom.online/ch/amozesh99/seminar https://exam.atrak.ac.ir/?#/login/132061 99/11/01 ساعت17
هیدرولوژی مهندسی پیشرفته محمدمهدی صفارزاده https://www.skyroom.online/ch/amozesh99/hidrolozhipishrafteh https://exam.atrak.ac.ir/?#/login/123769 99/10/22 ساعت17
مدیریت آب شهری رضا قارنگیان https://www.skyroom.online/ch/amozesh99/modiryat-ab-shahri https://exam.atrak.ac.ir/?#/login/174278 99/10/26 ساعت17

 

کارشناسی ارشد مهندسی برق-سیستم های قدرت  
نام درس نام استاد لینک کلاس مجازی                لینک مشاهده سوالات امتحان و ارسال پاسخ نامه                                   تاریخ / ساعت امتحان
دینامیک سیستم های قدرت 1 حسن مرادی https://www.skyroom.online/ch/amozesh99/dinamikqodrat https://exam.atrak.ac.ir/?#/login/196015 99/10/23 ساعت17
بهره برداری از سیستم های قدرت حسن مرادی https://www.skyroom.online/ch/amozesh99/bahrebardarisystemqodrat https://exam.atrak.ac.ir/?#/login/113074 99/10/26 ساعت17
جلسه توجیهی ارشد برق امیر فیضی زاده https://www.skyroom.online/ch/amozesh99/osolkontrol https://exam.atrak.ac.ir/?#/login/153244 99/10/29 ساعت17

 

کارشناسی ارشد مهندسی معماری  
نام درس نام استاد                  لینک کلاس مجازی      

     لینک مشاهده سوالات امتحان و ارسال پاسخ نامه        

تاریخ / ساعت امتحان
       طرح معماری ارشد3                         بهزاد علیپور         https://www.skyroom.online/ch/amozesh99/tarhmemariarshad3 https://exam.atrak.ac.ir/?#/login/154102  
انسان و محیط منا افراسیابی https://www.skyroom.online/ch/amozesh99/ensan-mohit https://exam.atrak.ac.ir/?#/login/201928 99/11/03 ساعت17
برنامه دهی و روش های طراحی داود برادران https://www.skyroom.online/ch/amozesh99/barname-v-raveshtarahi https://exam.atrak.ac.ir/?#/login/205265 99/10/22 ساعت17
طرح معماری ارشد1 داود برادران https://www.skyroom.online/ch/amozesh99/tarhmemari1 https://exam.atrak.ac.ir/?#/login/193940  
روش تحقیق و تدوین پایان نامه            بهزاد علیپور         https://www.skyroom.online/ch/amozesh99/raveshtahqiq-payannameh https://exam.atrak.ac.ir/?#/login/157216 99/10/26 ساعت17
معماری و اقلیم منا افراسیابی https://www.skyroom.online/ch/amozesh99/memari-eqlim https://exam.atrak.ac.ir/?#/login/112519 99/11/03 ساعت17

 

کارشناسی ارشد مهندسی فناوری اطلاعات- تجارت الکترونیکی  
نام درس  نام استاد لینک کلاس مجازی   لینک مشاهده سوالات امتحان و ارسال پاسخ نامه          تاریخ/ ساعت امتحان
           بازاریابی الکترونیکی       مسعود خسروی https://www.skyroom.online/ch/amozesh99/bazaryabi-electroniki https://exam.atrak.ac.ir/?#/login/154059 99/11/01 ساعت17
تجارت الکترونیکی سیارو محاسبات فراگیر سمانه موسوی نیک https://www.skyroom.online/ch/amozesh99/tejaratsayar https://exam.atrak.ac.ir/?#/login/172054 99/10/20 ساعت17
سیستمهای تصمیم یار هوشمند مسعود خسروی https://www.skyroom.online/ch/amozesh99/system-tasmim-hoshmand https://exam.atrak.ac.ir/?#/login/110968 99/10/25 ساعت17
امینت تجارت الکترونیکی سمانه موسوی نیک https://www.skyroom.online/ch/amozesh99/amniyattejarat https://exam.atrak.ac.ir/?#/login/172683 99/11/01 ساعت17
محاسبات توری سمانه موسوی نیک https://www.skyroom.online/ch/amozesh99/mohasebattori https://exam.atrak.ac.ir/?#/login/169576 99/10/20 ساعت17
سیستم های تصمیم یار هوشمند مسعود خسروی https://www.skyroom.online/ch/amozesh99/systemtasmimyarhoshmand https://exam.atrak.ac.ir/?#/login/110968 99/10/25 ساعت17

 

کارشناسی ارشد فیزیولوژی ورزشی  
نام درس نام استاد  لینک کلاس مجازی لینک مشاهده سوالات امتحان و ارسال پاسخ نامه  تاریخ / ساعت امتحان
سمینارپژوهشی- تمرین ورزشی علی گلستانی https://www.skyroom.online/ch/amozesh99/seminarpazhoheshi https://exam.atrak.ac.ir/?#/login/129170  
رایانه پیشرفته علی گلستانی https://www.skyroom.online/ch/amozesh99/rayanepishrafteh https://exam.atrak.ac.ir/?#/login/206286  
استفاده و سوء استفاده از داروها محمود حصار کوشکی https://www.skyroom.online/ch/amozesh99/estefadehdaroha https://exam.atrak.ac.ir/?#/login/184473 99/10/28 ساعت17
استرس محیطی در تمرین و فعالیت محمود حصار کوشکی https://www.skyroom.online/ch/amozesh99/estresmohiti https://exam.atrak.ac.ir/?#/login/987656446 99/10/30 ساعت17
زبان تخصصی علی گلستانی https://www.skyroom.online/ch/amozesh99/zabantakhasosi https://exam.atrak.ac.ir/?#/login/111714 99/10/28 ساعت17
آمار زیستی ویژه فعالیت ورزشی علی گلستانی https://www.skyroom.online/ch/amozesh99/amarzisti https://exam.atrak.ac.ir/?#/login/211869  
بدنسازی ویژه رشته های ورزشی حسن باقری https://www.skyroom.online/ch/amozesh99/badansazi https://exam.atrak.ac.ir/?#/login/112681 99/11/03 ساعت17
فیزیولوژی انسان پیشرفته ویژه فعالیت حسن باقری https://www.skyroom.online/ch/amozesh99/fiziolozhiensanpishrafteh https://exam.atrak.ac.ir/?#/login/181868 99/11/03 ساعت17
اصول برنامه ریزی تمرین و فعالیت علی گلستانی https://www.skyroom.online/ch/amozesh99/osoltamrin https://exam.atrak.ac.ir/?#/login/101880  
متابولسیم فعالیت ورزشی و تمرین محمود حصار https://www.skyroom.online/ch/amozesh99/metabolism https://exam.atrak.ac.ir/?#/login/157455 99/10/30 ساعت17

 

کارشناسی ارشد مدیریت ورزشی  
نام درس نام استاد  لینک کلاس مجازی   لینک مشاهده سوالات امتحان و ارسال پاسخ نامه         تاریخ / ساعت امتحان
نظریه ها و مبانی اوقات فراغت ابوالفضل علی زاده https://www.skyroom.online/ch/amozesh99/mabaniogotfaragat https://exam.atrak.ac.ir/?#/login/119093 99/11/03 ساعت17
سمینار در مدیریت ورزشی علی گلستانی https://www.skyroom.online/ch/amozesh99/seminarvarzeshi https://exam.atrak.ac.ir/?#/login/182203  
مدیریت اردوها و رویدادهای همگانی لیلی خاوری https://www.skyroom.online/ch/amozesh99/modiryatordoha https://exam.atrak.ac.ir/?#/login/143635 99/10/23 ساعت17
مدیریت منابع انسانی در اوقات فراغت لیلی خاوری https://www.skyroom.online/ch/amozesh99/modiryatensani https://exam.atrak.ac.ir/?#/login/183349 99/10/25 ساعت17
مدیریت اماکن تفریحی و فراغتی ابوالفضل علی زاده https://www.skyroom.online/ch/amozesh99/modiryatamaken https://exam.atrak.ac.ir/?#/login/115414 99/10/30 ساعت17
مدیریت اوقات فراغت و ورزش های تفریحی لیلی خاوری https://www.skyroom.online/ch/amozesh99/modiriatoghatferaghat https://exam.atrak.ac.ir/?#/login/987656437 99/10/23 ساعت17
روش تحقیق در مدیریت ورزشی علی گلستانی https://www.skyroom.online/ch/amozesh99/raveshtahqiq-modiryatvarzeshi https://exam.atrak.ac.ir/?#/login/144885 99/10/26 ساعت17
نظریه های سازمان و مدیریت ابوالفضل علی زاده https://www.skyroom.online/ch/amozesh99/nazariehaisazemanmodiriate https://exam.atrak.ac.ir/?#/login/173944 99/10/30 ساعت17
اصول و مبانی مدیریت ابوالفضل علی زاده https://www.skyroom.online/ch/amozesh99/osolmabanimodiriat https://exam.atrak.ac.ir/?#/login/120931 99/11/03 ساعت17
کاربرد رایانه در ورزش علی گلستانی https://www.skyroom.online/ch/amozesh99/karbordrayanevarzesh https://exam.atrak.ac.ir/?#/login/196577  

 

روانشناسی

   لینک کانال تلگرامی جهت دریافت فیلم های آموزشی گروه      

                                 https://t.me/s/ravanshenasiatrak                                     

                   
نام درس                            نام استاد                                                        لینک کلاس مجازی                                                                                   

