به وبسایت رسمی موسسه آموزش عالی فنی و مهندسی اترک خوش آمدید.
دوشنبه، ۰۶ خرداد ۱۳۹۸  

اطلاعیه گروه حسابداری

برنامه تغیر کلاس های روز دوشنبه استاد عزیزیان به شرح ذیل اعلام می گردد:

بهایابی 2 روز سه شنبه ساعت 18-15

اصول حسابداری 3 روز سه شنبه ساعت 20-18

کنترل بودجه روز سه شنبه ساعت 20-18

کنترل داخلی و نظام راهبردی شرکتی روز سه شنبه ساعت 20-18