به وبسایت رسمی موسسه آموزش عالی اترک خوش آمدید.
یکشنبه، ۱۱ خرداد ۱۳۹۹  

لیست کلاس های مجازی دانشگاه

به اطلاع دانشجویان عزیز می رساند لیست و لینک ورود به کلاس های مجازی به ترتیب رشته در جدول ذیل در دسترس قرار گرفته است. شایان ذکر است این جدول در حال به روزرسانی است.

 

روانشناسی

   لینک کانال تلگرامی جهت دریافت فیلم های آموزشی گروه      

                                 https://t.me/s/ravanshenasiatrak                                     

نام درس نام استاد لینک کلاس مجازی   روز/ ساعت تشکیل کلاس   
  نظریه های مشاوره و روان درمانی              مسعود خاکپور         https://www.skyroom.online/ch/amozesh99/nazaryehmoshaver شنبه / ۱۶-۱۴
روانشناسی و مشاوره خانواده مسعود خاکپور https://www.skyroom.online/ch/amozesh99/ravanshenasi شنبه / ۱۸-۱۶
روانشناسی شخصیت مسعود خاکپور https://www.skyroom.online/ch/amozesh99/ravanshenasishakhsiat یکشنبه / ۱۵-۱۳
آمار استنباطی مسعود خاکپور https://www.skyroom.online/ch/amozesh99/amarestenbati یکشنبه / ۱۸-۱۵
آسیب شناسی روانی ۱ مسعود خاکپور https://www.skyroom.online/ch/amozesh99/asibshenasiravani1 دوشنبه /  ۱۵-۱۳
متون روانشناسی به انگلیسی۱ مسعود خاکپور https://www.skyroom.online/ch/amozesh99/ravanshenasienglish1 دوشنبه / ۱۷-۱۵
متون روانشناسی به انگلیسی ۲ مسعود خاکپور https://www.skyroom.online/ch/amozesh99/ravanshenasienglish2 دوشنبه / ۱۹-۱۷
مباحث اساسی در روانشناسی ۲ براتعلی قوامی https://www.skyroom.online/ch/amozesh99/mabaheseasasi2  یکشنبه /۱۰-۸
پویایی گروه براتعلی قوامی https://www.skyroom.online/ch/amozesh99/poyaiegroh یکشنبه / ۱۳-۱۱:۳۰
 روانشناسی از دیدگاه اندیشمندان مسلمان   محمد زابلی https://www.skyroom.online/ch/amozesh99/ravanshenasiandishmandan یکشنبه / ۱۵-۱۳
روانشناسی دین محمد زابلی https://www.skyroom.online/ch/amozesh99/ravanshenasidin یکشنبه / ۱۷-۱۵
روانشناسی اجتماعی معصومه مهرآفرید https://www.skyroom.online/ch/amozesh99/ravanshenasiejtemai یکشنبه / ۲۰-۱۸
روانشناسی کودکان با نیازهای ویژه ۱ براتعلی قوامی https://www.skyroom.online/ch/amozesh99/ravanshenasikodakan یکشنبه / ۱۱:۳۰-۱۰
آسیب شناسی روانی کودک و نوجوان اعظم جهاندیده https://www.skyroom.online/ch/amozesh99/asibshenasi دوشنبه / ۱۰-۸
احساس و ادراک اعظم جهاندیده https://www.skyroom.online/ch/amozesh99/ehsasvedrak دوشنبه / ۱۵-۱۳
روانشناسی صنعتی- سازمانی اعظم جهاندیده https://www.skyroom.online/ch/amozesh99/ravansanatisazman دوشنبه / ۱۷-۱۵
کاربرد کامپیوتر در روانشناسی اعظم جهاندیده https://www.skyroom.online/ch/amozesh99/karbordcomputer دوشنبه / ۱۲-۱۰
راهنمایی و مشاوره تحصیلی و شغلی رقیه شکری https://www.skyroom.online/ch/amozesh99/rahnamaeimoshaverh دوشنبه / ۱۹-۱۷
فیزیولوژی اعصاب و غدد وحید ذاکری https://www.skyroom.online/ch/amozesh99/fiziulozhiasab پنج شنبه /۱۰-۸
دانش خانواده و جمعیت براتعلی قوامی https://www.skyroom.online/ch/amozesh99/daneshkhanevadeh چهارشنبه / ۱۹-۱۷
مباحث اساسی در روانشناسی ۱ براتعلی قوامی https://www.skyroom.online/ch/amozesh99/mabaheseasasi1 پنج شنبه / ۱۹-۱۷
آموزه های روانشناختی در قرآن و حدیث مهدی ساعدی https://www.skyroom.online/ch/amozesh99/amozehaieravanshenakhti یکشنبه / ۱۹-۱۷
زبان خارجه مهدی مهدیان https://www.skyroom.online/ch/amozesh99/zabankharejehmahdian دوشنبه / ۱۱-۸
زبان پیش دانشگاهی سحر نصیری https://www.skyroom.online/ch/amozesh99/zabanpishnasiri پنج شنبه / ۱۳-۱۰
اندیشه اسلامی۲(نبوت و امامت) سید محمود صفویان https://www.skyroom.online/ch/amozesh99/andisheh2safavian دوشنبه / ۱۳-۱۱
معرفت شناسی رضا ترنیکی https://www.skyroom.online/ch/amozesh99/marefatshenasi دوشنبه / ۱۹-۱۷
مبانی جامعه شناسی رضا ترنیکی https://www.skyroom.online/ch/amozesh99/mabanijameshenasi پنج شنبه /۱۷-۱۵
آمار توصیفی مسعود خاکپور https://www.skyroom.online/ch/amozesh99/amartosifi جمعه / ۱۰-۸
مبانی راهنمایی و مشاوره مسعود خاکپور https://www.skyroom.online/ch/amozesh99/mabanirahnamiemoshavereh جمعه / ۱۲-۱۰