  لینک مشاهده سوالات امتحان و ارسال پاسخ نامه              

تاریخ/ ساعت امتحان
 بهداشت روانی            براتعلی قوامی      https://www.skyroom.online/ch/amozesh99/behdashtravani https://exam.atrak.ac.ir/?#/login/181615 99/10/27 ساعت16
آموزه های روانشناختی در قرآن و حدیث 2 محمد زابلی https://www.skyroom.online/ch/amozesh99/amozehaieravanshenakhti https://exam.atrak.ac.ir/?#/login/103042 99/10/21 ساعت14
روانشناسی صنعتی - سازمانی مسعود خاکپور https://www.skyroom.online/ch/amozesh99/ravansanatisazman https://exam.atrak.ac.ir/?#/login/129709 99/11/02 ساعت15
روانشناسی سلامت مسعود خاکپور https://www.skyroom.online/ch/amozesh99/ravanshenasisalamat https://exam.atrak.ac.ir/?#/login/110083 99/11/02  ساعت17
روانشناسی اجتماعی کاربردی مسعود خاکپور https://www.skyroom.online/ch/amozesh99/ravanshenasiejtemaikarbordi https://exam.atrak.ac.ir/?#/login/207899 99/10/30 ساعت16
مدیریت استرس مسعود خاکپور https://www.skyroom.online/ch/amozesh99/modiriyatesteres https://exam.atrak.ac.ir/?#/login/165180 99/11/01 ساعت15
روش تحقیق (کمی وکیفی) مسعود خاکپور https://www.skyroom.online/ch/amozesh99/raveshtahghighravanshenasi https://exam.atrak.ac.ir/?#/login/212775 99/10/20 ساعت15
روان سنجی اعظم جهاندیده https://www.skyroom.online/ch/amozesh99/ravansanji https://exam.atrak.ac.ir/?#/login/150131 99/10/23 ساعت14
متون روانشناسی به انگلیسی 2 مسعود خاکپور https://www.skyroom.online/ch/amozesh99/ravanshenasienglish2 https://exam.atrak.ac.ir/?#/login/151053 99/11/03 ساعت15
روانشناسی شناختی براتعلی قوامی https://www.skyroom.online/ch/amozesh99/ravanshenasishenakhti https://exam.atrak.ac.ir/?#/login/205316 99/10/27 ساعت19
روانشناسی ورزش اعظم جهاندیده https://www.skyroom.online/ch/amozesh99/ravanshenasivarzesh https://exam.atrak.ac.ir/?#/login/127070 99/10/20 ساعت13
روانشناسی کودکان با نیازهای ویژه2 براتعلی قوامی https://www.skyroom.online/ch/amozesh99/ravanshenasikodakvijeh2 https://exam.atrak.ac.ir/?#/login/150193 99/10/29 ساعت16
اصول روانشناسی بالینی اعظم جهاندیده https://www.skyroom.online/ch/amozesh99/ravanshenasibalini https://exam.atrak.ac.ir/?#/login/174669 99/10/22 ساعت14
آمار استنباطی مسعود خاکپور https://www.skyroom.online/ch/amozesh99/amarestenbati https://exam.atrak.ac.ir/?#/login/183117 99/10/20 ساعت12
زبان خارجه سحر نصیری https://www.skyroom.online/ch/amozesh99/zabankharejeh-nasiri https://exam.atrak.ac.ir/?#/login/114281 99/10/25 ساعت15
روانشناسی تحولی1 رقیه شکری https://www.skyroom.online/ch/amozesh99/ravanshenasitahavoli1 https://exam.atrak.ac.ir/?#/login/146279 99/11/02 ساعت12
روانشناسی یادگیری مسعود خاکپور https://www.skyroom.online/ch/amozesh99/ravanshenasiyadgiri https://exam.atrak.ac.ir/?#/login/204675 99/11/02 ساعت19
روانشناسی ازدیدگاه اندیشمندان مسلمان محمد زابلی https://www.skyroom.online/ch/amozesh99/ravanshenasiandishmandan https://exam.atrak.ac.ir/?#/login/139023 99/10/27 ساعت16
راهنمایی و مشاوره تحصیلی و شغلی مسعود خاکپور https://www.skyroom.online/ch/amozesh99/rahnamaeimoshaverh https://exam.atrak.ac.ir/?#/login/126014 99/10/25 ساعت18
مباحث اساسی در روانشناسی2 براتعلی قوامی https://www.skyroom.online/ch/amozesh99/mabaheseasasi2 https://exam.atrak.ac.ir/?#/login/123711 99/10/22 ساعت16
فنون مشاوره و روان درمانی براتعلی قوامی https://www.skyroom.online/ch/amozesh99/fnoonmoshavereh https://exam.atrak.ac.ir/?#/login/155504 99/11/04 ساعت17
شیوه های اصلاح و تغییر رفتار براتعلی قوامی https://www.skyroom.online/ch/amozesh99/shivehayeslah https://exam.atrak.ac.ir/?#/login/200808 99/10/23 ساعت17
کلیات روانپزشکی مسعود خاکپور https://www.skyroom.online/ch/amozesh99/koliyatravanpezeshki https://exam.atrak.ac.ir/?#/login/190190 99/10/24 ساعت16
آزمون های روانشناختی 1 مسعود خاکپور https://www.skyroom.online/ch/amozesh99/azmoonravanshenakhti https://exam.atrak.ac.ir/?#/login/180290 99/10/25 ساعت15
انگیزش و هیجان اعظم جهاندیده https://www.skyroom.online/ch/amozesh99/angizeshvhayajan https://exam.atrak.ac.ir/?#/login/122689 99/10/29 ساعت16
روانشناسی تربیتی رقیه شکری https://www.skyroom.online/ch/amozesh99/ravanshenasitarbyati https://exam.atrak.ac.ir/?#/login/118863 99/10/25 ساعت12
روانشناسی تحولی2 براتعلی قوامی https://www.skyroom.online/ch/amozesh99/tahavoli2 https://exam.atrak.ac.ir/?#/login/185782 99/11/04 ساعت17
روانشناسی فیزیولوژیک معصومه مهرآفرید https://www.skyroom.online/ch/amozesh99/phisiolohic https://exam.atrak.ac.ir/?#/login/127511 99/10/22 ساعت16
متون روانشناسی به انگلیسی 1 مسعود خاکپور https://www.skyroom.online/ch/amozesh99/ravanshenasienglish1 https://exam.atrak.ac.ir/?#/login/111401 99/10/24 ساعت12
احساس و ادراک اعظم جهاندیده https://www.skyroom.online/ch/amozesh99/ehsasvedrak https://exam.atrak.ac.ir/?#/login/122507 99/11/04 ساعت17
آشنایی با فلسفه اسلامی محمد زابلی https://www.skyroom.online/ch/amozesh99/ashnaeibafalsafeh https://exam.atrak.ac.ir/?#/login/165932 99/10/30 ساعت14
معرفت شناسی رضا ترنیکی https://www.skyroom.online/ch/amozesh99/marefatshenasi https://exam.atrak.ac.ir/?#/login/162373 99/10/29 ساعت19
زبان پیش دانشگاهی سحر نصیری https://www.skyroom.online/ch/amozesh99/zabanpishnasiri https://exam.atrak.ac.ir/?#/login/111826 99/10/25 ساعت11
آمار توصیفی مسعود خاکپور https://www.skyroom.online/ch/amozesh99/amartosifi https://exam.atrak.ac.ir/?#/login/176856 99/10/27 ساعت16
مبانی جامعه شناسی رضا ترنیکی https://www.skyroom.online/ch/amozesh99/mabanijameshenasi https://exam.atrak.ac.ir/?#/login/202715 99/10/24 ساعت16
فیزیولوژی اعصاب و غدد معصومه مهرآفرید https://www.skyroom.online/ch/amozesh99/fiziulozhiasab https://exam.atrak.ac.ir/?#/login/204087 99/10/22 ساعت16
مباحث اساسی در روانشناسی 1 براتعلی قوامی https://www.skyroom.online/ch/amozesh99/mabaheseasasi1 https://exam.atrak.ac.ir/?#/login/169524 99/10/20 ساعت12
مبانی راهنمایی و مشاوره مسعود خاکپور https://www.skyroom.online/ch/amozesh99/mabanirahnamiemoshavereh https://exam.atrak.ac.ir/?#/login/165614 99/11/02 ساعت15
تاریخ و مکاتب روانشناسی و نقد آن معصومه مهرآفرید https://www.skyroom.online/ch/amozesh99/tarikhmakatebravanshenasi https://exam.atrak.ac.ir/?#/login/199029 99/10/30 ساعت16

 

 

