به وبسایت رسمی موسسه آموزش عالی اترک خوش آمدید.
دوشنبه، ۲۹ اسفند ۱۴۰۱  

جدول دروس عملی و لیست کلاس های مجازی دانشگاه

 

 

روانشناسی

   لینک کانال تلگرامی جهت دریافت فیلم های آموزشی گروه      

                                 https://t.me/s/ravanshenasiatrak                                     

نام درس نام استاد لینک کلاس مجازی   روز/ ساعت تشکیل کلاس   
  نظریه های مشاوره و روان درمانی              مسعود خاکپور         https://www.skyroom.online/ch/amozesh99/nazaryehmoshaver شنبه / ۱۶-۱۴
روانشناسی و مشاوره خانواده مسعود خاکپور https://www.skyroom.online/ch/amozesh99/ravanshenasi شنبه / ۱۸-۱۶
روانشناسی شخصیت مسعود خاکپور https://www.skyroom.online/ch/amozesh99/ravanshenasishakhsiat یکشنبه / ۱۵-۱۳
آمار استنباطی مسعود خاکپور https://www.skyroom.online/ch/amozesh99/amarestenbati یکشنبه / ۱۸-۱۵
آسیب شناسی روانی ۱ مسعود خاکپور https://www.skyroom.online/ch/amozesh99/asibshenasiravani1 دوشنبه /  ۱۵-۱۳
متون روانشناسی به انگلیسی۱ مسعود خاکپور https://www.skyroom.online/ch/amozesh99/ravanshenasienglish1 دوشنبه / ۱۷-۱۵
متون روانشناسی به انگلیسی ۲ مسعود خاکپور https://www.skyroom.online/ch/amozesh99/ravanshenasienglish2 دوشنبه / ۱۹-۱۷
مباحث اساسی در روانشناسی ۲ براتعلی قوامی https://www.skyroom.online/ch/amozesh99/mabaheseasasi2  یکشنبه /۱۰-۸
پویایی گروه براتعلی قوامی https://www.skyroom.online/ch/amozesh99/poyaiegroh یکشنبه / ۱۳-۱۱:۳۰
 روانشناسی از دیدگاه اندیشمندان مسلمان   محمد زابلی https://www.skyroom.online/ch/amozesh99/ravanshenasiandishmandan یکشنبه / ۱۵-۱۳
روانشناسی دین محمد زابلی https://www.skyroom.online/ch/amozesh99/ravanshenasidin یکشنبه / ۱۷-۱۵
روانشناسی اجتماعی معصومه مهرآفرید https://www.skyroom.online/ch/amozesh99/ravanshenasiejtemai یکشنبه / ۲۰-۱۸
روانشناسی کودکان با نیازهای ویژه ۱ براتعلی قوامی https://www.skyroom.online/ch/amozesh99/ravanshenasikodakan یکشنبه / ۱۱:۳۰-۱۰
آسیب شناسی روانی کودک و نوجوان اعظم جهاندیده https://www.skyroom.online/ch/amozesh99/asibshenasi دوشنبه / ۱۰-۸
احساس و ادراک اعظم جهاندیده https://www.skyroom.online/ch/amozesh99/ehsasvedrak دوشنبه / ۱۵-۱۳
روانشناسی صنعتی- سازمانی اعظم جهاندیده https://www.skyroom.online/ch/amozesh99/ravansanatisazman دوشنبه / ۱۷-۱۵
کاربرد کامپیوتر در روانشناسی اعظم جهاندیده https://www.skyroom.online/ch/amozesh99/karbordcomputer دوشنبه / ۱۲-۱۰
راهنمایی و مشاوره تحصیلی و شغلی رقیه شکری https://www.skyroom.online/ch/amozesh99/rahnamaeimoshaverh دوشنبه / ۱۹-۱۷
فیزیولوژی اعصاب و غدد وحید ذاکری https://www.skyroom.online/ch/amozesh99/fiziulozhiasab پنج شنبه /۱۰-۸
دانش خانواده و جمعیت براتعلی قوامی https://www.skyroom.online/ch/amozesh99/daneshkhanevadeh چهارشنبه / ۱۹-۱۷
مباحث اساسی در روانشناسی ۱ براتعلی قوامی https://www.skyroom.online/ch/amozesh99/mabaheseasasi1 پنج شنبه / ۱۹-۱۷
آموزه های روانشناختی در قرآن و حدیث مهدی ساعدی https://www.skyroom.online/ch/amozesh99/amozehaieravanshenakhti یکشنبه / ۱۹-۱۷
زبان خارجه مهدی مهدیان https://www.skyroom.online/ch/amozesh99/zabankharejehmahdian دوشنبه / ۱۱-۸
زبان پیش دانشگاهی سحر نصیری https://www.skyroom.online/ch/amozesh99/zabanpishnasiri پنج شنبه / ۱۳-۱۰
اندیشه اسلامی۲(نبوت و امامت) سید محمود صفویان https://www.skyroom.online/ch/amozesh99/andisheh2safavian دوشنبه / ۱۳-۱۱
معرفت شناسی رضا ترنیکی https://www.skyroom.online/ch/amozesh99/marefatshenasi دوشنبه / ۱۹-۱۷
مبانی جامعه شناسی رضا ترنیکی https://www.skyroom.online/ch/amozesh99/mabanijameshenasi پنج شنبه /۱۷-۱۵
آمار توصیفی مسعود خاکپور https://www.skyroom.online/ch/amozesh99/amartosifi جمعه / ۱۰-۸
مبانی راهنمایی و مشاوره مسعود خاکپور https://www.skyroom.online/ch/amozesh99/mabanirahnamiemoshavereh جمعه / ۱۲-۱۰

 

کارشناسی ارشد مهندسی عمران - سازه
نام درس نام استاد  لینک کلاس مجازی       روز/ ساعت تشکیل کلاس
سازه های بتن آرمه پیشرفته                        حمیدرضا کاظمی          https://www.skyroom.online/ch/amozesh99/sazehaibotonipishrafte جمعه / ۱۷-۹
روش اجزاء محدود محمدحسین قدیری راد https://www.skyroom.online/ch/amozesh99/raveshajzamahdod جمعه / ۱۷-۹
طراحی لرزه ای سازه ها بهروز یوسفی https://www.skyroom.online/ch/amozesh99/tarahilarzeisazeh جمعه / ۱۷-۹