 

کارشناسی ارشد مهندسی عمران - سازه
نام درس نام استاد  لینک کلاس مجازی       روز/ ساعت تشکیل کلاس
سازه های بتن آرمه پیشرفته                        حمیدرضا کاظمی          https://www.skyroom.online/ch/amozesh99/sazehaibotonipishrafte جمعه / ۱۷-۹
روش اجزاء محدود محمدحسین قدیری راد https://www.skyroom.online/ch/amozesh99/raveshajzamahdod جمعه / ۱۷-۹
طراحی لرزه ای سازه ها بهروز یوسفی https://www.skyroom.online/ch/amozesh99/tarahilarzeisazeh جمعه / ۱۷-۹

 

کارشناسی ارشد مهندسی عمران - آب
نام درس نام استاد لینک کلاس مجازی       روز/ ساعت تشکیل کلاس
  آب های زیرزمینی پیشرفته                 رضا براتی              https://www.skyroom.online/ch/amozesh99/abhaiezirzamini جمعه / ۱۷-۹
ریاضیات عالی مهندسی حمیدرضا کاظمی https://www.skyroom.online/ch/amozesh99/riaziataalimohandesi جمعه / ۱۷-۹
هیدرولیک پیشرفته محمدمهدی صفارزاده https://www.skyroom.online/ch/amozesh99/hidrolikepishrafteh جمعه / ۱۷-۹

 

کارشناسی ارشد مهندسی معماری
نام درس  نام استاد لینک کلاس مجازی       روز/ ساعت تشکیل کلاس
         حقوق معماری ارشد                         بهزاد علیپور         https://www.skyroom.online/ch/amozesh99/hoghooghmemariarshad جمعه / ۱۶-۱۴
حکمت معماری در ایران    بهزاد علیپور https://www.skyroom.online/ch/amozesh99/hekmatememari جمعه / ۱۸-۱۶
مراتب اجرایی ساختمان    بهزاد علیپور https://www.skyroom.online/ch/amozesh99/maratebeejrai جمعه / ۲۰-۱۸

 

کارشناسی ارشد مهندسی فناوری اطلاعات- تجارت الکترونیکی
نام درس  نام استاد لینک کلاس مجازی       روز/ ساعت تشکیل کلاس
             مباحث ویژه              سمانه سادات موسوی نیک           https://www.skyroom.online/ch/amozesh99/mabahes جمعه / ۱۷-۹
معماری نرم افزار مسعود خسروی https://www.skyroom.online/ch/amozesh99/memarinarmafzar جمعه / ۱۷-۹

 

کارشناسی ارشد فیزیولوژی ورزشی
نام درس  نام استاد لینک کلاس مجازی      روز/ ساعت تشکیل کلاس
  روش تحقیق در علوم ورزشی   علی گلستانی    https://www.skyroom.online/ch/amozesh99/raveshtahghigh پنج شنبه / ۱۲-۸:۳۰
برنامه ریزی پیشرفته ویژه قدرت و استقامت 
تغذیه ورزشی محمود حصار کوشکی https://www.skyroom.online/ch/amozesh99/taghziehvarzeshi جمعه / ۱۲-۸:۳۰
موضوعات پیشرفته ورزشی ابوالفضل جعفرزاده https://www.skyroom.online/ch/amozesh99/mozoatepishraftehvarzeshi جمعه / ۱۷-۱۳

 

کارشناسی ارشد مدیریت اوقات فراغت
نام درس  نام استاد لینک کلاس مجازی     روز/ ساعت تشکیل کلاس
 زبان تخصصی   علی گلستانی    https://www.skyroom.online/ch/amozesh99/ghardeshgharivarzeshi پنج شنبه / ۱۷-۱۳
گردشگری ورزشی
مدیریت بازاریابی ابوالفضل علی زاده https://www.skyroom.online/ch/amozesh99/modiriatebazaryabi جمعه / ۱۹-۸:۳۰
جامعه شناسی اوقات فراغت
نظریه های سازمان و مدیریت

 

مهندسی پزشکی

لینک کانال تلگرامی جهت دریافت فیلم های آموزشی گروه

https://t.me/s/mohandesipezeshghiatrak

نام درس نام استاد لینک کلاس مجازی       روز/ ساعت تشکیل کلاس
  فیزیک پزشکی                 فرشته محمدیان            https://www.skyroom.online/ch/amozesh99/fizikpezeshki دوشنبه / ۱۷-۱۴
محاسبات عددی میلاد حکیمی https://www.skyroom.online/ch/amozesh99/mohasebataddi سه شنبه / ۱۶-۱۴
ریاضیات مهندسی فاطمه شخصی دستگاهیان https://www.skyroom.online/ch/amozesh99/riyazimohandesi دوشنبه/۱۴-۱۱
مدارهای منطقی فاطمه شخصی دستگاهیان https://www.skyroom.online/ch/amozesh99/madarmanteghi دوشنبه / ۱۱-۸
الکترونیک ۱ فاطمه شخصی دستگاهیان https://www.skyroom.online/ch/amozesh99/elektronike1 سه شنبه / ۱۱-۸
فارسی عمومی مجید رحیم https://www.skyroom.online/ch/amozesh99/farsiomomirahim سه شنبه / ۱۴-۱۱
ریاضی عمومی ۲ سیده اعظم اسلامی راد https://www.skyroom.online/ch/amozesh99/riaziomomi2 سه شنبه / ۱۱-۹
معادلات دیفرانسیل میلاد حکیمی https://www.skyroom.online/ch/amozesh99/moadelatdifransiel سه شنبه / ۱۸-۱۶
اندیشه اسلامی ۱ سید محمود صفویان https://www.skyroom.online/ch/amozesh99/andishe1safavian سه شنبه / ۱۵-۱۳
فیزیک عمومی ۲ فرشته محمدیان https://www.skyroom.online/ch/amozesh99/fizikomoomi2 دوشنبه / ۱۳-۱۱
فیزیولوژی و آزمایشگاه فرشته محمدیان https://www.skyroom.online/ch/amozesh99/fiziulozhi دوشنبه / ۱۱-۹
آمار و احتمالات مهندسی سیده اعظم اسلامی راد https://www.skyroom.online/ch/amozesh99/amaroehtemalatmohandesi سه شنبه / ۱۳-۱۱
ریاضی عمومی ۱ سیده اعظم اسلامی راد https://www.skyroom.online/ch/amozesh99/riaziomomie1 یکشنبه / ۱۴-۱۱