مهندسی پزشکی

لینک کانال تلگرامی جهت دریافت فیلم های آموزشی گروه

https://t.me/s/mohandesipezeshghiatrak

 
نام درس نام استاد لینک کلاس مجازی         لینک مشاهده سوالات امتحان و ارسال پاسخ نامه                                   تاریخ / ساعت امتحان
    محاسبات عددی      اعظم اسلامی راد https://www.skyroom.online/ch/amozesh99/mohasebatadadi https://exam.atrak.ac.ir/?#/login/153997 99/10/22 ساعت15
استاتیک و مقاومت مصالح در مهندسی پزشکی حمیدرضا کاظمی https://www.skyroom.online/ch/amozesh99/statick https://exam.atrak.ac.ir/?#/login/191742 99/10/28 ساعت17
فیزیک عمومی2 علی محمدی http://www.skyroom.online/ch/amozesh99/fizick2 https://exam.atrak.ac.ir/?#/login/121720 99/10/25 ساعت17
ریاضی عمومی2 علی محمدی https://www.skyroom.online/ch/amozesh99/riazei2 https://exam.atrak.ac.ir/?#/login/186115 99/10/26 ساعت15
آمار و احتمالات مهندسی علی محمدی https://www.skyroom.online/ch/amozesh99/amaroehtemalmohandesikol https://exam.atrak.ac.ir/?#/login/103202 99/11/03 ساعت19
تجزیه و تحلیل سیگنال ها و سیستم ها فاطمه شخصی دستگاهیان https://www.skyroom.online/ch/amozesh99/tajziesignal https://exam.atrak.ac.ir/?#/login/110270 99/10/24 ساعت19
ریاضی عمومی1 فریبا محمدزاده https://www.skyroom.online/ch/amozesh99/riaziomoomi-mohammadzadeh https://exam.atrak.ac.ir/?#/login/191322 99/10/26 ساعت17
معادلات دیفرانسیل سارا بادلو https://www.skyroom.online/ch/amozesh99/moadelatdyfrasiel https://exam.atrak.ac.ir/?#/login/163455 99/11/04 ساعت17
فناوری اطلاعات پزشکی1 فرشته محمدیان https://www.skyroom.online/ch/amozesh99/fanavarietelatpezeshki https://exam.atrak.ac.ir/?#/login/111751 99/11/02 ساعت17
بیومتریال1 فرشته محمدیان https://www.skyroom.online/ch/amozesh99/biumatryal1 https://exam.atrak.ac.ir/?#/login/159829 99/10/26 ساعت17
فیزیک عمومی1 رحیم کرامتی https://www.skyroom.online/ch/amozesh99/fizik-keramati https://exam.atrak.ac.ir/?#/login/126561 99/10/30 ساعت19
ریاضیات مهندسی امیر فیضی زاده http://www.skyroom.online/ch/amozesh99/riaziatmohandesibarq https://exam.atrak.ac.ir/?#/login/192853 99/10/28 ساعت19
نقشه کشی صنعتی سحر قربان فرخانی https://www.skyroom.online/ch/amozesh99/naghshehkeshisanati https://exam.atrak.ac.ir/?#/login/205456 99/11/05 ساعت14
الکترونیک2 فاطمه شخصی دستگاهیان http://www.skyroom.online/ch/amozesh99/electronik2 https://exam.atrak.ac.ir/?#/login/206620 99/10/30 ساعت17
برنامه نویسی کامپیوتر مهسا ژیان اصغرزاده http://www.skyroom.online/ch/amozesh99/barnamenvisibargh https://exam.atrak.ac.ir/?#/login/191731 99/10/20 ساعت19
مدارهای منطقی مهسا ژیان اصغرزاده http://www.skyroom.online/ch/amozesh99/madarmanteghii https://exam.atrak.ac.ir/?#/login/192816 99/10/22 ساعت19
سیستم های کنترل خطی فاطمه شخصی دستگاهیان http://www.skyroom.online/ch/amozesh99/systemcontrolkhat https://exam.atrak.ac.ir/?#/login/116098 99/11/02 ساعت18
میکروپروسسور1 فاطمه شخصی دستگاهیان https://www.skyroom.online/ch/amozesh99/mikro1 https://exam.atrak.ac.ir/?#/login/123136 99/10/21 ساعت19
مدارالکتریکی1 امیر فیضی زاده https://www.skyroom.online/ch/amozesh99/madar1 https://exam.atrak.ac.ir/?#/login/179119 99/10/20 ساعت18
بیوشیمی- مبانی شیمی1 علی محمدی https://www.skyroom.online/ch/amozesh99/bioshimi https://exam.atrak.ac.ir/?#/login/112592 99/10/28 ساعت17
آناتومی مونس الهی https://www.skyroom.online/ch/amozesh99/anatomi https://exam.atrak.ac.ir/?#/login/153855  

 

مهندسی عمران

لینک کانال تلگرامی جهت دریافت فیلم های آموزشی گروه

https://t.me/s/omranatrak

 
نام درس نام استاد لینک کلاس مجازی   لینک مشاهده سوالات امتحان و ارسال پاسخ نامه                           تاریخ /ساعت امتحان                
  محاسبات عددی         اعظم اسلامی راد http://www.skyroom.online/ch/amozesh99/mohasebatadadi https://exam.atrak.ac.ir/?#/login/153997 99/10/22 ساعت15
اجرای تاسیسات برقی ساختمان حیدر آدینه پور https://www.skyroom.online/ch/amozesh99/tasisatbarghi https://exam.atrak.ac.ir/?#/login/111333 99/10/25 ساعت15
مکانیک ساختمان- تحلیل مقدماتی سازه ها- تحلیل سازه ها1 حمیدرضا کاظمی https://www.skyroom.online/ch/amozesh99/mechaniksakhteman https://exam.atrak.ac.ir/?#/login/135977 99/10/28 ساعت17
اصول مهندسی ترافیک ایمان نوری https://www.skyroom.online/ch/amozesh99/trafick https://exam.atrak.ac.ir/?#/login/200414 99/11/04 ساعت 19
استاتیک- ایستایی-محاسبات فنی حمیدرضا کاظمی https://www.skyroom.online/ch/amozesh99/statick https://exam.atrak.ac.ir/?#/login/173321 99/10/20 ساعت15
ریاضی عمومی2 علی محمدی https://www.skyroom.online/ch/amozesh99/riazei2 https://exam.atrak.ac.ir/?#/login/186115 99/10/26 ساعت 15
زبان فنی-زبان تخصصی بهار علی محمدی https://www.skyroom.online/ch/amozesh99/zabanfanniomran https://exam.atrak.ac.ir/?#/login/186833 99/10/22 ساعت 17
مکانیک سیالات و هیدرولیک بابک حق دوست https://www.skyroom.online/ch/amozesh99/sayalatohydrolic https://exam.atrak.ac.ir/?#/login/177071 99/10/24 ساعت 15
مقاومت مصالح1 محمود روحانی https://www.skyroom.online/ch/amozesh99/moghavematmasaleh1 https://exam.atrak.ac.ir/?#/login/105036 99/10/22 ساعت19
مکانیک خاک و مهندسی پی محمود روحانی https://www.skyroom.online/ch/amozesh99/mechanickhak-mohandesi https://exam.atrak.ac.ir/?#/login/210038 99/10/29 ساعت17
مهندسی تصفیه آب و فاضلاب بابک حق دوست https://www.skyroom.online/ch/amozesh99/tasfiyeabofazelab https://exam.atrak.ac.ir/?#/login/180860 99/11/02 ساعت19
آبهای زیرزمینی بابک حق دوست https://www.skyroom.online/ch/amozesh99/abhayezirzamini https://exam.atrak.ac.ir/?#/login/177939 99/11/02ساعت15
ساختمانها و سازه های فولادی1و سازه های فلزی علی رمضانی https://www.skyroom.online/ch/amozesh99/sazehpholad1 https://exam.atrak.ac.ir/?#/login/174719 99/10/30 ساعت17
مصالح ساختمانی و تکنولوژی بتن و آزمایشگاه محمود روحانی https://www.skyroom.online/ch/amozesh99/masalehsakhtemani-teknolozhibton-az https://exam.atrak.ac.ir/?#/login/134691 99/10/23 ساعت19
تکنولوژی بتن و آزمایشگاه- تکنولوژی و کارگاه قالب بندی مجتبی زاهدپور https://www.skyroom.online/ch/amozesh99/techbeton https://exam.atrak.ac.ir/?#/login/101166 99/10/27 ساعت15
کارآفرینی لویزا خشایار مقدم https://www.skyroom.online/ch/amozesh99/karafarini-omran https://exam.atrak.ac.ir/?#/login/212778 99/10/23 ساعت17
امار و احتمالات مهندسی علی محمدی https://www.skyroom.online/ch/amozesh99/amaroehtemalmohandesikol https://exam.atrak.ac.ir/?#/login/103202 99/11/03 ساعت19
اصول مدیریت ساخت و اصول سرپرستی مهلا رضازاده https://www.skyroom.online/ch/amozesh99/osolmodiriatsakht https://exam.atrak.ac.ir/?#/login/105154 /99/10/25 ساعت19
اجرای ساختمان های بتنی - روش اجرای ساختمان محمدمهدی نایبان https://www.skyroom.online/ch/amozesh99/sakhtemanbetoni https://exam.atrak.ac.ir/?#/login/158963 99/11/02 ساعت17
ریاضی عمومی1- ریاضی6و7 فریبا محمدزاده https://www.skyroom.online/ch/amozesh99/riaziomoomi-mohammadzadeh https://exam.atrak.ac.ir/?#/login/193502 99/10/26 ساعت17
هیدرولیک و آزمایشگاه بابک حق دوست https://www.skyroom.online/ch/amozesh99/hidrolik-az https://exam.atrak.ac.ir/?#/login/195238 99/10/29 ساعت19
ساختمانهای بتنی و سازه های بتن آرمه1 محمدمهدی نایبان https://www.skyroom.online/ch/amozesh99/sazebetonarmeh1 https://exam.atrak.ac.ir/?#/login/192724 99/10/21 ساعت19
آزمایشگاه فیزیک حرارت و مکانیک فریبا محمدزاده https://www.skyroom.online/ch/amozesh99/az-fizikhararat-mohammadzadeh https://exam.atrak.ac.ir/?#/login/191169 99/11/03 ساعت17
معادلات دیفرانسیل سارا بادلو https://www.skyroom.online/ch/amozesh99/moadelatdyfrasiel https://exam.atrak.ac.ir/?#/login/163455 99/11/04 ساعت17
اصول مهندسی زلزله و باد- آشنایی با زلزله و اثرآن بر سازه ها حمیدرضا کاظمی https://www.skyroom.online/ch/amozesh99/mohandesizelzeleh https://exam.atrak.ac.ir/?#/login/210417 99/11/01 ساعت17
راهسازی و روسازی ایمان نوری https://www.skyroom.online/ch/amozesh99/rahsaziroosazi https://exam.atrak.ac.ir/?#/login/174747 99/11/03 ساعت15
نقشه برداری ساختمان- نقشه برداری1و عملیات محمود روحانی https://www.skyroom.online/ch/amozesh99/naghshebardari https://exam.atrak.ac.ir/?#/login/104031 99/10/27 ساعت17
مبانی کامپیوتر و برنامه نویسی حمیدرضا کاظمی https://www.skyroom.online/ch/amozesh99/mabanicomputerbarnamenevisi https://exam.atrak.ac.ir/?#/login/162326 99/10/24 ساعت17
دینامیک منصورآزادی https://www.skyroom.online/ch/amozesh99/dinamik-omran https://exam.atrak.ac.ir/?#/login/156142 99/10/25 ساعت15
روشهای مرمت ابنیه محسن میثاقی https://www.skyroom.online/ch/amozesh99/marematabniye https://exam.atrak.ac.ir/?#/login/180424 99/10/21 ساعت15
روشهای تعمیر و نگهداری ساختمان محسن میثاقی https://www.skyroom.online/ch/amozesh99/tami-negahdarisakhteman https://exam.atrak.ac.ir/?#/login/210827 99/11/04 ساعت17
اجرای ساختمانها با مصالح بنایی محمدمهدی نایبان https://www.skyroom.online/ch/amozesh99/ejrasakhtemanbamasalehbanai https://exam.atrak.ac.ir/?#/login/192997 99/10/30 ساعت19
فیزیک حرارت و آزمایشگاه-فیزیک مکانیک- فیزیک1(حرارت و مکانیک) رحیم کرامتی https://www.skyroom.online/ch/amozesh99/fizik-keramati https://exam.atrak.ac.ir/?#/login/212821 99/10/30 ساعت19
قراردادها و مبانی حقوقی هادی عباس نژاد https://www.skyroom.online/ch/amozesh99/metreh-baravord-memari https://exam.atrak.ac.ir/?#/login/120600 99/10/27 ساعت19
متره و برآورد و پروژه هادی عباس نژاد https://www.skyroom.online/ch/amozesh99/metreh-baravord-memari https://exam.atrak.ac.ir/?#/login/207680 99/10/27 ساعت19
مقررات ملی ساختمان مهتاب شیروی https://www.skyroom.online/ch/amozesh99/mgharraratsakhteman https://exam.atrak.ac.ir/?#/login/153348 99/11/01 ساعت15
مهندسی آب و فاضلاب و پروژه بابک حقدوست   https://exam.atrak.ac.ir/?#/login/987656447 99/11/02 ساعت19

