به وبسایت رسمی موسسه آموزش عالی اترک خوش آمدید.
پنجشنبه، ۱۶ مرداد ۱۳۹۹  

اطلاعیه گروه حسابداری

برنامه تغیر کلاس های روز دوشنبه استاد عزیزیان به شرح ذیل اعلام می گردد:

بهایابی 2 روز سه شنبه ساعت 18-15

اصول حسابداری 3 روز سه شنبه ساعت 20-18

کنترل بودجه روز سه شنبه ساعت 20-18

کنترل داخلی و نظام راهبردی شرکتی روز سه شنبه ساعت 20-18