 

تربیت بدنی

لینک کانال تلگرامی جهت دریافت فیلم های آموزشی گروه

https://t.me/s/tarbiatbadaniatrak

نام درس نام استاد لینک کلاس مجازی       روز/ ساعت تشکیل کلاس
 مبانی مدیریت رفتارسازمانی              امین کیانمهر            https://www.skyroom.online/ch/amozesh99/mabanimodiriatraftarsazmani دوشنبه / ۱۹-۱۷
حقوق ورزشی قاسم خاکشور https://www.skyroom.online/ch/amozesh99/hoghoghvarzeshi سه شنبه / ۱۹-۱۷
شیوه های بازاریابی و مشارکت دادن قاسم خاکشور https://www.skyroom.online/ch/amozesh99/shivehbazaryabimosharekat سه شنبه / ۱۷-۱۵
سرپرستی و مدیریت اردوها و کاروانهای ورزشی قاسم خاکشور https://www.skyroom.online/ch/amozesh99/sarparastimodiriatordokarevan یک شنبه / ۱۹-۱۷
نظارت و ارزشیابی در مدیریت تربیت بدنی قاسم خاکشور https://www.skyroom.online/ch/amozesh99/nezaratarzeshyabitarbiatbadani سه شنبه / ۱۵-۱۳
زبان تخصصی ۱ سمیرا برادران صفار https://www.skyroom.online/ch/amozesh99/zabantakhasosi1varzeshi سه شنبه / ۱۲-۱۰
کاربرد آمار توصیفی در مدیریت اکرم شریف منش https://www.skyroom.online/ch/amozesh99/karbordamardarmodiriatvarzeshi  دوشنبه / ۱۷-۱۵
مبانی مدیریت سازماندهی و برنامه ریزی امین کیانمهر https://www.skyroom.online/ch/amozesh99/mabanimodiriatsazmandehibarnamerizi  دوشنبه / ۱۷-۱۵
مدیریت مسابقات و اردوهای ورزشی قاسم خاکشور https://www.skyroom.online/ch/amozesh99/modiriatmosabeghatordooha یک شنبه / ۱۵-۱۳
مبانی روانشناسی ورزشی امین کیانمهر https://www.skyroom.online/ch/amozesh99/mabaniravanshenasivarzeshi دوشنبه / ۱۵-۱۳
مدیریت ورزشهای هوای آزاد حسن باقری https://www.skyroom.online/ch/amozesh99/modiriatvarzeshhavaazad چهارشنبه / ۱۷-۱۵
ساختارو ضوابط انواع سازمانهای ورزشی حسن باقری https://www.skyroom.online/ch/amozesh99/sakhtarzavabetsazmanhayevarzeshi چهارشنبه / ۱۹-۱۷
زبان تخصصی۲ سمیرا برادران صفار https://www.skyroom.online/ch/amozesh99/zabantakhasosi2varzeshi سه شنبه / ۱۰-۸
ایمنی و بهداشت فردی اکرم شریف منش https://www.skyroom.online/ch/amozesh99/imenibehdasht سه شنبه / ۱۷-۱۵
مدیریت اوقات فراغت و ورزش های تفریحی محمد الماسی https://www.skyroom.online/ch/amozesh99/modiriatoghatferaghat سه شنبه / ۱۹-۱۷
رشد حرکتی یاسر فخرایی https://www.skyroom.online/ch/amozesh99/roshdharekati یک شنبه / ۱۹-۱۷
فیزیولوژی انسان سودابه محمدیان https://www.skyroom.online/ch/amozesh99/fizuloghiensan یک شنبه / ۱۷-۱۵
اصول مربیگری حسن باقری https://www.skyroom.online/ch/amozesh99/osoolmorabigari سه شنبه/ ۱۳-۱۱:۳۰
سنجش و اندازه گیری در تربیت بدنی یاسر فخرایی https://www.skyroom.online/ch/amozesh99/sanjeshandazehgiritarbayatbadani دوشنبه/ ۱۳-۱۱
روانشناسی کودک و نوجوان حسن باقری https://www.skyroom.online/ch/amozesh99/ravanshenasikodak چهارشنبه/ ۱۳-۱۱:۳۰

 