 

حسابداری

لینک کانال تلگرامی جهت دریافت فیلم های آموزشی گروه

https://t.me/s/hesabdariatrak

 
نام درس نام استاد لینک کلاس مجازی لینک مشاهده سوالات امتحان و ارسال پاسخ نامه                   تاریخ/ساعت امتحان      
حقوق تجارت علی محمد قربانیان https://www.skyroom.online/ch/amozesh99/hoghoghtejarat https://exam.atrak.ac.ir/?#/login/165179 99/10/30 ساعت17
اصول حسابداری2 الیناعزیزیان https://www.skyroom.online/ch/amozesh99/hesabdari2 https://exam.atrak.ac.ir/?#/login/213020 99/10/30 ساعت15
مکاتبات تجاری و گزارش نویسی علی محمد قربانیان https://www.skyroom.online/ch/amozesh99/mokatebatgozaresh https://exam.atrak.ac.ir/?#/login/126649 99/11/01 ساعت17
حسابداری میانه1 الینا عزیزیان https://www.skyroom.online/ch/amozesh99/mianeh1 https://exam.atrak.ac.ir/?#/login/181725 99/10/30 ساعت19
حسابداری پیشرفته1 الینا عزیزیان https://www.skyroom.online/ch/amozesh99/hesabdaripishrafteh1 https://exam.atrak.ac.ir/?#/login/152361 99/10/20 ساعت19
بهایابی1 الینا عزیزیان https://www.skyroom.online/ch/amozesh99/bahayabi1 https://exam.atrak.ac.ir/?#/login/165580 99/11/01 ساعت15
مالی1- مدیریت مالی1 فاطمه مقنی زاده https://www.skyroom.online/ch/amozesh99/modiriatemali12 https://exam.atrak.ac.ir/?#/login/178463 99/11/04 ساعت19
مالی2- مدیریت مالی2 فاطمه مقنی زاده   https://exam.atrak.ac.ir/?#/login/987656449 99/11/04 ساعت19
مالیه عمومی و تنظیم خط مشی مالی دولت الینا عزیزیان https://www.skyroom.online/ch/amozesh99/maliyeomoomi https://exam.atrak.ac.ir/?#/login/146345 99/10/29 ساعت19
زبان تخصصی 2 الینا عزیزیان https://www.skyroom.online/ch/amozesh99/zabantakhasosi2 https://exam.atrak.ac.ir/?#/login/182933 99/10/21 ساعت17
حسابرسی1و2 مژگان حسینی https://www.skyroom.online/ch/amozesh99/hesabrasi12 https://exam.atrak.ac.ir/?#/login/176588 99/10/21 ساعت19
آمار و احتمالات- آمار کاربردی1و2- آمارو کاربرد در مدیریت سارا بادلو https://www.skyroom.online/ch/amozesh99/amarehtemalat https://exam.atrak.ac.ir/?#/login/209026 99/10/20 ساعت15
پژوهش عملیاتی1 سمیه زحمتکش https://www.skyroom.online/ch/amozesh99/pazhoheshamaliati1 https://exam.atrak.ac.ir/?#/login/155459 99/10/28 ساعت17
برنامه ریزی و توسعه وحیدرضا شایان https://www.skyroom.online/ch/amozesh99/barnamehrizitosea https://exam.atrak.ac.ir/?#/login/120224 99/10/29 ساعت17
پژوهش عملیاتی2 سمیه زحمتکش https://www.skyroom.online/ch/amozesh99/pazhoheshamaliati2 https://exam.atrak.ac.ir/?#/login/145876 99/10/26 ساعت17
حسابداری میانه2 الینا عزیزیان https://www.skyroom.online/ch/amozesh99/mianeh1 https://exam.atrak.ac.ir/?#/login/188042 99/10/30 ساعت15
حسابداری پیشرفته2 الینا عزیزیان https://www.skyroom.online/ch/amozesh99/hesabpishrafte2 https://exam.atrak.ac.ir/?#/login/170953 99/10/22 ساعت19
ریاضی کاربردی1و2 سیده اعظم اسلامی راد https://www.skyroom.online/ch/amozesh99/riyazikarbordi https://exam.atrak.ac.ir/?#/login/117964 99/11/02 ساعت19
مدیریت تولید وحیدرضا شایان https://www.skyroom.online/ch/amozesh99/modiriattolid https://exam.atrak.ac.ir/?#/login/181739 99/10/29 ساعت15
اصول تنظیم و کنترل بودجه دولت مسعود شتابی https://www.skyroom.online/ch/amozesh99/osoltanzim-kontrolboje https://exam.atrak.ac.ir/?#/login/168443 99/10/22 ساعت15
بهایابی2 الینا عزیزیان https://www.skyroom.online/ch/amozesh99/bahayabi2 https://exam.atrak.ac.ir/?#/login/209505 99/11/02 ساعت15
نرم افزارهای کاربردی در حسابداری-کاربرد نرم افزارهای رایانه ای مسعود شتابی https://www.skyroom.online/ch/amozesh99/narmafzar-hesabdari https://exam.atrak.ac.ir/?#/login/142762 99/10/22 ساعت17
زبان تخصصی1 الینا عزیزیان https://www.skyroom.online/ch/amozesh99/zabantakhasosi1 https://exam.atrak.ac.ir/?#/login/123401 99/10/21 ساعت15
مبانی حسابداری مدیریت حمیدرضا شایان https://www.skyroom.online/ch/amozesh99/mabanihesabdari https://exam.atrak.ac.ir/?#/login/147142 99/11/03 ساعت19
مدیریت سرمایه گذاری در بورس اوراق بهادار فاطمه مقنی زاده https://www.skyroom.online/ch/amozesh99/modiriatsarmayehgozari https://exam.atrak.ac.ir/?#/login/161016 99/10/23 ساعت15
پول و ارز و بانکداری الینا عزیزیان https://www.skyroom.online/ch/amozesh99/polarzbankdari https://exam.atrak.ac.ir/?#/login/166331 99/11/01 ساعت15
مباحث جاری در حسابداری مسعود شتابی https://www.skyroom.online/ch/amozesh99/mabahesjarihesabdari https://exam.atrak.ac.ir/?#/login/154285 99/10/23 ساعت19
امور مالی بین المللی الینا عزیزیان https://www.skyroom.online/ch/amozesh99/omoormalibeinolmelal https://exam.atrak.ac.ir/?#/login/180065 99/10/24 ساعت15
حسابداری صنعتی2 الینا عزیزیان https://www.skyroom.online/ch/amozesh99/bahayabi2 https://exam.atrak.ac.ir/?#/login/199313 99/11/02 ساعت15
رفتار سازمانی وحیدرضا شایان https://www.skyroom.online/ch/amozesh99/raftarsazmani https://exam.atrak.ac.ir/?#/login/157280 99/11/03 ساعت19
اقتصاد خرد وحیدرضا شایان https://www.skyroom.online/ch/amozesh99/eghtesadkhordkalan https://exam.atrak.ac.ir/?#/login/180111 99/11/03 ساعت17
اصول حسابداری1 الینا عزیزیان https://www.skyroom.online/ch/amozesh99/osoolhesabdari https://exam.atrak.ac.ir/?#/login/167327 99/11/03 ساعت15
سیستم های اطلاعاتی حسابداری وحیدرضا شایان https://www.skyroom.online/ch/amozesh99/systemetelati https://exam.atrak.ac.ir/?#/login/170891  
حسابداری صنعتی3 مسعود شتابی https://www.skyroom.online/ch/amozesh99/hesabdarisanati3 https://exam.atrak.ac.ir/?#/login/119183 99/10/28 ساعت15
بازار سرمایه و ابزار تامین مالی اسلامی وحیدرضا شایان https://www.skyroom.online/ch/amozesh99/bazarsarmayeh https://exam.atrak.ac.ir/?#/login/171895 99/10/27 ساعت17
حسابداری و حسابرسی بخش عمومی الینا عزیزیان https://www.skyroom.online/ch/amozesh99/hesabdaribakhsheomoomi https://exam.atrak.ac.ir/?#/login/164179 99/10/25 ساعت15
حسابداری ابزار و عقود مالی اسلامی الینا عزیزیان https://www.skyroom.online/ch/amozesh99/hesabdaribakhsheomoomi https://exam.atrak.ac.ir/?#/login/147977 99/10/25 ساعت15
تحقیق در عملیات سمیه زحمتکش   https://exam.atrak.ac.ir/?#/login/987656440  

 