 

کارشناسی ارشد مهندسی عمران - آب
نام درس نام استاد لینک کلاس مجازی       روز/ ساعت تشکیل کلاس
  آب های زیرزمینی پیشرفته                 رضا براتی              https://www.skyroom.online/ch/amozesh99/abhaiezirzamini جمعه / ۱۷-۹
ریاضیات عالی مهندسی حمیدرضا کاظمی https://www.skyroom.online/ch/amozesh99/riaziataalimohandesi جمعه / ۱۷-۹
هیدرولیک پیشرفته محمدمهدی صفارزاده https://www.skyroom.online/ch/amozesh99/hidrolikepishrafteh جمعه / ۱۷-۹

 

کارشناسی ارشد مهندسی معماری
نام درس  نام استاد لینک کلاس مجازی       روز/ ساعت تشکیل کلاس
         حقوق معماری ارشد                         بهزاد علیپور         https://www.skyroom.online/ch/amozesh99/hoghooghmemariarshad جمعه / ۱۶-۱۴
حکمت معماری در ایران    بهزاد علیپور https://www.skyroom.online/ch/amozesh99/hekmatememari جمعه / ۱۸-۱۶
مراتب اجرایی ساختمان    بهزاد علیپور https://www.skyroom.online/ch/amozesh99/maratebeejrai جمعه / ۲۰-۱۸

 

کارشناسی ارشد مهندسی فناوری اطلاعات- تجارت الکترونیکی
نام درس  نام استاد لینک کلاس مجازی       روز/ ساعت تشکیل کلاس
             مباحث ویژه              سمانه سادات موسوی نیک           https://www.skyroom.online/ch/amozesh99/mabahes جمعه / ۱۷-۹
معماری نرم افزار مسعود خسروی https://www.skyroom.online/ch/amozesh99/memarinarmafzar جمعه / ۱۷-۹

 

کارشناسی ارشد فیزیولوژی ورزشی
نام درس  نام استاد لینک کلاس مجازی      روز/ ساعت تشکیل کلاس
  روش تحقیق در علوم ورزشی   علی گلستانی    https://www.skyroom.online/ch/amozesh99/raveshtahghigh پنج شنبه / ۱۲-۸:۳۰
برنامه ریزی پیشرفته ویژه قدرت و استقامت 
تغذیه ورزشی محمود حصار کوشکی https://www.skyroom.online/ch/amozesh99/taghziehvarzeshi جمعه / ۱۲-۸:۳۰
موضوعات پیشرفته ورزشی ابوالفضل جعفرزاده https://www.skyroom.online/ch/amozesh99/mozoatepishraftehvarzeshi جمعه / ۱۷-۱۳

 

کارشناسی ارشد مدیریت اوقات فراغت
نام درس  نام استاد لینک کلاس مجازی     روز/ ساعت تشکیل کلاس
 زبان تخصصی   علی گلستانی    https://www.skyroom.online/ch/amozesh99/ghardeshgharivarzeshi پنج شنبه / ۱۷-۱۳
گردشگری ورزشی
مدیریت بازاریابی ابوالفضل علی زاده https://www.skyroom.online/ch/amozesh99/modiriatebazaryabi جمعه / ۱۹-۸:۳۰
جامعه شناسی اوقات فراغت
نظریه های سازمان و مدیریت

 

مهندسی پزشکی

لینک کانال تلگرامی جهت دریافت فیلم های آموزشی گروه

https://t.me/s/mohandesipezeshghiatrak

نام درس نام استاد لینک کلاس مجازی       روز/ ساعت تشکیل کلاس
  فیزیک پزشکی                 فرشته محمدیان            https://www.skyroom.online/ch/amozesh99/fizikpezeshki دوشنبه / ۱۷-۱۴
محاسبات عددی میلاد حکیمی https://www.skyroom.online/ch/amozesh99/mohasebataddi سه شنبه / ۱۶-۱۴
ریاضیات مهندسی فاطمه شخصی دستگاهیان https://www.skyroom.online/ch/amozesh99/riyazimohandesi دوشنبه/۱۴-۱۱
مدارهای منطقی فاطمه شخصی دستگاهیان https://www.skyroom.online/ch/amozesh99/madarmanteghi دوشنبه / ۱۱-۸
الکترونیک ۱ فاطمه شخصی دستگاهیان https://www.skyroom.online/ch/amozesh99/elektronike1 سه شنبه / ۱۱-۸
فارسی عمومی مجید رحیم https://www.skyroom.online/ch/amozesh99/farsiomomirahim سه شنبه / ۱۴-۱۱
ریاضی عمومی ۲ سیده اعظم اسلامی راد https://www.skyroom.online/ch/amozesh99/riaziomomi2 سه شنبه / ۱۱-۹
معادلات دیفرانسیل میلاد حکیمی https://www.skyroom.online/ch/amozesh99/moadelatdifransiel سه شنبه / ۱۸-۱۶
اندیشه اسلامی ۱ سید محمود صفویان https://www.skyroom.online/ch/amozesh99/andishe1safavian سه شنبه / ۱۵-۱۳
فیزیک عمومی ۲ فرشته محمدیان https://www.skyroom.online/ch/amozesh99/fizikomoomi2 دوشنبه / ۱۳-۱۱
فیزیولوژی و آزمایشگاه فرشته محمدیان https://www.skyroom.online/ch/amozesh99/fiziulozhi دوشنبه / ۱۱-۹
آمار و احتمالات مهندسی سیده اعظم اسلامی راد https://www.skyroom.online/ch/amozesh99/amaroehtemalatmohandesi سه شنبه / ۱۳-۱۱
ریاضی عمومی ۱ سیده اعظم اسلامی راد https://www.skyroom.online/ch/amozesh99/riaziomomie1 یکشنبه / ۱۴-۱۱

 