مهندسی عمران

لینک کانال تلگرامی جهت دریافت فیلم های آموزشی گروه

https://t.me/s/omranatrak

نام درس نام استاد لینک کلاس مجازی       روز/ ساعت تشکیل کلاس
 ایستایی و استاتیک              هادی پاداش            https://www.skyroom.online/ch/amozesh99/static چهارشنبه / ۱۱-۸
طراحی معماری و شهرسازی مسلم علیپوران https://www.skyroom.online/ch/amozesh99/tarrahimemarishahrsazi چهارشنبه / ۱۸-۱۶
مقاومت مصالح ۱ محمود روحانی https://www.skyroom.online/ch/amozesh99/moghavematmasaleh1 یکشنبه / ۱۷-۱۴
مصالح ساختمانی علی رمضانی https://www.skyroom.online/ch/amozesh99/masalehsakhtemani یکشنبه / ۱۰-۸
برنامه نویسی کامپیوتر پیمان مظفری https://www.skyroom.online/ch/amozesh99/barnamenevisicomputeromran دوشنبه / ۱۴-۱۱
مکانیک سیالات بابک حق دوست https://www.skyroom.online/ch/amozesh99/mechaniksayalat یکشنبه / ۱۱-۸
تکنولوژی بتن علی رمضانی https://www.skyroom.online/ch/amozesh99/techbeton یکشنبه / ۱۲-۱۰
تحلیل سازه ها ۱ و مکانیک ساختمان حمیدرضا کاظمی https://www.skyroom.online/ch/amozesh99/tahlilsazeh1 دوشنبه / ۱۱-۸
مکانیک خاک و مهندسی پی محمود روحانی https://www.skyroom.online/ch/amozesh99/mechanickhak چهارشنبه / ۱۴-۱۱
ساختمانها و سازه های فولادی ۱ مجتبی زاهدپور https://www.skyroom.online/ch/amozesh99/sazehpholad1 دوشنبه / ۱۱-۸
ریاضی 6و7 اعظم اسلامی راد https://www.skyroom.online/ch/amozesh99/riaziomoomi1code1 یکشنبه / ۱۱-۸
فیزیک حرارت-فیزیک مکانیک علی محمدی https://www.skyroom.online/ch/amozesh99/fizikomoomi1kol سه شنبه / ۱۹-۱۶
تحلیل سازه ها ۲ محمد مهدی نایبان https://www.skyroom.online/ch/amozesh99/tahlilsazeh2 چهارشنبه / ۱۱-۸
هیدرولوژی مهندسی ابوالفضل رفعت https://www.skyroom.online/ch/amozesh99/hydrologymohandesi چهارشنبه / ۱۰-۸
ساختمانهای بتنی و سازه های بتن آرمه ۱ محمد مهدی نایبان https://www.skyroom.online/ch/amozesh99/sazebetonarmeh1 چهارشنبه / ۱۴-۱۱
راهسازی و روسازی ایمان نوری https://www.skyroom.online/ch/amozesh99/rahsaziroosazi یکشنبه / ۲۰-۱۷
روسازی راه ایمان نوری https://www.skyroom.online/ch/amozesh99/roosazirah یکشنبه / ۱۷-۱۵
اصول مهندسی زلزله و باد حمیدرضا کاظمی https://www.skyroom.online/ch/amozesh99/mohandesizelzeleh دوشنبه / ۱۴-۱۱
مقررات ملی ساختمان مهلا رضازاده https://www.skyroom.online/ch/amozesh99/mgharraratsakhteman دوشنبه / ۱۹-۱۶
مقاومت مصالح ۲ محمود روحانی https://www.skyroom.online/ch/amozesh99/moghavematmasaleh2 یکشنبه / ۱۱-۸
اصول مدیریت ساخت و اصول سرپرستی مهلا رضازاده https://www.skyroom.online/ch/amozesh99/osolmodiriatsakht دوشنبه /۱۶-۱۴
قالب و قالب بندی هادی پاداش https://www.skyroom.online/ch/amozesh99/ghaleboghalebbandi چهارشنبه / ۱۶-۱۴
مهندسی تصفیه آب و فاضلاب پیمان مظفری https://www.skyroom.online/ch/amozesh99/tasfiyeabofazelab دوشنبه / ۱۱-۸
مبانی کامپیوتر و برنامه نویسی پیمان مظفری https://www.skyroom.online/ch/amozesh99/mabanicomputerbarnamenevisi چهارشنبه / ۱۱-۸
آبهای زیرزمینی بابک حق دوست https://www.skyroom.online/ch/amozesh99/abhayezirzamini یکشنبه / ۱۴-۱۱
تاسیسات مکانیکی و برقی حیدر آدینه پور https://www.skyroom.online/ch/amozesh99/tasisatmachbargh دوشنبه /۱۶-۱۴
نحوه اجرای تاسیسات برقی ساختمان حیدر آدینه پور https://www.skyroom.online/ch/amozesh99/ejrayetasisatbarghi دوشنبه / ۱۸-۱۶
ایمنی درکارگاه محسن میثاقی https://www.skyroom.online/ch/amozesh99/imenikargah چهارشنبه / ۱۸-۱۶
بناهای آبی ابوالفضل رفعت https://www.skyroom.online/ch/amozesh99/banahayeabi چهارشنبه / ۱۴-۱۱
تجهیز و راه اندازی کارگاه محسن میثاقی https://www.skyroom.online/ch/amozesh99/tajhizkargah چهارشنبه / ۱۶-۱۴
متره و برآورد محمد اخگر سلمانی زاده https://www.skyroom.online/ch/amozesh99/metrebaravord چهارشنبه / ۱۶-۱۴

 