معماری

لینک کانال تلگرامی جهت دریافت فیلم های آموزشی گروه

https://t.me/s/memariatrak

 
نام درس نام استاد لینک کلاس مجازی لینک مشاهده سوالات امتحان و ارسال پاسخنامه         تاریخ/ساعت امتحان
ترسیم فنی هادی عباس نژاد https://www.skyroom.online/ch/amozesh99/tarsimfanni https://exam.atrak.ac.ir/?#/login/174923  
ایستایی 1و2 حمیدرضا کاظمی https://www.skyroom.online/ch/amozesh99/statick https://exam.atrak.ac.ir/?#/login/208915 99/10/20 ساعت15
طراحی فنی ساختمان هادی عباس نژاد https://www.skyroom.online/ch/amozesh99/tarrahifanni https://exam.atrak.ac.ir/?#/login/160467  
ریاضی2 علی محمدی https://www.skyroom.online/ch/amozesh99/riazei2 https://exam.atrak.ac.ir/?#/login/186115 99/10/26 ساعت15
هندسه ترسیمی کریم شجاع https://www.skyroom.online/ch/amozesh99/hendesetarsimi https://exam.atrak.ac.ir/?#/login/100277 99/10/25 ساعت17
طرح معماری 2- تمرین های معماری1- مقدمات طراحی معماری سحر قربان فرخانی https://www.skyroom.online/ch/amozesh99/tarhmemari2 https://exam.atrak.ac.ir/?#/login/162349  
درک و بیان محیط سحر قربان فرخانی https://www.skyroom.online/ch/amozesh99/tarahidastazad https://exam.atrak.ac.ir/?#/login/124925  
بیان معماری 2- درک و بیان معماری1 سحر قربان فرخانی https://www.skyroom.online/ch/amozesh99/bayanmemari2 https://exam.atrak.ac.ir/?#/login/180167  
عناصر و جزییات ساختمانی1و2- ساختمان1 هادی عباس نژاد https://www.skyroom.online/ch/amozesh99/anasorsakhtemani https://exam.atrak.ac.ir/?#/login/214249 99/10/22 ساعت17
کاربرد نرم افزارهای ترسیمی - کاربرد کامپیوتر در معماری کریم شجاع https://www.skyroom.online/ch/amozesh99/narmafzartarsimi https://exam.atrak.ac.ir/?#/login/152281  
طراحی معماری4 محمد رحیم زاده https://www.skyroom.online/ch/amozesh99/tarahimemari4 https://exam.atrak.ac.ir/?#/login/174576  
تنظیم شرایط محیطی1و2- تنظیم شرایط محیطی محمد رحیم زاده https://www.skyroom.online/ch/amozesh99/tanzimsharayetmohiti2 https://exam.atrak.ac.ir/?#/login/143285 99/10/24 ساعت17
آشنایی با معماری اسلامی1 کریم شجاع https://www.skyroom.online/ch/amozesh99/ashnaibamemarieslami https://exam.atrak.ac.ir/?#/login/144197 99/10/29 ساعت15
زبان تخصصی کریم شجاع https://www.skyroom.online/ch/amozesh99/moghadamattarahimemari2 https://exam.atrak.ac.ir/?#/login/127295 99/10/25 ساعت17
طراحی معماری3 کریم شجاع https://www.skyroom.online/ch/amozesh99/moghadamattarahimemari2 https://exam.atrak.ac.ir/?#/login/191347  
مقدمات طراحی معماری2 کریم شجاع https://www.skyroom.online/ch/amozesh99/moghadamattarahimemari2 https://exam.atrak.ac.ir/?#/login/200458  
آشنایی با معماری معاصر محمد رحیم زاده https://www.skyroom.online/ch/amozesh99/ashnaeibamemarimaaser https://exam.atrak.ac.ir/?#/login/173288 99/10/27 ساعت15
انسان، طبیعت، معماری هادی عباس نژاد https://www.skyroom.online/ch/amozesh99/ensantabiatmemari https://exam.atrak.ac.ir/?#/login/173729 99/10/2 ساعت15
درک و بیان معماری2 محمد رحیم زاده https://www.skyroom.online/ch/amozesh99/ashnaeibamemarimaaser https://exam.atrak.ac.ir/?#/login/182026  
طراحی معماری1و5 کریم شجاع https://www.skyroom.online/ch/amozesh99/tarhmemari15 https://exam.atrak.ac.ir/?#/login/101236  
تحلیل فضاهای شهری محمد رحیم زاده https://www.skyroom.online/ch/amozesh99/tahlilfazayeshahri https://exam.atrak.ac.ir/?#/login/187517 99/10/21 ساعت17
متره و برآورد و پروژه- قراردادها و مبانی حقوقی هادی عباس نژاد https://www.skyroom.online/ch/amozesh99/metreh-baravord-memari https://exam.atrak.ac.ir/?#/login/112649 99/10/27 ساعت19
آشنایی با معماری اسلامی2 کریم شجاع https://www.skyroom.online/ch/amozesh99/ashnaibamemarieslami https://exam.atrak.ac.ir/?#/login/182690 99/10/29 ساعت15
مبانی نظری معماری محمد رحیم زاده https://www.skyroom.online/ch/amozesh99/mabaninazarimemari https://exam.atrak.ac.ir/?#/login/171119 99/10/24 ساعت19
طراحی دست آزاد سحر قربان فرخانی https://www.skyroom.online/ch/amozesh99/tarahidastazad https://exam.atrak.ac.ir/?#/login/112303  
نقشه کشی صنعتی سحر قربان فرخانی https://www.skyroom.online/ch/amozesh99/nagshekeshi-sanati https://exam.atrak.ac.ir/?#/login/181120  
ریاضیات و امار فریبا محمدزاده https://www.skyroom.online/ch/amozesh99/riaziomoomi-mohammadzadeh https://exam.atrak.ac.ir/?#/login/133225 99/10/26 ساعت17
پرسپکتیو- هندسه مناظرو مرایا کریم شجاع https://www.skyroom.online/ch/amozesh99/ashnaibamemarijahan https://exam.atrak.ac.ir/?#/login/187913  
ریاضی عمومی1 فریبا محمدزاده https://www.skyroom.online/ch/amozesh99/riaziomoomi-mohammadzadeh https://exam.atrak.ac.ir/?#/login/191322 99/10/26 ساعت17
زبان تخصصی و فنی کریم شجاع https://www.skyroom.online/ch/amozesh99/azabanfani-memari https://exam.atrak.ac.ir/?#/login/181227 99/10/25 ساعت17
آشنایی با معماری جهان کریم شجاع https://www.skyroom.online/ch/amozesh99/ashnaibamemarijahan https://exam.atrak.ac.ir/?#/login/188518 99/10/27 ساعت19
تمرین های معماری2 محمد رحیم زاده https://www.skyroom.online/ch/amozesh99/tamrimemari2 https://exam.atrak.ac.ir/?#/login/171982  
آشنایی با مرمت ابنیه هادی عباس نژاد https://www.skyroom.online/ch/amozesh99/ashnaibamaramatabniyeh https://exam.atrak.ac.ir/?#/login/134158  
مدیریت و تشکیلات کارگاهی محمود روحانی https://www.skyroom.online/ch/amozesh99/modiryatkargahi https://exam.atrak.ac.ir/?#/login/208617 99/10/29 ساعت17
نقشه برداری محمود روحانی https://www.skyroom.online/ch/amozesh99/naghshebardari https://exam.atrak.ac.ir/?#/login/165762 99/10/27 ساعت17
مصالح ساختمانی و کارگاه هادی عباس نژاد https://www.skyroom.online/ch/amozesh99/masalehsakhtemani-kargah https://exam.atrak.ac.ir/?#/login/119331 99/10/23 ساعت17
اصول سرپرستی محمود روحانی https://www.skyroom.online/ch/amozesh99/osolsarparasti https://exam.atrak.ac.ir/?#/login/161093 99/10/29 ساعت17
شناخت و طراحی معماری روستا-روستا1 هادی عباس نژاد https://www.skyroom.online/ch/amozesh99/tarahimemariroosta https://exam.atrak.ac.ir/?#/login/170070 99/10/22 ساعت19
آشنایی با معماری اسلامی کریم شجاع https://www.skyroom.online/ch/amozesh99/ashnaibamemarieslami   https://exam.atrak.ac.ir/?#/login/133158 99/10/29 ساعت15
فیزیک مکانیک رحیم کرامتی https://www.skyroom.online/ch/amozesh99/fizik-keramati https://exam.atrak.ac.ir/?#/login/161022 99/10/30 ساعت19
سازه های فلزی علی رمضانی http://www.skyroom.online/ch/amozesh99/sazehpholad1 https://exam.atrak.ac.ir/?#/login/144004 99/10/30 ساعت17
سازه های بتنی محمدمهدی نایبان http://www.skyroom.online/ch/amozesh99/sazebetonarmeh1 https://exam.atrak.ac.ir/?#/login/208668 99/10/21 ساعت19
تاسیسات الکتریکی (کارشناسی پیوسته) امیر فیضی زاده http://www.skyroom.online/ch/amozesh99/tasisatelectrici https://exam.atrak.ac.ir/?#/login/169539 99/10/24 ساعت19
هندسه کاربردی کریم شجاع https://www.skyroom.online/ch/amozesh99/hendesekarbordi https://exam.atrak.ac.ir/?#/login/187913 99/10/25 ساعت19

 

 