تربیت بدنی

لینک کانال تلگرامی جهت دریافت فیلم های آموزشی گروه

https://t.me/s/tarbiatbadaniatrak

نام درس نام استاد لینک کلاس مجازی       روز/ ساعت تشکیل کلاس
 مبانی مدیریت رفتارسازمانی              امین کیانمهر            https://www.skyroom.online/ch/amozesh99/mabanimodiriatraftarsazmani دوشنبه / ۱۹-۱۷
حقوق ورزشی قاسم خاکشور https://www.skyroom.online/ch/amozesh99/hoghoghvarzeshi سه شنبه / ۱۹-۱۷
شیوه های بازاریابی و مشارکت دادن قاسم خاکشور https://www.skyroom.online/ch/amozesh99/shivehbazaryabimosharekat سه شنبه / ۱۷-۱۵
سرپرستی و مدیریت اردوها و کاروانهای ورزشی قاسم خاکشور https://www.skyroom.online/ch/amozesh99/sarparastimodiriatordokarevan یک شنبه / ۱۹-۱۷
نظارت و ارزشیابی در مدیریت تربیت بدنی قاسم خاکشور https://www.skyroom.online/ch/amozesh99/nezaratarzeshyabitarbiatbadani سه شنبه / ۱۵-۱۳
زبان تخصصی ۱ سمیرا برادران صفار https://www.skyroom.online/ch/amozesh99/zabantakhasosi1varzeshi سه شنبه / ۱۲-۱۰
کاربرد آمار توصیفی در مدیریت اکرم شریف منش https://www.skyroom.online/ch/amozesh99/karbordamardarmodiriatvarzeshi  دوشنبه / ۱۷-۱۵
مبانی مدیریت سازماندهی و برنامه ریزی امین کیانمهر https://www.skyroom.online/ch/amozesh99/mabanimodiriatsazmandehibarnamerizi  دوشنبه / ۱۷-۱۵
مدیریت مسابقات و اردوهای ورزشی قاسم خاکشور https://www.skyroom.online/ch/amozesh99/modiriatmosabeghatordooha یک شنبه / ۱۵-۱۳
مبانی روانشناسی ورزشی امین کیانمهر https://www.skyroom.online/ch/amozesh99/mabaniravanshenasivarzeshi دوشنبه / ۱۵-۱۳
مدیریت ورزشهای هوای آزاد حسن باقری https://www.skyroom.online/ch/amozesh99/modiriatvarzeshhavaazad چهارشنبه / ۱۷-۱۵
ساختارو ضوابط انواع سازمانهای ورزشی حسن باقری https://www.skyroom.online/ch/amozesh99/sakhtarzavabetsazmanhayevarzeshi چهارشنبه / ۱۹-۱۷
زبان تخصصی۲ سمیرا برادران صفار https://www.skyroom.online/ch/amozesh99/zabantakhasosi2varzeshi سه شنبه / ۱۰-۸
ایمنی و بهداشت فردی اکرم شریف منش https://www.skyroom.online/ch/amozesh99/imenibehdasht سه شنبه / ۱۷-۱۵
مدیریت اوقات فراغت و ورزش های تفریحی محمد الماسی https://www.skyroom.online/ch/amozesh99/modiriatoghatferaghat سه شنبه / ۱۹-۱۷
رشد حرکتی یاسر فخرایی https://www.skyroom.online/ch/amozesh99/roshdharekati یک شنبه / ۱۹-۱۷
فیزیولوژی انسان سودابه محمدیان https://www.skyroom.online/ch/amozesh99/fizuloghiensan یک شنبه / ۱۷-۱۵
اصول مربیگری حسن باقری https://www.skyroom.online/ch/amozesh99/osoolmorabigari سه شنبه/ ۱۳-۱۱:۳۰
سنجش و اندازه گیری در تربیت بدنی یاسر فخرایی https://www.skyroom.online/ch/amozesh99/sanjeshandazehgiritarbayatbadani دوشنبه/ ۱۳-۱۱
روانشناسی کودک و نوجوان حسن باقری https://www.skyroom.online/ch/amozesh99/ravanshenasikodak چهارشنبه/ ۱۳-۱۱:۳۰

 

