به وبسایت رسمی موسسه آموزش عالی فنی و مهندسی اترک خوش آمدید.
دوشنبه، ۰۶ خرداد ۱۳۹۸  

اطلاعیه مهم وام شهریه

97210223
97210202
97207101
97202206
97232237
97210113
96101102
96106144
96101116
96107202
96101238
97107107
97106132
96105130

اطلاعیه وام شهریه:

دانشجویانی که شماره دانشجویی آنها در کادر بالا درج شده است تا پایان همین هفته به بانک مهر ایران محل سکونت خود مراجعه کنند.