حسابداری

لینک کانال تلگرامی جهت دریافت فیلم های آموزشی گروه

https://t.me/s/hesabdariatrak

نام درس نام استاد لینک کلاس مجازی روز/ساعت تشکیل کلاس
بهایابی2 الینا عزیزیان https://www.skyroom.online/ch/amozesh99/bahayabi2 یکشنبه / ۱۴-۱۲
مبانی حسابداری مدیریت الینا عزیزیان https://www.skyroom.online/ch/amozesh99/mabanihesabdarimodiriyat یکشنبه / ۱۷-۱۴
زبان تخصصی 1 الینا عزیزیان https://www.skyroom.online/ch/amozesh99/zabantakhasosi12 یکشنبه / ۱۹-۱۷
اصول حسابداری 2 الینا عزیزیان https://www.skyroom.online/ch/amozesh99/osolhesabdari2 دوشنبه / ۱۱-۸
بهایابی 1 الینا عزیزیان https://www.skyroom.online/ch/amozesh99/bahayabi1 دوشنبه / ۱۴-۱۱
زبان تخصصی 2 الینا عزیزیان https://www.skyroom.online/ch/amozesh99/zabantakhasosi12 یکشنبه / ۱۹-۱۷
آمار کاربردی 1 سارا بادلو https://www.skyroom.online/ch/amozesh99/amarkarbordi1hesab سه شنبه / ۱۹-۱۷ (هفته فرد)
آمار کاربردی 2 سارا بادلو https://www.skyroom.online/ch/amozesh99/amarkarbordi2hesab سه شنبه / ۱۹-۱۷ (هفته زوج)
آمار و احتمالات سارا بادلو https://www.skyroom.online/ch/amozesh99/amarehtemalat سه شنبه / ۲۱-۱۹
حسابداری پیشرفته1 الینا عزیزیان https://www.skyroom.online/ch/amozesh99/hesabdaripishrafteh1 دوشنبه / ۱۷-۱۴
برنامه ریزی و توسعه الینا عزیزیان https://www.skyroom.online/ch/amozesh99/barnamehrizitosea دوشنبه / ۲۰-۱۷
مدیریت مالی 2-مالی 2 جواد خرمدین https://www.skyroom.online/ch/amozesh99/modiriatemali12 دوشنبه / ۱۹-۱۶
حسابداری میانه الینا عزیزیان https://www.skyroom.online/ch/amozesh99/hesabdarimianeh یکشنبه / ۱۲-۸
حسابرسی2 مژگان حسینی علی آبادی https://www.skyroom.online/ch/amozesh99/hesabrasi12 یکشنبه / ۱۷-۱۴
مالیاتی2 مژگان حسینی علی آبادی https://www.skyroom.online/ch/amozesh99/maliyati2 یکشنبه / ۱۹-۱۷
مدیریت تولید وحیدرضا شایان https://www.skyroom.online/ch/amozesh99/modiriattolid دوشنبه / ۱۹-۱۶
حسابداری میانه2 الینا عزیزیان https://www.skyroom.online/ch/amozesh99/hesabdarimianeh یکشنبه / ۱۲-۸
سرمایه گذاری در بورس و مدیریت سرمایه گذاری فاطمه مقنی زاده https://www.skyroom.online/ch/amozesh99/modiriyatsarmayehghozari پنج شنبه / ۱۲-۱۰
ریاضی کاربردی 1 اعظم اسلامی راد https://www.skyroom.online/ch/amozesh99/riyazikarbordi یکشنبه / ۱۱-۸
ریاضی کاربردی 2 راحله خوش تراش https://www.skyroom.online/ch/amozesh99/riyazikarbordi2 دوشنبه / ۱۸-۱۵ (هفته زوج)
ریاضی کاربردی اعظم اسلامی راد https://www.skyroom.online/ch/amozesh99/riyazikarbordi یکشنبه / ۱۱-۸
حقوق تجارت علی محمد قربانیان https://www.skyroom.online/ch/amozesh99/hoghooghtejarat دوشنبه / ۱۸-۱۵
اقتصاد خرد مسعود شتابی قوچان عتیق https://www.skyroom.online/ch/amozesh99/eghtesadkhordkalan سه شنبه / ۱۵-۱۲
روانشناسی سازمانی افسانه خاکشور https://www.skyroom.online/ch/amozesh99/ravanshenasisazmani سه شنبه / ۱۳-۱۰
حسابرسی 1 مژگان حسینی علی آبادی https://www.skyroom.online/ch/amozesh99/hesabrasi12 یکشنبه / ۱۷-۱۴
اقتصاد کلان مسعود شتابی قوچان عتیق https://www.skyroom.online/ch/amozesh99/eghtesadkhordkalan سه شنبه / ۱۵-۱۲
پول و ارز و بانکداری وحیدرضا شایان https://www.skyroom.online/ch/amozesh99/poolarzbankdari یکشنبه / ۱۹-۱۶
امور مالی بین المللی علی محمد قربانیان https://www.skyroom.online/ch/amozesh99/omormalibynolmelali سه شنبه / ۱۷-۱۵
حسابداری صنعتی 3 الینا عزیزیان https://www.skyroom.online/ch/amozesh99/hesabdarisanati3 سه شنبه / ۱۱-۸
حسابداری دولتی 2 مسعود شتابی قوچان عتیق https://www.skyroom.online/ch/amozesh99/hesabdaridolati2 سه شنبه / ۱۸-۱۵
سیستمهای اطلاعاتی حسابداری ملیحه دلپسند https://www.skyroom.online/ch/amozesh99/systemettelaathesabdari سه شنبه / ۱۵-۱۳
مدیریت مالی 1-مالی 1 جواد خرمدین https://www.skyroom.online/ch/amozesh99/modiriatmali11 شنبه / 21-18
پژوهش عملیاتی1 سمیه زحمتکش https://www.skyroom.online/ch/amozesh99/pazhoheshamaliati1 دوشنبه / 17-15
پژوهش عملیاتی2 سمیه زحمتکش https://www.skyroom.online/ch/amozesh99/pazhoheshamaliati2 دوشنبه / 19-17
حسابداری پیشرفته2 الینا عزیزیان https://www.skyroom.online/ch/amozesh99/hesabpishrafte2 سه شنبه / 14-11