مهندسی عمران

لینک کانال تلگرامی جهت دریافت فیلم های آموزشی گروه

https://t.me/s/omranatrak

نام درس نام استاد لینک کلاس مجازی       روز/ ساعت تشکیل کلاس
 ایستایی و استاتیک              هادی پاداش            https://www.skyroom.online/ch/amozesh99/static چهارشنبه / ۱۱-۸
طراحی معماری و شهرسازی(مبانی نظری و معماری و پروژه) مسلم علیپوران https://www.skyroom.online/ch/amozesh99/tarrahimemarishahrsazi چهارشنبه / ۱۸-۱۶
مقاومت مصالح ۱ محمود روحانی https://www.skyroom.online/ch/amozesh99/moghavematmasaleh1 یکشنبه / ۱۷-۱۴
مصالح ساختمانی علی رمضانی https://www.skyroom.online/ch/amozesh99/masalehsakhtemani یکشنبه / ۱۰-۸
برنامه نویسی کامپیوتر پیمان مظفری https://www.skyroom.online/ch/amozesh99/barnamenevisicomputeromran دوشنبه / ۱۴-۱۱
مکانیک سیالات بابک حق دوست https://www.skyroom.online/ch/amozesh99/mechaniksayalat یکشنبه / ۱۱-۸
تکنولوژی بتن علی رمضانی https://www.skyroom.online/ch/amozesh99/techbeton یکشنبه / ۱۲-۱۰
تحلیل سازه ها ۱ و مکانیک ساختمان حمیدرضا کاظمی https://www.skyroom.online/ch/amozesh99/tahlilsazeh1 دوشنبه / ۱۱-۸
مکانیک خاک و مهندسی پی محمود روحانی https://www.skyroom.online/ch/amozesh99/mechanickhak چهارشنبه / ۱۴-۱۱
ساختمانها و سازه های فولادی ۱ مجتبی زاهدپور https://www.skyroom.online/ch/amozesh99/sazehpholad1 دوشنبه / ۱۱-۸
ریاضی 6و7 اعظم اسلامی راد https://www.skyroom.online/ch/amozesh99/riaziomoomi1code1 یکشنبه / ۱۱-۸
فیزیک حرارت-فیزیک مکانیک علی محمدی https://www.skyroom.online/ch/amozesh99/fizikomoomi1kol سه شنبه / ۱۹-۱۶
تحلیل سازه ها ۲ محمد مهدی نایبان https://www.skyroom.online/ch/amozesh99/tahlilsazeh2 چهارشنبه / ۱۱-۸
هیدرولوژی مهندسی ابوالفضل رفعت https://www.skyroom.online/ch/amozesh99/hydrologymohandesi چهارشنبه / ۱۰-۸
ساختمانهای بتنی و سازه های بتن آرمه ۱ محمد مهدی نایبان https://www.skyroom.online/ch/amozesh99/sazebetonarmeh1 چهارشنبه / ۱۴-۱۱
راهسازی و روسازی ایمان نوری https://www.skyroom.online/ch/amozesh99/rahsaziroosazi یکشنبه / ۲۰-۱۷
روسازی راه ایمان نوری https://www.skyroom.online/ch/amozesh99/roosazirah یکشنبه / ۱۷-۱۵
اصول مهندسی زلزله و باد(آشنایی با زلزله و اثرآن برسازه) حمیدرضا کاظمی https://www.skyroom.online/ch/amozesh99/mohandesizelzeleh دوشنبه / ۱۴-۱۱
مقررات ملی ساختمان مهلا رضازاده https://www.skyroom.online/ch/amozesh99/mgharraratsakhteman دوشنبه / ۱۹-۱۶
مقاومت مصالح ۲ محمود روحانی https://www.skyroom.online/ch/amozesh99/moghavematmasaleh2 یکشنبه / ۱۱-۸
اصول مدیریت ساخت و اصول سرپرستی مهلا رضازاده https://www.skyroom.online/ch/amozesh99/osolmodiriatsakht دوشنبه /۱۶-۱۴
قالب و قالب بندی(تکنولوژی و کارگاه قالبندی و آرماتور بندی) هادی پاداش https://www.skyroom.online/ch/amozesh99/ghaleboghalebbandi چهارشنبه / ۱۶-۱۴
مهندسی تصفیه آب و فاضلاب پیمان مظفری https://www.skyroom.online/ch/amozesh99/tasfiyeabofazelab دوشنبه / ۱۱-۸
مبانی کامپیوتر و برنامه نویسی پیمان مظفری https://www.skyroom.online/ch/amozesh99/mabanicomputerbarnamenevisi چهارشنبه / ۱۱-۸
آبهای زیرزمینی بابک حق دوست https://www.skyroom.online/ch/amozesh99/abhayezirzamini یکشنبه / ۱۴-۱۱
تاسیسات مکانیکی و برقی(نحوه اجرای تاسیسات مکانیکی ساختمان)و(کارگاه تاسیسات مکانیکی) حیدر آدینه پور https://www.skyroom.online/ch/amozesh99/tasisatmachbargh دوشنبه /۱۶-۱۴

نحوه اجرای تاسیسات برقی ساختمان(کارگاه تاسیسات برقی)

حیدر آدینه پور https://www.skyroom.online/ch/amozesh99/ejrayetasisatbarghi دوشنبه / ۱۸-۱۶
ایمنی درکارگاه محسن میثاقی https://www.skyroom.online/ch/amozesh99/imenikargah چهارشنبه / ۱۸-۱۶
بناهای آبی ابوالفضل رفعت https://www.skyroom.online/ch/amozesh99/banahayeabi چهارشنبه / ۱۴-۱۱
تجهیز و راه اندازی کارگاه محسن میثاقی https://www.skyroom.online/ch/amozesh99/tajhizkargah چهارشنبه / ۱۶-۱۴
متره و برآورد محمد اخگر سلمانی زاده https://www.skyroom.online/ch/amozesh99/metrebaravord چهارشنبه / ۱۶-۱۴

 

