به وبسایت رسمی موسسه آموزش عالی اترک خوش آمدید.
چهارشنبه، ۱۹ بهمن ۱۴۰۱  

اطلاعیه مهم وام شهریه

دانشجویانی که شماره دانشجویی آنها درج شده است به بانک مهر ایران محل سکونت خود مراجعه نمایند.

96107202
96101102
96101116
96101238
96105130
96106144
97106132
97107107
97202206
97207101
97210113
97210202
97210223
97232237