 

 

معماری

لینک کانال تلگرامی جهت دریافت فیلم های آموزشی گروه

https://t.me/s/memariatrak

نام درس نام استاد لینک کلاس مجازی روز / ساعت تشکیل کلاس
آشنایی با معماری اسلامی 2 کریم شجاع https://www.skyroom.online/ch/amozesh99/ashnaeimemarieslami2 پنج شنبه / ۱۶-۱۴
آشنایی با معماری معاصر محمد رحیم زاده https://www.skyroom.online/ch/amozesh99/ashnaeimemarimoaser سه شنبه / ۱۶-۱۴
مبانی نظری معماری محمد رحیم زاده https://www.skyroom.online/ch/amozesh99/mabaninazarimemari چهارشنبه / ۱۰-۸
روشهای طراحی و تولید صنعتی محمد رحیم زاده https://www.skyroom.online/ch/amozesh99/raveshhayetarrahitolidsanati چهارشنبه / ۱۲-۱۰
انسان، طبیعت، معماری هادی عباس نژاد https://www.skyroom.online/ch/amozesh99/ensantabiatmemari چهارشنبه / ۱۰-۸
تحلیل فضاهای شهری هادی عباس نژاد https://www.skyroom.online/ch/amozesh99/tahlilfazayeshahri چهارشنبه / ۱۲-۱۰
تنظیم شرایط محیطی 2 هادی عباس نژاد https://www.skyroom.online/ch/amozesh99/tanzimsharayetmohiti2 سه شنبه / ۱۴-۱۲
ایستایی 1و2 حیدر آدینه پور https://www.skyroom.online/ch/amozesh99/iistaie12memari سه شنبه / ۱۴-۱۲
آشنایی با مقررات ملی ساختمان محمد رحیم زاده https://www.skyroom.online/ch/amozesh99/ashnaeibamoghararatmellisakhteman پنج شنبه / ۱۰-۸
فیزیک مکانیک علی محمدی https://www.skyroom.online/ch/amozesh99/fizikomoomi1kol سه شنبه / ۱۹-۱۶

 

 

کامپیوتر

لینک کانال تلگرامی جهت دریافت فیلم های آموزشی گروه

https://t.me/s/computeratrak

نام درس نام استاد لینک کلاس مجازی روز / ساعت تشکیل کلاس
برنامه سازی پیشرفته-برنامه سازی پیشرفته1 مجتبی فتحی https://www.skyroom.online/ch/amozesh99/barnamesazipishrafte چهارشنبه / 11-8
مبانی الکترونیک مجتبی فتحی https://www.skyroom.online/ch/amozesh99/mabanielectronic چهارشنبه / 18:30-17
طراحی الگوریتم ها مجتبی فتحی https://www.skyroom.online/ch/amozesh99/tarahialgorithmha چهارشنبه / 20:30-18:30
هوش مصنوعی مجتبی فتحی https://www.skyroom.online/ch/amozesh99/hooshmasnooei پنج شنبه / 14-11
برنامه سازی پیشرفته 2 مجتبی فتحی https://www.skyroom.online/ch/amozesh99/barnamesazipishrafte چهارشنبه / 11-8
زبان تخصصی نرم افزار مجتبی فتحی https://www.skyroom.online/ch/amozesh99/zabanfanitakhasosinarmafzar پنج شنبه / 16-14
زبان فنی مجتبی فتحی https://www.skyroom.online/ch/amozesh99/zabanfanitakhasosinarmafzar پنج شنبه / 16-14
شبیه سازی کامپیوتری شادی منفردی https://www.skyroom.online/ch/amozesh99/shabihsazi چهارشنبه / 17-14
ساختمان داده ها شادی منفردی https://www.skyroom.online/ch/amozesh99/sakhtemandadeha چهارشنبه / 11-8
سیستم عامل-سیستم عامل2 زهرا رمضان زاده https://www.skyroom.online/ch/amozesh99/systemamel12 دوشنبه / 10-8
شیوه ارائه مطالب علمی و فنی زهرا رمضان زاده https://www.skyroom.online/ch/amozesh99/shiveeraye دوشنبه / 14-12
شیوه ارائه نوشتاری و گفتاری زهرا رمضان زاده https://www.skyroom.online/ch/amozesh99/shiveeraye دوشنبه / 14-12
پایگاه داده ها رحیم کرامتی https://www.skyroom.online/ch/amozesh99/paygahdadeha پنج شنبه / 18-16
مهندسی اینترنت رحیم کرامتی https://www.skyroom.online/ch/amozesh99/mohandesiinternet پنج شنبه / 16-13
شبکه های کامپیوتری عباس برسلانی https://www.skyroom.online/ch/amozesh99/shabake پنج شنبه / 16-13
معماری کامپیوتر مجتبی فتحی https://www.skyroom.online/ch/amozesh99/memari پنج شنبه / 18-16
زبان ماشین و اسمبلی مجتبی فتحی https://www.skyroom.online/ch/amozesh99/assembly چهارشنبه / 14-11
ریاضی گسسته علی محمدی https://www.skyroom.online/ch/amozesh99/gosaste شنبه / 18-16
فیزیک الکتریسیته و مغناطیس علی محمدی https://www.skyroom.online/ch/amozesh99/fizikomoomi1kol سه شنبه / 19-16
ریاضی کاربردی اعظم اسلامی راد https://www.skyroom.online/ch/amozesh99/riaziomoomi1code1 یکشنبه / 11-8
طراحی سیستم های شی گرا مجتبی فتحی https://www.skyroom.online/ch/amozesh99/systemsheygera چهارشنبه / 17-14
برنامه سازی سیستم مجتبی فتحی https://www.skyroom.online/ch/amozesh99/barnamesazisystem پنج شنبه / 11-8
برنامه نویسی مبتنی بر وب-طراحی صفحات وب مجتبی فتحی https://www.skyroom.online/ch/amozesh99/barnamenevisiweb پنج شنبه / 20:30-18