حسابداری

لینک کانال تلگرامی جهت دریافت فیلم های آموزشی گروه

https://t.me/s/hesabdariatrak

نام درس نام استاد لینک کلاس مجازی روز/ساعت تشکیل کلاس
بهایابی2 الینا عزیزیان https://www.skyroom.online/ch/amozesh99/bahayabi2 یکشنبه / ۱۴-۱۲
مبانی حسابداری مدیریت الینا عزیزیان https://www.skyroom.online/ch/amozesh99/mabanihesabdarimodiriyat یکشنبه / ۱۷-۱۴
زبان تخصصی 1 الینا عزیزیان https://www.skyroom.online/ch/amozesh99/zabantakhasosi12 یکشنبه / ۱۹-۱۷
اصول حسابداری 2 الینا عزیزیان https://www.skyroom.online/ch/amozesh99/osolhesabdari2 دوشنبه / ۱۱-۸
بهایابی 1 الینا عزیزیان https://www.skyroom.online/ch/amozesh99/bahayabi1 دوشنبه / ۱۴-۱۱
زبان تخصصی 2 الینا عزیزیان https://www.skyroom.online/ch/amozesh99/zabantakhasosi12 یکشنبه / ۱۹-۱۷
آمار کاربردی 1 سارا بادلو https://www.skyroom.online/ch/amozesh99/amarkarbordi1hesab سه شنبه / ۱۹-۱۷ (هفته فرد)
آمار کاربردی 2 سارا بادلو https://www.skyroom.online/ch/amozesh99/amarkarbordi2hesab سه شنبه / ۱۹-۱۷ (هفته زوج)
آمار و احتمالات سارا بادلو https://www.skyroom.online/ch/amozesh99/amarehtemalat سه شنبه / ۲۱-۱۹
حسابداری پیشرفته1 الینا عزیزیان https://www.skyroom.online/ch/amozesh99/hesabdaripishrafteh1 دوشنبه / ۱۷-۱۴
برنامه ریزی و توسعه الینا عزیزیان https://www.skyroom.online/ch/amozesh99/barnamehrizitosea دوشنبه / ۲۰-۱۷
مدیریت مالی 2-مالی 2 جواد خرمدین https://www.skyroom.online/ch/amozesh99/modiriatemali12 دوشنبه / ۱۹-۱۶
حسابداری میانه الینا عزیزیان https://www.skyroom.online/ch/amozesh99/hesabdarimianeh یکشنبه / ۱۲-۸
حسابرسی2 مژگان حسینی علی آبادی https://www.skyroom.online/ch/amozesh99/hesabrasi12 یکشنبه / ۱۷-۱۴
مالیاتی2 مژگان حسینی علی آبادی https://www.skyroom.online/ch/amozesh99/maliyati2 یکشنبه / ۱۹-۱۷
مدیریت تولید وحیدرضا شایان https://www.skyroom.online/ch/amozesh99/modiriattolid دوشنبه / ۱۹-۱۶
حسابداری میانه2 الینا عزیزیان https://www.skyroom.online/ch/amozesh99/hesabdarimianeh یکشنبه / ۱۲-۸
سرمایه گذاری در بورس و مدیریت سرمایه گذاری فاطمه مقنی زاده https://www.skyroom.online/ch/amozesh99/modiriyatsarmayehghozari پنج شنبه / ۱۲-۱۰
ریاضی کاربردی 1 اعظم اسلامی راد https://www.skyroom.online/ch/amozesh99/riyazikarbordi یکشنبه / ۱۱-۸
ریاضی کاربردی 2 راحله خوش تراش https://www.skyroom.online/ch/amozesh99/riyazikarbordi2 دوشنبه / ۱۸-۱۵ (هفته زوج)
ریاضی کاربردی اعظم اسلامی راد https://www.skyroom.online/ch/amozesh99/riyazikarbordi یکشنبه / ۱۱-۸
حقوق تجارت علی محمد قربانیان https://www.skyroom.online/ch/amozesh99/hoghooghtejarat دوشنبه / ۱۸-۱۵
اقتصاد خرد مسعود شتابی قوچان عتیق https://www.skyroom.online/ch/amozesh99/eghtesadkhordkalan سه شنبه / ۱۵-۱۲
روانشناسی سازمانی افسانه خاکشور https://www.skyroom.online/ch/amozesh99/ravanshenasisazmani سه شنبه / ۱۳-۱۰
حسابرسی 1 مژگان حسینی علی آبادی https://www.skyroom.online/ch/amozesh99/hesabrasi12 یکشنبه / ۱۷-۱۴
اقتصاد کلان مسعود شتابی قوچان عتیق https://www.skyroom.online/ch/amozesh99/eghtesadkhordkalan سه شنبه / ۱۵-۱۲
پول و ارز و بانکداری وحیدرضا شایان https://www.skyroom.online/ch/amozesh99/poolarzbankdari یکشنبه / ۱۹-۱۶
امور مالی بین المللی علی محمد قربانیان https://www.skyroom.online/ch/amozesh99/omormalibynolmelali سه شنبه / ۱۷-۱۵
حسابداری صنعتی 3 الینا عزیزیان https://www.skyroom.online/ch/amozesh99/hesabdarisanati3 سه شنبه / ۱۱-۸
حسابداری دولتی 2 مسعود شتابی قوچان عتیق https://www.skyroom.online/ch/amozesh99/hesabdaridolati2 سه شنبه / ۱۸-۱۵
سیستمهای اطلاعاتی حسابداری الینا عزیزیان https://www.skyroom.online/ch/amozesh99/systemettelaathesabdari سه شنبه / ۱۵-۱۳
مدیریت مالی 1-مالی 1 جواد خرمدین https://www.skyroom.online/ch/amozesh99/modiriatmali11 شنبه / 21-18
پژوهش عملیاتی1 سمیه زحمتکش https://www.skyroom.online/ch/amozesh99/pazhoheshamaliati1 دوشنبه / 17-15
پژوهش عملیاتی2 سمیه زحمتکش https://www.skyroom.online/ch/amozesh99/pazhoheshamaliati2 دوشنبه / 19-17
حسابداری پیشرفته2 الینا عزیزیان https://www.skyroom.online/ch/amozesh99/hesabpishrafte2 سه شنبه / 14-11
رفتار سازمانی الینا عزیزیان https://www.skyroom.online/ch/amozesh99/raftarsazmani  
اصول حسابداری- حسابداری1 الینا عزیزیان https://www.skyroom.online/ch/amozesh99/osoolhesabdari  
روش تحقیق الینا عزیزیان https://www.skyroom.online/ch/amozesh99/raveshtahghigh-hesabdari  
مالیه عمومی الینا عزیزیان https://www.skyroom.online/ch/amozesh99/maliyeomoomi  
حسابداری صنعتی2 الینا عزیزیان https://www.skyroom.online/ch/amozesh99/hesabdarisanati2  
کاربرد نرم افزارهای رایانه ای در حسابداری مسعود شتابی قوچان عتیق https://www.skyroom.online/ch/amozesh99/karbordnarmafzarrayaneh  

 

 

معماری

لینک کانال تلگرامی جهت دریافت فیلم های آموزشی گروه

https://t.me/s/memariatrak

نام درس نام استاد لینک کلاس مجازی روز / ساعت تشکیل کلاس
آشنایی با معماری اسلامی 2 کریم شجاع https://www.skyroom.online/ch/amozesh99/ashnaeimemarieslami2 پنج شنبه / ۱۶-۱۴
آشنایی با معماری معاصر محمد رحیم زاده https://www.skyroom.online/ch/amozesh99/ashnaeimemarimoaser سه شنبه / ۱۶-۱۴
مبانی نظری معماری محمد رحیم زاده https://www.skyroom.online/ch/amozesh99/mabaninazarimemari چهارشنبه / ۱۰-۸
روشهای طراحی و تولید صنعتی محمد رحیم زاده https://www.skyroom.online/ch/amozesh99/raveshhayetarrahitolidsanati چهارشنبه / ۱۲-۱۰
انسان، طبیعت، معماری هادی عباس نژاد https://www.skyroom.online/ch/amozesh99/ensantabiatmemari چهارشنبه / ۱۰-۸
تحلیل فضاهای شهری هادی عباس نژاد https://www.skyroom.online/ch/amozesh99/tahlilfazayeshahri چهارشنبه / ۱۲-۱۰
تنظیم شرایط محیطی 2 هادی عباس نژاد https://www.skyroom.online/ch/amozesh99/tanzimsharayetmohiti2 سه شنبه / ۱۴-۱۲
ایستایی 1و2 حمیدرضا کاظمی https://www.skyroom.online/ch/amozesh99/iistaie12memari سه شنبه / ۱۴-۱۲
آشنایی با مقررات ملی ساختمان محمد رحیم زاده https://www.skyroom.online/ch/amozesh99/ashnaeibamoghararatmellisakhteman پنج شنبه / ۱۰-۸
فیزیک مکانیک علی محمدی https://www.skyroom.online/ch/amozesh99/fizikomoomi1kol سه شنبه / ۱۹-۱۶