برق

لینک کانال تلگرامی جهت دریافت فیلم های آموزشی گروه

https://t.me/s/barghatrak

 
نام درس نام استاد لینک کلاس مجازی

لینک مشاهده سوالات امتحان و ارسال پاسخنامه      

تاریخ/ساعت امتحان
مدارهای الکتریکی2 امیر فیضی زاده https://www.skyroom.online/ch/amozesh99/madar2 https://exam.atrak.ac.ir/?#/login/178965 99/10/21 ساعت19
کارآفرینی و پروژه حمید کاردانی https://www.skyroom.online/ch/amozesh99/karafariniprojeh https://exam.atrak.ac.ir/?#/login/153085 99/10/21 ساعت18
اصول سرپرستی حسن امیدی دوست آبادی https://www.skyroom.online/ch/amozesh99/osoolsarparasti https://exam.atrak.ac.ir/?#/login/153837 99/10/20 ساعت15
    محاسبات عددی     اعظم اسلامی راد http://www.skyroom.online/ch/amozesh99/mohasebatadadi https://exam.atrak.ac.ir/?#/login/153997 99/10/22 ساعت15
فیزیک2 علی محمدی https://www.skyroom.online/ch/amozesh99/fizick2 https://exam.atrak.ac.ir/?#/login/162157 99/10/25 ساعت17
ریاضی عمومی2 علی محمدی https://www.skyroom.online/ch/amozesh99/riazei2 https://exam.atrak.ac.ir/?#/login/170231 99/10/26 ساعت15
مدارهای منطقی مهسا ژیان اصغرزاده https://www.skyroom.online/ch/amozesh99/madarmanteghii https://exam.atrak.ac.ir/?#/login/110898 99/10/22 ساعت19
مبانی دیجیتال مهسا ژیان اصغرزاده https://www.skyroom.online/ch/amozesh99/madarmanteghii   https://exam.atrak.ac.ir/?#/login/173561 99/10/22 ساعت19
برنامه نویسی کامپیوتر مهسا ژیان اصغرزاده https://www.skyroom.online/ch/amozesh99/barnamenvisibargh https://exam.atrak.ac.ir/?#/login/149162 99/10/20 ساعت19
بررسی سیستم های قدرت 2 علی بک پور https://www.skyroom.online/ch/amozesh99/barresiqodrat2 https://exam.atrak.ac.ir/?#/login/101409 99/10/25 ساعت19
تحلیل مدارهای الکتریکی امیر فیضی زاده https://www.skyroom.online/ch/amozesh99/tahlilmadarelekteriki https://exam.atrak.ac.ir/?#/login/108384 99/10/20 ساعت18
ماشین های الکتریکی3 علی بک پور https://www.skyroom.online/ch/amozesh99/mashinelekteri3 https://exam.atrak.ac.ir/?#/login/183457 99/10/22 ساعت19
آزمایشگاه ماشین های الکتریکی امیر فیضی زاده https://www.skyroom.online/ch/amozesh99/az-mashin-electeriki https://exam.atrak.ac.ir/?#/login/176760  
آزمایشگاه اندازه گیری الکتریکی مهسا ژیان اصغرزاده https://www.skyroom.online/ch/amozesh99/az-andazegiri-electriki https://exam.atrak.ac.ir/?#/login/122619  
آزمایشگاه سیستم های کنترل خطی امیر فیضی زاده https://www.skyroom.online/ch/amozesh99/az-systemkontrolkhati https://exam.atrak.ac.ir/?#/login/184014  
آزمایشگاه مدارهای الکتریکی مهسا ژیان اصغرزاده https://www.skyroom.online/ch/amozesh99/az-madar-electeriki https://exam.atrak.ac.ir/?#/login/206924  
آزمایشگاه بررسی سیستم های قدرت امیر فیضی زاده https://www.skyroom.online/ch/amozesh99/az-system-godrat https://exam.atrak.ac.ir/?#/login/197078  
اقتصاد مهندسی حمید کاردانی https://www.skyroom.online/ch/amozesh99/egtesadmohandesi https://exam.atrak.ac.ir/?#/login/202986 99/11/04 ساعت18
ریاضیات مهندسی امیر فیضی زاده https://www.skyroom.online/ch/amozesh99/riaziatmohandesibarq https://exam.atrak.ac.ir/?#/login/139632 99/10/28 ساعت19
زبان تخصصی- زبان فنی امیر فیضی زاده https://www.skyroom.online/ch/amozesh99/zabantakhasosibarq https://exam.atrak.ac.ir/?#/login/148650 99/11/04 ساعت19
آزمایشگاه مدارهای منطقی -آزمایشگاه دیجیتال مهسا ژیان اصغرزاده https://www.skyroom.online/ch/amozesh99/az-madarmanteghi-digital https://exam.atrak.ac.ir/?#/login/189281  
الکترومغناطیس امیر فیضی زاده https://www.skyroom.online/ch/amozesh99/electromeghnatis https://exam.atrak.ac.ir/?#/login/159063 99/10/23 ساعت19
آمارو احتمالات مهندسی علی محمدی https://www.skyroom.online/ch/amozesh99/amaroehtemalmohandesikol https://exam.atrak.ac.ir/?#/login/103202 99/11/03 ساعت19
تجزیه و تحلیل سیگنال ها و سیستم ها فاطمه شخصی دستگاهیان https://www.skyroom.online/ch/amozesh99/tajziesignal https://exam.atrak.ac.ir/?#/login/110270 99/10/24 ساعت19
عایق ها و فشار قوی امیر فیضی زاده https://www.skyroom.online/ch/amozesh99/aayeqfesharghavi https://exam.atrak.ac.ir/?#/login/174531 99/10/30 ساعت18
ریاضی عمومی- ریاضی کاربردی فریبا محمدزاده https://www.skyroom.online/ch/amozesh99/riaziomoomi-mohammadzadeh https://exam.atrak.ac.ir/?#/login/118161 99/10/26 ساعت17
الکترونیک2 فاطمه شخصی دستگاهیان https://www.skyroom.online/ch/amozesh99/electronik2 https://exam.atrak.ac.ir/?#/login/166710 99/10/30 ساعت17
آزمایشگاه فیزیک1 فریبا محمدزاده https://www.skyroom.online/ch/amozesh99/az-fizikhararat-mohammadzadeh https://exam.atrak.ac.ir/?#/login/189867 99/11/03 ساعت17
معادلات دیفرانسیل سارا بادلو https://www.skyroom.online/ch/amozesh99/moadelatdyfrasiel https://exam.atrak.ac.ir/?#/login/163455 99/11/04 ساعت17
بررسی سیستم های قدرت 1 فاطمه شخصی دستگاهیان https://www.skyroom.online/ch/amozesh99/barresiqodrat1 https://exam.atrak.ac.ir/?#/login/169809 99/10/25 ساعت19
طراحی خطوط انتقال انرژی امیر فیضی زاده https://www.skyroom.online/ch/amozesh99/tarahikhotoot https://exam.atrak.ac.ir/?#/login/167065 99/10/27 ساعت19
سیستم های کنترل خطی فاطمه شخصی دستگاهیان https://www.skyroom.online/ch/amozesh99/systemcontrolkhat https://exam.atrak.ac.ir/?#/login/182802 99/11/02 ساعت18
تاسیسات الکتریکی و پروژه امیر فیضی زاده https://www.skyroom.online/ch/amozesh99/tasisatelectrici https://exam.atrak.ac.ir/?#/login/131304 99/10/29 ساعت17
مکانیک کاربردی علی محمدی https://www.skyroom.online/ch/amozesh99/mecanickarbordi https://exam.atrak.ac.ir/?#/login/177539 99/10/27 ساعت19
ماشین های الکتریکی 2 مجید اوغازی https://www.skyroom.online/ch/amozesh99/machin2 https://exam.atrak.ac.ir/?#/login/132610 99/11/01 ساعت18
ماشین های مخصوص مجید اوغازی https://www.skyroom.online/ch/amozesh99/machinmakhsoos https://exam.atrak.ac.ir/?#/login/173156 99/10/20 ساعت19
هیدرولیک و پنوماتیک مجید اوغازی https://www.skyroom.online/ch/amozesh99/hydrolicpenomathic https://exam.atrak.ac.ir/?#/login/209859 99/11/01 ساعت19
الکترونیک عمومی مجید اوغازی https://www.skyroom.online/ch/amozesh99/electronic-omoomi https://exam.atrak.ac.ir/?#/login/131015 99/10/29 ساعت19
فیزیک الکتریسیته و مغناطیس- فیزیک عمومی رحیم کرامتی https://www.skyroom.online/ch/amozesh99/fizik-keramati https://exam.atrak.ac.ir/?#/login/205317 99/10/30 ساعت19
اصول میکروپروسسور فاطمه شخصی دستگاهیان https://www.skyroom.online/ch/amozesh99/mikro https://exam.atrak.ac.ir/?#/login/116238 99/10/21 ساعت19
الکترونیک صنعتی مجید اوغازی https://www.skyroom.online/ch/amozesh99/electronicsanati https://exam.atrak.ac.ir/?#/login/189640 99/10/27 ساعت19
روشنایی فنی حمید کاردانی https://www.skyroom.online/ch/amozesh99/roshanai https://exam.atrak.ac.ir/?#/login/117171 99/11/04 ساعت18
ازمایشگاه کنترل صنعتی مجید اوغازی   https://exam.atrak.ac.ir/?#/login/987656438 99/10/22 ساعت17
ایمنی در برق حسن مرادی   https://exam.atrak.ac.ir/?#/login/987656441 99/10/27 ساعت17
رله و حفاظت امیر فیضی زاده   https://exam.atrak.ac.ir/?#/login/987656442 99/11/03 ساعت18
آزمایشگاه الکترونیک صنعتی مجید اوغازی   https://exam.atrak.ac.ir/?#/login/987656443 99/10/27 ساعت19
الکترونیک1 امیر فیضی زاده   https://exam.atrak.ac.ir/?#/login/987656444 99/11/03 ساعت17
مبانی سیتم های قدرت مجید اوغازی   https://exam.atrak.ac.ir/?#/login/987656448 99/11/03 ساعت19

 

 