 

 

برق

لینک کانال تلگرامی جهت دریافت فیلم های آموزشی گروه

https://t.me/s/barghatrak

نام درس نام استاد لینک کلاس مجازی روز / ساعت تشکیل کلاس
برنامه نویسی کامپیوتر امیر فیضی زاده https://www.skyroom.online/ch/amozesh99/barnamenevisibarq شنبه / 11-8
مدارهای منطقی امیر فیضی زاده https://www.skyroom.online/ch/amozesh99/madarmanteqi شنبه / 13-11
مدارهای الکتریکی 2 امیر فیضی زاده https://www.skyroom.online/ch/amozesh99/madarelectrici2 شنبه / 16-13
ریاضیات مهندسی فاطمه شخصی دستگاهیان https://www.skyroom.online/ch/amozesh99/riaziatmohandesibarq دوشنبه / 14-11
الکترومغناطیس فاطمه شخصی دستگاهیان https://www.skyroom.online/ch/amozesh99/electromeqnatis سه شنبه / 14-11
تجزیه و تحلیل سیگنال ها و سیستم ها فاطمه شخصی دستگاهیان https://www.skyroom.online/ch/amozesh99/tajziesignal سه شنبه / 17-14
بررسی سیستم های قدرت 1 فاطمه شخصی دستگاهیان https://www.skyroom.online/ch/amozesh99/barresiqodrat1 سه شنبه / 20-17
زبان تخصصی امیر فیضی زاده https://www.skyroom.online/ch/amozesh99/zabantakhasosibarq دوشنبه / 11-8
تاسیسات الکتریکی و پروژه فاطمه شخصی دستگاهیان https://www.skyroom.online/ch/amozesh99/tasisatelectrici دوشنبه / 17-14
عایق ها و فشار قوی مهسا ژیان اصغرزاده https://www.skyroom.online/ch/amozesh99/aayeqfesharghavi دوشنبه / 11-8
ماشین های الکتریکی 2 امیر فیضی زاده https://www.skyroom.online/ch/amozesh99/machin2 پنج شنبه / 14-11
سیستم های کنترل خطی فاطمه شخصی دستگاهیان https://www.skyroom.online/ch/amozesh99/systemcontrolkhat دوشنبه / 20-17
بررسی سیتم های قدرت 2 امیر فیضی زاده https://www.skyroom.online/ch/amozesh99/barresiqodrat2 دوشنبه / 14-11
طراحی خطوط انتقال انرژی امیر فیضی زاده https://www.skyroom.online/ch/amozesh99/tarahikhotoot دوشنبه / 17-14
ماشین های مخصوص امیر فیضی زاده https://www.skyroom.online/ch/amozesh99/machinmakhsoos پنج شنبه / 16-14
هیدرولیک و پنوماتیک وحید اکبرنیا https://www.skyroom.online/ch/amozesh99/hydrolicpenomathic یکشنبه / 17-15
ایمنی در برق حیدر آدینه پور https://www.skyroom.online/ch/amozesh99/imenibarq دوشنبه / 20-18
مکانیک کاربردی علی محمدی https://www.skyroom.online/ch/amozesh99/mecanickarbordi دوشنبه / 21-19
ماشین های الکتریکی مخصوص وحید اکبرنیا https://www.skyroom.online/ch/amozesh99/machinelectricimakhsoos دوشنبه / 17-15
اصول سرپرستی حسن امیدی دوست آبادی https://www.skyroom.online/ch/amozesh99/osoolsarparasti دوشنبه / 18-16
ریاضی کاربردی اعظم اسلامی راد https://www.skyroom.online/ch/amozesh99/riaziomoomi1code1 یکشنبه / 11-8
فیزیک الکتریسیته و مغناطیس علی محمدی https://www.skyroom.online/ch/amozesh99/fizikomoomi1kol سه شنبه / 19-16
کنترل صنعتی امیر فیضی زاده https://www.skyroom.online/ch/amozesh99/controlsanati پنج شنبه/10-8
ماشین های الکتریکی سه فاز امیر فیضی زاده https://www.skyroom.online/ch/amozesh99/mashin3faz پنج شنبه/ 12-10

 

 