 

 

کامپیوتر

لینک کانال تلگرامی جهت دریافت فیلم های آموزشی گروه

https://t.me/s/computeratrak

نام درس نام استاد لینک کلاس مجازی روز / ساعت تشکیل کلاس
برنامه سازی پیشرفته-برنامه سازی پیشرفته1 مجتبی فتحی https://www.skyroom.online/ch/amozesh99/barnamesazipishrafte چهارشنبه / 11-8
مبانی الکترونیک مجتبی فتحی https://www.skyroom.online/ch/amozesh99/mabanielectronic چهارشنبه / 18:30-17
طراحی الگوریتم ها مجتبی فتحی https://www.skyroom.online/ch/amozesh99/tarahialgorithmha چهارشنبه / 20:30-18:30
هوش مصنوعی مجتبی فتحی https://www.skyroom.online/ch/amozesh99/hooshmasnooei پنج شنبه / 14-11
برنامه سازی پیشرفته 2 مجتبی فتحی https://www.skyroom.online/ch/amozesh99/barnamesazipishrafte چهارشنبه / 11-8
زبان تخصصی نرم افزار مجتبی فتحی https://www.skyroom.online/ch/amozesh99/zabanfanitakhasosinarmafzar پنج شنبه / 16-14
زبان فنی مجتبی فتحی https://www.skyroom.online/ch/amozesh99/zabanfanitakhasosinarmafzar پنج شنبه / 16-14
شبیه سازی کامپیوتری شادی منفردی https://www.skyroom.online/ch/amozesh99/shabihsazi چهارشنبه / 17-14
ساختمان داده ها شادی منفردی https://www.skyroom.online/ch/amozesh99/sakhtemandadeha چهارشنبه / 11-8
سیستم عامل-سیستم عامل2 زهرا رمضان زاده https://www.skyroom.online/ch/amozesh99/systemamel12 دوشنبه / 10-8
شیوه ارائه مطالب علمی و فنی زهرا رمضان زاده https://www.skyroom.online/ch/amozesh99/shiveeraye دوشنبه / 14-12
شیوه ارائه نوشتاری و گفتاری زهرا رمضان زاده https://www.skyroom.online/ch/amozesh99/shiveeraye دوشنبه / 14-12
پایگاه داده ها رحیم کرامتی https://www.skyroom.online/ch/amozesh99/paygahdadeha پنج شنبه / 18-16
مهندسی اینترنت رحیم کرامتی https://www.skyroom.online/ch/amozesh99/mohandesiinternet پنج شنبه / 16-13
شبکه های کامپیوتری عباس برسلانی https://www.skyroom.online/ch/amozesh99/shabake پنج شنبه / 16-13
معماری کامپیوتر مجتبی فتحی https://www.skyroom.online/ch/amozesh99/memari پنج شنبه / 18-16
زبان ماشین و اسمبلی مجتبی فتحی https://www.skyroom.online/ch/amozesh99/assembly چهارشنبه / 14-11
ریاضی گسسته علی محمدی https://www.skyroom.online/ch/amozesh99/gosaste شنبه / 18-16
فیزیک الکتریسیته و مغناطیس علی محمدی https://www.skyroom.online/ch/amozesh99/fizikomoomi1kol سه شنبه / 19-16
ریاضی کاربردی اعظم اسلامی راد https://www.skyroom.online/ch/amozesh99/riaziomoomi1code1 یکشنبه / 11-8
طراحی سیستم های شی گرا مجتبی فتحی https://www.skyroom.online/ch/amozesh99/systemsheygera چهارشنبه / 17-14
برنامه سازی سیستم مجتبی فتحی https://www.skyroom.online/ch/amozesh99/barnamesazisystem پنج شنبه / 11-8
برنامه نویسی مبتنی بر وب-طراحی صفحات وب مجتبی فتحی https://www.skyroom.online/ch/amozesh99/barnamenevisiweb پنج شنبه / 20:30-18
ایجاد بانک های اطلاعاتی رحیم کرامتی https://www.skyroom.online/ch/amozesh99/banketelati  
گرافیک کامپیوتری شادی منفردی https://www.skyroom.online/ch/amozesh99/kherafikcomputer  
مباحث ویژه عباس برسلانی https://www.skyroom.online/ch/amozesh99/mabahesvizhe  
کارآفرینی عباس برسلانی https://www.skyroom.online/ch/amozesh99/karafarini  

 

 