تربیت بدنی

لینک کانال تلگرامی جهت دریافت فیلم های آموزشی گروه

https://t.me/s/tarbiatbadaniatrak

 
نام درس نام استاد لینک کلاس مجازی     لینک مشاهده سوالات امتحان و ارسال پاسخنامه                        تاریخ/ساعت امتحان
یادگیری حرکتی        یاسر فخرایی            https://www.skyroom.online/ch/amozesh99/yadgiriharkati https://exam.atrak.ac.ir/?#/login/159803 99/10/22 ساعت15
مدیریت ورزشهای هوای آزاد حسن باقری https://www.skyroom.online/ch/amozesh99/modiriatvarzeshhavaazad https://exam.atrak.ac.ir/?#/login/159596 99/10/24 ساعت17
نظارت و ارزشیابی در مدیریت تربیت بدنی یاسر فخرایی https://www.skyroom.online/ch/amozesh99/nezaratarzeshyabitarbiatbadani https://exam.atrak.ac.ir/?#/login/214191 99/10/27 ساعت17
سنجش و اندازه گیری در تربیت بدنی یاسر فخرایی https://www.skyroom.online/ch/amozesh99/sanjeshandazehgiritarbayatbadani https://exam.atrak.ac.ir/?#/login/141246 99/10/20 ساعت19
دو و میدانی 1و3 حسن باقری https://www.skyroom.online/ch/amozesh99/domydani3 https://exam.atrak.ac.ir/?#/login/186554 99/11/06 ساعت14
ژیمناستیک 1و2 یاسر فخرایی https://www.skyroom.online/ch/amozesh99/zhimnastik1-fakhrai https://exam.atrak.ac.ir/?#/login/190006 99/10/28 ساعت17
زبان تخصصی2 سمیرا برادران صفار https://www.skyroom.online/ch/amozesh99/zabantakhasosi2varzeshi https://exam.atrak.ac.ir/?#/login/117169 99/10/20 ساعت15
ژیمناستیک1و2 سودابه محمدیان https://www.skyroom.online/ch/amozesh99/zhimnastik1 https://exam.atrak.ac.ir/?#/login/162821 99/10/28 ساعت17
کشتی قاسم خاکشور https://www.skyroom.online/ch/amozesh99/koshti https://exam.atrak.ac.ir/?#/login/132806 99/11/05 ساعت14
آمادگی جسمانی1 حسن باقری https://www.skyroom.online/ch/amozesh99/amadegijesmani https://exam.atrak.ac.ir/?#/login/121303  
فیزیولوژی ورزشی محسن جوانی https://www.skyroom.online/ch/amozesh99/fiziulozhivarzeshi https://exam.atrak.ac.ir/?#/login/164118 99/11/04 ساعت15
زبان تخصصی1 سمیرا برادران صفار https://www.skyroom.online/ch/amozesh99/zabantakhasosi1varzeshi https://exam.atrak.ac.ir/?#/login/145246 99/10/20 ساعت15
رشته ورزشی تخصصی سودابه محمدیان https://www.skyroom.online/ch/amozesh99/reshtevarzeshi-takhasosi https://exam.atrak.ac.ir/?#/login/150248 99/11/03 ساعت19
هندبال سودابه محمدیان https://www.skyroom.online/ch/amozesh99/handbal https://exam.atrak.ac.ir/?#/login/201441 99/11/02 ساعت17
رشته ورزشی تخصصی حسن باقری https://www.skyroom.online/ch/amozesh99/reshtevarzeshi-takhasosi-bageri https://exam.atrak.ac.ir/?#/login/214652 99/11/03 ساعت19
ساختارو ضوابط انواع سازمانهای ورزشی حسن باقری https://www.skyroom.online/ch/amozesh99/sakhtarzavabetsazmanhayevarzeshi https://exam.atrak.ac.ir/?#/login/133932 99/10/30 ساعت17
هندبال مجتبی خادم پیر https://www.skyroom.online/ch/amozesh99/handbal--khadempir https://exam.atrak.ac.ir/?#/login/176146 99/11/02 ساعت17
بدمینتون اکرم شریف منش https://www.skyroom.online/ch/amozesh99/badminton https://exam.atrak.ac.ir/?#/login/142335 99/11/04 ساعت14
مبانی و فلسفه تربیت بدنی و ورزش یاسر فخرایی https://www.skyroom.online/ch/amozesh99/mabani-falsafe-varzesh https://exam.atrak.ac.ir/?#/login/139191 99/10/29 ساعت17
کاربرد کامپیوتردر مدیریت2 اکرم شریف منش https://www.skyroom.online/ch/amozesh99/karbordcompuetrmodiryat2 https://exam.atrak.ac.ir/?#/login/163331 99/10/25 ساعت17
دو ومیدانی 1و3 سودابه محمدیان https://www.skyroom.online/ch/amozesh99/domeydani https://exam.atrak.ac.ir/?#/login/186812 99/11/06 ساعت14
آمادگی جسمانی 1و2 سودابه محمدیان   https://exam.atrak.ac.ir/?#/login/987656450 99/11/06 ساعت14
آمادگی جسمانی2 حسن باقری https://www.skyroom.online/ch/amozesh99/amadegijesmani2-baqeri https://exam.atrak.ac.ir/?#/login/143488  
روابط عمومی و بین الملل قاسم خاکشور https://www.skyroom.online/ch/amozesh99/ravabetomoomibeynolmelal https://exam.atrak.ac.ir/?#/login/212493 99/10/29 ساعت19
کاربرد کامپیوتردر مدیریت1 اکرم شریف منش https://www.skyroom.online/ch/amozesh99/karbordcomputermodiriyattabestan https://exam.atrak.ac.ir/?#/login/201759 99/11/01 ساعت17
مبانی مدیریت سازماندهی و برنامه ریزی اکرم شریف منش https://www.skyroom.online/ch/amozesh99/mabanimodiriatsazmandehibarnamerizi https://exam.atrak.ac.ir/?#/login/195545 99/10/22 ساعت17
مدیریت اماکن و رویدادهای ورزشی محمد الماسی https://www.skyroom.online/ch/amozesh99/modiratamaken https://exam.atrak.ac.ir/?#/login/120725 99/10/24 ساعت19
حرکت شناسی ورزشی بهاره پولادی https://www.skyroom.online/ch/amozesh99/harekatshenasivarzeshi https://exam.atrak.ac.ir/?#/login/213516 99/10/27 ساعت15
ایمنی و بهداشت فردی در ورزش اکرم شریف منش   https://exam.atrak.ac.ir/?#/login/987656445 99/10/30 ساعت19

 

کامپیوتر

لینک کانال تلگرامی جهت دریافت فیلم های آموزشی گروه

https://t.me/s/computeratrak

 
نام درس نام استاد لینک کلاس مجازی   لینک مشاهده سوالات امتحان و ارسال پاسخنامه                            تاریخ / ساعت امتحان
شبیه سازی کامپیوتری شادی منفردی https://www.skyroom.online/ch/amozesh99/shabihsazi https://exam.atrak.ac.ir/?#/login/123856 99/10/21 ساعت15
اصول طراحی پایگاه داده ها و آزمایشگاه- ایجاد بانک های اطلاعاتی مجتبی فتحی https://www.skyroom.online/ch/amozesh99/paygahdadeha https://exam.atrak.ac.ir/?#/login/116769 99/10/20 ساعت15
سیستم های خبره مجتبی فتحی https://www.skyroom.online/ch/amozesh99/systemkhobreh https://exam.atrak.ac.ir/?#/login/100083 99/11/04 ساعت19
مباحث ویژه مجتبی فتحی https://www.skyroom.online/ch/amozesh99/mabahesvizhe-computer https://exam.atrak.ac.ir/?#/login/156699 99/10/24 ساعت17
ساختمان داده ها شادی منفردی https://www.skyroom.online/ch/amozesh99/sakhtemandadeha https://exam.atrak.ac.ir/?#/login/151981 99/10/29 ساعت17
کارآفرینی و پروژه عباس برسلانی https://www.skyroom.online/ch/amozesh99/karafarini https://exam.atrak.ac.ir/?#/login/200852 99/10/23 ساعت17
هوش مصنوعی مجتبی فتحی https://www.skyroom.online/ch/amozesh99/hooshmasnooei https://exam.atrak.ac.ir/?#/login/182352 99/10/29 ساعت19
گرافیک کامپیوتری شادی منفردی https://www.skyroom.online/ch/amozesh99/kherafikcomputer https://exam.atrak.ac.ir/?#/login/140275 99/10/30 ساعت19
شبکه های محلی کامپیوتری و کارگاه عباس برسلانی https://www.skyroom.online/ch/amozesh99/shabake https://exam.atrak.ac.ir/?#/login/126262 99/11/01 ساعت19
زبان فنی و تخصصی نرم افزار مجتبی فتحی https://www.skyroom.online/ch/amozesh99/zabanfanitakhasosinarmafzar https://exam.atrak.ac.ir/?#/login/987656439 99/10/23 ساعت19
برنامه نویسی مبتنی بر وب مجتبی فتحی https://www.skyroom.online/ch/amozesh99/barnamenevisiweb https://exam.atrak.ac.ir/?#/login/144248 99/10/25 ساعت15
مدارهای منطقی(کامپیوتر)- سخت افزار کامپیوتر 2 مجتبی فتحی https://www.skyroom.online/ch/amozesh99/madarmanteghi-computer https://exam.atrak.ac.ir/?#/login/100919 99/11/03 ساعت15
زبان ماشین و اسمبلی مجتبی فتحی https://www.skyroom.online/ch/amozesh99/assembly https://exam.atrak.ac.ir/?#/login/203199 99/10/22 ساعت19
ریاضی و ساختمان گسسته فریبا محمدزاده https://www.skyroom.online/ch/amozesh99/gosaste https://exam.atrak.ac.ir/?#/login/117324 99/10/21 ساعت19
مهندسی اینترنت فریبا محمدزاده https://www.skyroom.online/ch/amozesh99/mohandesiinternet https://exam.atrak.ac.ir/?#/login/178871 99/11/01 ساعت15
سیستم عامل 1و2 زهرا رمضان زاده https://www.skyroom.online/ch/amozesh99/systemamel12 https://exam.atrak.ac.ir/?#/login/179380 99/10/20 ساعت19
شیوه ارایه مطالب علمی و فنی- نوشتاری و گفتاری زهرا رمضان زاده https://www.skyroom.online/ch/amozesh99/shiveeraye https://exam.atrak.ac.ir/?#/login/165250 99/10/27 ساعت17
آمار و احتمالات علی محمدی https://www.skyroom.online/ch/amozesh99/amaroehtemalmohandesikol https://exam.atrak.ac.ir/?#/login/103202 99/11/03 ساعت19
ذخیره و بازیابی اطلاعات رحیم کرامتی https://www.skyroom.online/ch/amozesh99/zakhireetelaat https://exam.atrak.ac.ir/?#/login/155198 99/10/21 ساعت17
مبانی اینترنت رحیم کرامتی https://www.skyroom.online/ch/amozesh99/mabani-internet https://exam.atrak.ac.ir/?#/login/172304 99/10/25 ساعت17
آزمایشگاه فیزیک2 فریبا محمدزاده https://www.skyroom.online/ch/amozesh99/az-fizikhararat-mohammadzadeh https://exam.atrak.ac.ir/?#/login/167590 99/11/03 ساعت17
ریاضی عمومی- ریاضی کاربردی فریبا محمدزاده https://www.skyroom.online/ch/amozesh99/riaziomoomi-mohammadzadeh https://exam.atrak.ac.ir/?#/login/118161 99/10/26 ساعت17
برنامه سازی پیشرفته زهرا رمضان زاده https://www.skyroom.online/ch/amozesh99/barnamesazipishrafte https://exam.atrak.ac.ir/?#/login/114111 99/10/22 ساعت17
آزمایشگاه فیزیک1 فریبا محمدزاده https://www.skyroom.online/ch/amozesh99/az-fizikhararat-mohammadzadeh   https://exam.atrak.ac.ir/?#/login/142846 99/11/03 ساعت17
اصول سرپرستی رحیم کرامتی https://www.skyroom.online/ch/amozesh99/osoulsarparasti https://exam.atrak.ac.ir/?#/login/180359 99/11/04 ساعت17
معادلات دیفرانسیل سارا بادلو https://www.skyroom.online/ch/amozesh99/moadelatdyfrasiel https://exam.atrak.ac.ir/?#/login/163455  
مهندسی نرم افزار1و2- مبانی مهندسی نرم افزار مجتبی فتحی https://www.skyroom.online/ch/amozesh99/mohandesinarmafzar12 https://exam.atrak.ac.ir/?#/login/144475 99/11/02 ساعت15
معماری کامپیوتر و آزمایشگاه مجتبی فتحی https://www.skyroom.online/ch/amozesh99/memari https://exam.atrak.ac.ir/?#/login/157196 99/11/04 ساعت15
فیزیک2 علی محمدی https://www.skyroom.online/ch/amozesh99/fizick2 https://exam.atrak.ac.ir/?#/login/162157  
ریاضی عمومی2 علی محمدی https://www.skyroom.online/ch/amozesh99/riazei2 https://exam.atrak.ac.ir/?#/login/186115 99/10/26 ساعت15
ریاضی مهندسی اعظم اسلامی راد https://www.skyroom.online/ch/amozesh99/ryazimahandesi-eslami https://exam.atrak.ac.ir/?#/login/134583 99/11/02 ساعت19
فیزیک الکتریسیته و مغناطیس-فیزیک1 رحیم کرامتی https://www.skyroom.online/ch/amozesh99/fizik-keramati https://exam.atrak.ac.ir/?#/login/201181 99/10/30 ساعت19
برنامه سازی سیستم فریبا محمدزاده https://www.skyroom.online/ch/amozesh99/barnamesazisystem https://exam.atrak.ac.ir/?#/login/188545 99/10/25 ساعت17
مدارهای الکترونیکی مجتبی فتحی https://www.skyroom.online/ch/amozesh99/madarelectroniki https://exam.atrak.ac.ir/?#/login/174092 99/11/01 ساعت17
طراحی الگوریتم ها شادی منفردی https://www.skyroom.online/ch/amozesh99/tarahialgorithmha https://exam.atrak.ac.ir/?#/login/169192 99/10/25 ساعت19
کارگاه و ازمایشگاه سیستم عامل زهرا رمضان زاده   https://exam.atrak.ac.ir/?#/login/987656436 99/10/20 ساعت19