مکانیک خودرو

لینک کانال تلگرامی جهت دریافت فیلم های آموزشی گروه

https://t.me/s/mechanicatrak

نام درس نام استاد لینک کلاس مجازی روز / ساعت تشکیل کلاس
مصالح مهندسی محمد موسوی https://www.skyroom.online/ch/amozesh99/masalehmohandesi چهارشنبه / 12-10
مقاومت مصالح 2 محمد موسوی https://www.skyroom.online/ch/amozesh99/moqavemat2 چهارشنبه / 10-8
زبان تخصصی محمد موسوی https://www.skyroom.online/ch/amozesh99/zabantakhasosimech چهارشنبه / 14-12
طراحی اجزای ماشین 1 علی محمدی https://www.skyroom.online/ch/amozesh99/tarahiajza1 چهارشنبه / 16-14
ترمودینامیک 2 علی محمدی https://www.skyroom.online/ch/amozesh99/termo2 چهارشنبه / 18-16
استاتیک هادی پاداش https://www.skyroom.online/ch/amozesh99/static چهارشنبه / 11-8
انتقال حرارت علی محمدی https://www.skyroom.online/ch/amozesh99/enteqalhararat چهارشنبه / 20-18
ارتعاشات محمد موسوی https://www.skyroom.online/ch/amozesh99/erteaashat چهارشنبه / 16-14
هیدرولیک ماشین آلات سنگین محمد موسوی https://www.skyroom.online/ch/amozesh99/hydrolicmachine چهارشنبه / 18-16
یاتاقان و مکانیزم روغن کاری ان محمد موسوی https://www.skyroom.online/ch/amozesh99/yataqan چهارشنبه / 20-18
مکانیک سیالات 2 علی محمدی https://www.skyroom.online/ch/amozesh99/mechanicsayalat2 سه شنبه / 16-14
دینامیک محمد موسوی https://www.skyroom.online/ch/amozesh99/dynamic چهارشنبه / 16-14
الکترونیک خودرو علی محمدی https://www.skyroom.online/ch/amozesh99/electronickhodro سه شنبه / 21-19
اصول طراحی کارخانه علی محمدی https://www.skyroom.online/ch/amozesh99/osultarahikarkhane چهارشنبه / 14-12
ریاضی 6و7 اعظم اسلامی راد https://www.skyroom.online/ch/amozesh99/riaziomoomi1code1 یکشنبه / 11-8
فیزیک حرارت-فیزیک مکانیک علی محمدی https://www.skyroom.online/ch/amozesh99/fizikomoomi1kol سه شنبه / 19-16

 

 

 

دروس پایه

لینک کانال تلگرامی جهت دریافت فیلم های آموزشی گروه

https://t.me/s/omoomiatrak

نام درس نام استاد لینک کلاس مجازی روز / ساعت تشکیل کلاس
ریاضی عمومی1 (کد1) اعظم اسلامی راد https://www.skyroom.online/ch/amozesh99/riaziomoomi1code1 یکشنبه / 11-8
ریاضی عمومی1 (کد2) اعظم اسلامی راد https://www.skyroom.online/ch/amozesh99/riaziomoomi1code2 یکشنبه / 14-11
ریاضی عمومی 2 سارا بادلو https://www.skyroom.online/ch/amozesh99/riaziomoomi2 یکشنبه / 17-14
ریاضی مهندسی علی محمدی https://www.skyroom.online/ch/amozesh99/riazimohandesikol پنج شنبه / 18-15
معادلات دیفرانسیل سارا بادلو https://www.skyroom.online/ch/amozesh99/moadelatdyfrasiel یکشنبه / 20-17
محاسبات عددی علی محمدی https://www.skyroom.online/ch/amozesh99/mohasebatadadikol پنج شنبه / 15-13
آمارو احتمال مهندسی علی محمدی https://www.skyroom.online/ch/amozesh99/amaroehtemalmohandesikol پنج شنبه / 21-18
فیزیک عمومی1 علی محمدی https://www.skyroom.online/ch/amozesh99/fizikomoomi1kol سه شنبه / 19-16
فیزیک عمومی2 علی محمدی https://www.skyroom.online/ch/amozesh99/fizik2kol دوشنبه / 17-14

 

دروس عمومی

لینک کانال تلگرامی جهت دریافت فیلم های آموزشی گروه

https://t.me/s/omoomiatrak

نام درس نام استاد لینک کلاس مجازی روز / ساعت تشکیل کلاس
آیین زندگی مهدی ساعدی https://www.skyroom.online/ch/amozesh99/aainezendegi چهارشنبه / 18-16
دانش خانواده و جمعیت براتعلی قوامی https://www.skyroom.online/ch/amozesh99/daneshkhanevadeh چهارشنبه / 19-17
اندیشه اسلامی 1 قدیر بابایی سالانقوچ https://www.skyroom.online/ch/amozesh99/andisheeslami1babaei یکشنبه / 10-8
فارسی عمومی غلام رضا کاظمی https://www.skyroom.online/ch/amozesh99/farsiomoomikazemi پنج شنبه / 12-10
اندیشه اسلامی 2 مهدی ساعدی https://www.skyroom.online/ch/amozesh99/andishe2saedi سه شنبه / 20-18
تفسیر موضوعی قرآن مهدی ساعدی https://www.skyroom.online/ch/amozesh99/tafsir شنبه / 18-16
تاریخ فرهنگ تمدن اسلام و ایران علی حسین قاسم زاده https://www.skyroom.online/ch/amozesh99/tarikhtamadonghasemzadeh دوشنبه / 19-17
تاریخ فرهنگ تمدن اسلام و ایران سعید امرانی https://www.skyroom.online/ch/amozesh99/tarikhtamadonemrani دوشنبه / 16-14
انقلاب اسلامی ایران قدیر بابایی سالانقوچ https://www.skyroom.online/ch/amozesh99/enghelabeslamiiranbabaei یکشنبه / 12-10
انقلاب اسلامی ایران رضا حسن زاده کواکی https://www.skyroom.online/ch/amozesh99/enghelabhasanzadeh پنج شنبه / 17-15
زبان خارجه سیمین هاشمی https://www.skyroom.online/ch/amozesh99/zabankharejeh شنبه / 20-17
زبان پیش دانشگاهی سیمین هاشمی https://www.skyroom.online/ch/amozesh99/zabanpish شنبه / 17-15
ریاضی پیش دانشگاهی مریم مومن حقیقی https://www.skyroom.online/ch/amozesh99/ryazipish یکشنبه / 18-16
فیزیک پیش دانشگاهی علی محمدی https://www.skyroom.online/ch/amozesh99/fizikepish سه شنبه / 16-14