به وبسایت رسمی موسسه آموزش عالی اترک خوش آمدید.
چهارشنبه، ۱۹ بهمن ۱۴۰۱  

اطلاعیه مهم وام شهریه

97210223
97210202
97207101
97202206
97232237
97210113
96101102
96106144
96101116
96107202
96101238
97107107
97106132
96105130

اطلاعیه وام شهریه:

دانشجویانی که شماره دانشجویی آنها در کادر بالا درج شده است تا پایان همین هفته به بانک مهر ایران محل سکونت خود مراجعه کنند.