 

مکانیک خودرو

لینک کانال تلگرامی جهت دریافت فیلم های آموزشی گروه

https://t.me/s/mechanicatrak

 
نام درس نام استاد لینک کلاس مجازی   لینک مشاهده سوالات امتحان و ارسال پاسخنامه               تاریخ/ ساعت امتحان
محاسبات عددی سیده اعظم اسلامی راد http://www.skyroom.online/ch/amozesh99/mohasebatadadi https://exam.atrak.ac.ir/?#/login/153997  
امار و احتمالات علی محمدی https://www.skyroom.online/ch/amozesh99/amaroehtemalmohandesikol https://exam.atrak.ac.ir/?#/login/174778 99/11/03 ساعت19
ریاضی7 فریبا محمدزاده https://www.skyroom.online/ch/amozesh99/riaziomoomi-mohammadzadeh https://exam.atrak.ac.ir/?#/login/164168 99/10/26 ساعت17
معادلات دیفرانسیل سارا بادلو https://www.skyroom.online/ch/amozesh99/moadelatdyfrasiel https://exam.atrak.ac.ir/?#/login/163455 99/11/04 ساعت17
ریاضی مهندسی سیده اعظم اسلامی راد https://www.skyroom.online/ch/amozesh99/ryazimahandesi-eslami https://exam.atrak.ac.ir/?#/login/134583 99/11/02 ساعت19
تئوری حرکت خودرو حمید بینا https://www.skyroom.online/ch/amozesh99/harkatkhodro https://exam.atrak.ac.ir/?#/login/121016 99/10/20 ساعت15
مکانیک سیالات 2 علی محمدی https://www.skyroom.online/ch/amozesh99/mechanicsayalat2 https://exam.atrak.ac.ir/?#/login/180518 99/10/21 ساعت15
یاتاقان و مکانیزم روغن کاری آن علی محمدی https://www.skyroom.online/ch/amozesh99/yataqan https://exam.atrak.ac.ir/?#/login/186723 99/10/24 ساعت15
هیدرولیک ماشین آلات سنگین علی محمدی https://www.skyroom.online/ch/amozesh99/hydrolicmachine https://exam.atrak.ac.ir/?#/login/109607 00/10/27 ساعت19
طراحی اجزای ماشین1 حمید بینا https://www.skyroom.online/ch/amozesh99/az-mekaniksayalat https://exam.atrak.ac.ir/?#/login/194705 99/10/22 ساعت17
انتقال حرکت علی محمدی https://www.skyroom.online/ch/amozesh99/enteqalharkat https://exam.atrak.ac.ir/?#/login/140718 99/10/28 ساعت17
الکترونیک خودرو علی محمدی https://www.skyroom.online/ch/amozesh99/electronickhodro https://exam.atrak.ac.ir/?#/login/131671 99/10/30 ساعت17
کاربرد نرم افزارهای رایانه ای خودرو رحیم کرامتی https://www.skyroom.online/ch/amozesh99/narmafzarkhodro https://exam.atrak.ac.ir/?#/login/106244 99/11/01 ساعت17
اصول طراحی کارخانه حمید بینا https://www.skyroom.online/ch/amozesh99/osultarahikarkhane https://exam.atrak.ac.ir/?#/login/203508 99/11/03 ساعت15
استاتیک حمیدرضا کاظمی https://www.skyroom.online/ch/amozesh99/static https://exam.atrak.ac.ir/?#/login/214487 99/10/20 ساعت15
کارگاه مدل سازی و ریخته گری حمید بینا https://www.skyroom.online/ch/amozesh99/kargahmodelsazi https://exam.atrak.ac.ir/?#/login/194956  

 

دروس عمومی

لینک کانال تلگرامی جهت دریافت فیلم های آموزشی گروه

https://t.me/s/omoomiatrak

 
نام درس نام استاد لینک کلاس مجازی   لینک مشاهده سوالات امتحان و ارسال پاسخنامه          تاریخ/ساعت امتحان
اندیشه اسلامی2(نبوت و امامت) مهدی ساعدی https://www.skyroom.online/ch/amozesh99/andishe2saedi https://exam.atrak.ac.ir/?#/login/138794

99/10/21 ساعت 17

زبان پیش دانشگاهی سیمین هاشمی https://www.skyroom.online/ch/amozesh99/zabanpish https://exam.atrak.ac.ir/?#/login/209215 99/10/29 ساعت 15
زبان خارجه سیمین هاشمی https://www.skyroom.online/ch/amozesh99/zabankharejeh https://exam.atrak.ac.ir/?#/login/111048 99/11/02 ساعت 17
ریاضی پیش دانشگاهی مریم مومن حقیقی https://www.skyroom.online/ch/amozesh99/ryazipish https://exam.atrak.ac.ir/?#/login/109886 99/11/01 ساعت17
فیزیک پیش دانشگاهی علی محمدی https://www.skyroom.online/ch/amozesh99/fizikepish https://exam.atrak.ac.ir/?#/login/111704 99/10/22 ساعت17
تربیت بدنی1(خواهران) اکرم شریف منش https://www.skyroom.online/ch/amozesh99/tarbiyatbadani-khaharan https://exam.atrak.ac.ir/?#/login/117763 99/10/23 ساعت15
انقلاب اسلامی ایران رضا حسن زاده https://www.skyroom.online/ch/amozesh99/enghelabhasanzadeh https://exam.atrak.ac.ir/?#/login/155732 99/10/28 ساعت15
تربیت بدنی2(خواهران) اکرم شریف منش https://www.skyroom.online/ch/amozesh99/tarbiyatbadani-khaharan https://exam.atrak.ac.ir/?#/login/195411 99/10/23 ساعت17
تفسیر موضوعی قرآن سید محمود صفویان https://www.skyroom.online/ch/amozesh99/tafsirtabestan https://exam.atrak.ac.ir/?#/login/133949 99/10/30 ساعت 15
تربیت بدنی2(برادران) وحید داودی https://www.skyroom.online/ch/amozesh99/tarbiyatbadani https://exam.atrak.ac.ir/?#/login/106805 99/10/23 ساعت 17
تربیت بدنی1(برادران) وحید داودی https://www.skyroom.online/ch/amozesh99/tarbiyatbadani https://exam.atrak.ac.ir/?#/login/107204 99/10/23 ساعت 15
تاریخ فرهنگ تمدن اسلام و ایران علی حسین قاسم زاده https://www.skyroom.online/ch/amozesh99/tarikhtamadonghasemzadeh https://exam.atrak.ac.ir/?#/login/205299 99/11/01 ساعت 19
دانش خانواده وجمعیت براتعلی قوامی https://www.skyroom.online/ch/amozesh99/daneshkhanevadeh https://exam.atrak.ac.ir/?#/login/194788 99/10/20 ساعت 17
اندیشه اسلامی1 سعید امرانی https://www.skyroom.online/ch/amozesh99/andish1-emrani https://exam.atrak.ac.ir/?#/login/174926 99/11/04 ساعت 15
فارسی غلام رضا کاظمی https://www.skyroom.online/ch/amozesh99/farsiomoomikazemi https://exam.atrak.ac.ir/?#/login/146601 99/10/21 ساعت 15