برق

لینک کانال تلگرامی جهت دریافت فیلم های آموزشی گروه

https://t.me/s/barghatrak

نام درس نام استاد لینک کلاس مجازی روز / ساعت تشکیل کلاس
برنامه نویسی کامپیوتر امیر فیضی زاده https://www.skyroom.online/ch/amozesh99/barnamenevisibarq شنبه / 11-8
مدارهای منطقی امیر فیضی زاده https://www.skyroom.online/ch/amozesh99/madarmanteqi شنبه / 13-11
مدارهای الکتریکی 2 امیر فیضی زاده https://www.skyroom.online/ch/amozesh99/madarelectrici2 شنبه / 16-13
ریاضیات مهندسی فاطمه شخصی دستگاهیان https://www.skyroom.online/ch/amozesh99/riaziatmohandesibarq دوشنبه / 14-11
الکترومغناطیس فاطمه شخصی دستگاهیان https://www.skyroom.online/ch/amozesh99/electromeqnatis سه شنبه / 14-11
تجزیه و تحلیل سیگنال ها و سیستم ها فاطمه شخصی دستگاهیان https://www.skyroom.online/ch/amozesh99/tajziesignal سه شنبه / 17-14
بررسی سیستم های قدرت 1 فاطمه شخصی دستگاهیان https://www.skyroom.online/ch/amozesh99/barresiqodrat1 سه شنبه / 20-17
زبان تخصصی امیر فیضی زاده https://www.skyroom.online/ch/amozesh99/zabantakhasosibarq دوشنبه / 11-8
تاسیسات الکتریکی و پروژه فاطمه شخصی دستگاهیان https://www.skyroom.online/ch/amozesh99/tasisatelectrici دوشنبه / 17-14
عایق ها و فشار قوی مهسا ژیان اصغرزاده https://www.skyroom.online/ch/amozesh99/aayeqfesharghavi دوشنبه / 11-8
ماشین های الکتریکی 2 امیر فیضی زاده https://www.skyroom.online/ch/amozesh99/machin2 پنج شنبه / 14-11
سیستم های کنترل خطی فاطمه شخصی دستگاهیان https://www.skyroom.online/ch/amozesh99/systemcontrolkhat دوشنبه / 20-17
بررسی سیتم های قدرت 2 امیر فیضی زاده https://www.skyroom.online/ch/amozesh99/barresiqodrat2 دوشنبه / 14-11
طراحی خطوط انتقال انرژی امیر فیضی زاده https://www.skyroom.online/ch/amozesh99/tarahikhotoot دوشنبه / 17-14
ماشین های مخصوص امیر فیضی زاده https://www.skyroom.online/ch/amozesh99/machinmakhsoos پنج شنبه / 16-14
هیدرولیک و پنوماتیک وحید اکبرنیا https://www.skyroom.online/ch/amozesh99/hydrolicpenomathic یکشنبه / 17-15
ایمنی در برق حیدر آدینه پور https://www.skyroom.online/ch/amozesh99/imenibarq دوشنبه / 20-18
مکانیک کاربردی علی محمدی https://www.skyroom.online/ch/amozesh99/mecanickarbordi دوشنبه / 21-19
ماشین های الکتریکی مخصوص وحید اکبرنیا https://www.skyroom.online/ch/amozesh99/machinelectricimakhsoos دوشنبه / 17-15
اصول سرپرستی حسن امیدی دوست آبادی https://www.skyroom.online/ch/amozesh99/osoolsarparasti دوشنبه / 18-16
ریاضی کاربردی اعظم اسلامی راد https://www.skyroom.online/ch/amozesh99/riaziomoomi1code1 یکشنبه / 11-8
فیزیک الکتریسیته و مغناطیس علی محمدی https://www.skyroom.online/ch/amozesh99/fizikomoomi1kol سه شنبه / 19-16
کنترل صنعتی امیر فیضی زاده https://www.skyroom.online/ch/amozesh99/controlsanati پنج شنبه/10-8
ماشین های الکتریکی سه فاز امیر فیضی زاده https://www.skyroom.online/ch/amozesh99/mashin3faz پنج شنبه/ 12-10
الکترونیک صنعتی مجید اوغازی https://www.skyroom.online/ch/amozesh99/electronicsanati  
مبانی سیستم های قدرت مجید اوغازی https://www.skyroom.online/ch/amozesh99/mabanisystemghodrat  
الکترونیک عمومی مجید اوغازی https://www.skyroom.online/ch/amozesh99/electronic-omoomi  
ماشین3 امیر فیضی زاده https://www.skyroom.online/ch/amozesh99/mashin3  

 

 

مکانیک خودرو

لینک کانال تلگرامی جهت دریافت فیلم های آموزشی گروه

https://t.me/s/mechanicatrak

نام درس نام استاد لینک کلاس مجازی روز / ساعت تشکیل کلاس
مصالح مهندسی محمد موسوی https://www.skyroom.online/ch/amozesh99/masalehmohandesi چهارشنبه / 12-10
مقاومت مصالح 2 محمد موسوی https://www.skyroom.online/ch/amozesh99/moqavemat2 چهارشنبه / 10-8
زبان تخصصی محمد موسوی https://www.skyroom.online/ch/amozesh99/zabantakhasosimech چهارشنبه / 14-12
طراحی اجزای ماشین 1 علی محمدی https://www.skyroom.online/ch/amozesh99/tarahiajza1 چهارشنبه / 16-14
ترمودینامیک 2 علی محمدی https://www.skyroom.online/ch/amozesh99/termo2 چهارشنبه / 18-16
استاتیک هادی پاداش https://www.skyroom.online/ch/amozesh99/static چهارشنبه / 11-8
انتقال حرارت علی محمدی https://www.skyroom.online/ch/amozesh99/enteqalhararat چهارشنبه / 20-18
ارتعاشات محمد موسوی https://www.skyroom.online/ch/amozesh99/erteaashat چهارشنبه / 16-14
هیدرولیک ماشین آلات سنگین محمد موسوی https://www.skyroom.online/ch/amozesh99/hydrolicmachine چهارشنبه / 18-16
یاتاقان و مکانیزم روغن کاری ان محمد موسوی https://www.skyroom.online/ch/amozesh99/yataqan چهارشنبه / 20-18
مکانیک سیالات 2 علی محمدی https://www.skyroom.online/ch/amozesh99/mechanicsayalat2 سه شنبه / 16-14
دینامیک محمد موسوی https://www.skyroom.online/ch/amozesh99/dynamic چهارشنبه / 16-14
الکترونیک خودرو علی محمدی https://www.skyroom.online/ch/amozesh99/electronickhodro سه شنبه / 21-19
اصول طراحی کارخانه علی محمدی https://www.skyroom.online/ch/amozesh99/osultarahikarkhane چهارشنبه / 14-12
ریاضی 6و7 اعظم اسلامی راد https://www.skyroom.online/ch/amozesh99/riaziomoomi1code1 یکشنبه / 11-8
فیزیک حرارت-فیزیک مکانیک علی محمدی https://www.skyroom.online/ch/amozesh99/fizikomoomi1kol سه شنبه / 19-16

 

 

 

دروس پایه

لینک کانال تلگرامی جهت دریافت فیلم های آموزشی گروه

https://t.me/s/omoomiatrak

نام درس نام استاد لینک کلاس مجازی روز / ساعت تشکیل کلاس
ریاضی عمومی1 (کد1) اعظم اسلامی راد https://www.skyroom.online/ch/amozesh99/riaziomoomi1code1 یکشنبه / 11-8
ریاضی عمومی1 (کد2) اعظم اسلامی راد https://www.skyroom.online/ch/amozesh99/riaziomoomi1code2 یکشنبه / 14-11
ریاضی عمومی 2 سارا بادلو https://www.skyroom.online/ch/amozesh99/riaziomoomi2 یکشنبه / 17-14
ریاضی مهندسی علی محمدی https://www.skyroom.online/ch/amozesh99/riazimohandesikol پنج شنبه / 18-15
معادلات دیفرانسیل سارا بادلو https://www.skyroom.online/ch/amozesh99/moadelatdyfrasiel یکشنبه / 20-17
محاسبات عددی علی محمدی https://www.skyroom.online/ch/amozesh99/mohasebatadadikol پنج شنبه / 15-13
آمارو احتمال مهندسی علی محمدی https://www.skyroom.online/ch/amozesh99/amaroehtemalmohandesikol پنج شنبه / 21-18
فیزیک عمومی1 علی محمدی https://www.skyroom.online/ch/amozesh99/fizikomoomi1kol سه شنبه / 19-16
فیزیک عمومی2 علی محمدی https://www.skyroom.online/ch/amozesh99/fizik2kol دوشنبه / 17-14

 

دروس عمومی

لینک کانال تلگرامی جهت دریافت فیلم های آموزشی گروه

https://t.me/s/omoomiatrak

نام درس نام استاد لینک کلاس مجازی روز / ساعت تشکیل کلاس
آیین زندگی مهدی ساعدی https://www.skyroom.online/ch/amozesh99/aainezendegi چهارشنبه / 18-16
دانش خانواده و جمعیت براتعلی قوامی https://www.skyroom.online/ch/amozesh99/daneshkhanevadeh چهارشنبه / 19-17
اندیشه اسلامی 1 قدیر بابایی سالانقوچ https://www.skyroom.online/ch/amozesh99/andisheeslami1babaei یکشنبه / 10-8
فارسی عمومی غلام رضا کاظمی https://www.skyroom.online/ch/amozesh99/farsiomoomikazemi پنج شنبه / 12-10
اندیشه اسلامی 2 مهدی ساعدی https://www.skyroom.online/ch/amozesh99/andishe2saedi سه شنبه / 20-18
تفسیر موضوعی قرآن مهدی ساعدی https://www.skyroom.online/ch/amozesh99/tafsir شنبه / 18-16
تاریخ فرهنگ تمدن اسلام و ایران علی حسین قاسم زاده https://www.skyroom.online/ch/amozesh99/tarikhtamadonghasemzadeh دوشنبه / 19-17
تاریخ فرهنگ تمدن اسلام و ایران سعید امرانی https://www.skyroom.online/ch/amozesh99/tarikhtamadonemrani دوشنبه / 16-14
انقلاب اسلامی ایران قدیر بابایی سالانقوچ https://www.skyroom.online/ch/amozesh99/enghelabeslamiiranbabaei یکشنبه / 12-10
انقلاب اسلامی ایران رضا حسن زاده کواکی https://www.skyroom.online/ch/amozesh99/enghelabhasanzadeh پنج شنبه / 17-15
زبان خارجه سیمین هاشمی https://www.skyroom.online/ch/amozesh99/zabankharejeh شنبه / 20-17
زبان پیش دانشگاهی سیمین هاشمی https://www.skyroom.online/ch/amozesh99/zabanpish شنبه / 17-15
ریاضی پیش دانشگاهی مریم مومن حقیقی https://www.skyroom.online/ch/amozesh99/ryazipish یکشنبه / 18-16
فیزیک پیش دانشگاهی علی محمدی https://www.skyroom.online/ch/amozesh99/fizikepish سه شنبه / 16-14

 

دروس عملی

لینک کانال تلگرامی جهت دریافت فیلم های آموزشی گروه

 

نام درس نام استاد لینک کلاس مجازی روز / ساعت تشکیل کلاس
دو و میدانی1،2،3( خواهران) اسما باقری https://www.skyroom.online/ch/amozesh99/domeydani  
فوتبال حسن باقری https://www.skyroom.online/ch/amozesh99/football  
دو و میدانی1،2( برادران) حسن باقری https://www.skyroom.online/ch/amozesh99/domeydani12  
کشتی قاسم خاکشور https://www.skyroom.online/ch/amozesh99/koshti  
کارگاه شبکه های کامپیوتری عباس برسلانی https://www.skyroom.online/ch/amozesh99/karkhahshabakehcomputer  
شنا1،2(برادران) مجتبی خادم پیر https://www.skyroom.online/ch/amozesh99/shena12  
تربیت بدنی 1،2(برادران) وحید داودی https://www.skyroom.online/ch/amozesh99/tarbiyatbadani  
آزمایشگاه نرم افزارهای گرافیکی زهرا رمضان زاده https://www.skyroom.online/ch/amozesh99/narmafzarkherafik  
نقشه برداری محمود روحانی https://www.skyroom.online/ch/amozesh99/naghshebardari  
اجرای ساختمان های بتنی -روش اجرای ساختمان بابک روشنی https://www.skyroom.online/ch/amozesh99/sakhtemanbetoni  
تربیت بدنی1،2(خواهران) اکرم شریف منش https://www.skyroom.online/ch/amozesh99/tarbiyatbadani-khaharan  
نقشه کشی و رسم فنی یگانه طباطبایی https://www.skyroom.online/ch/amozesh99/naghshekeshi  
آزمایشگاه پایگاه داده رحیم کرامتی https://www.skyroom.online/ch/amozesh99/azpaykhah  
آزمایشگاه فیزیک رحیم کرامتی https://www.skyroom.online/ch/amozesh99/azfizik