به وبسایت رسمی موسسه آموزش عالی فنی و مهندسی اترک خوش آمدید.
جمعه، ۲۵ آبان ۱۳۹۷  

اطلاعیه ثبت نام پذیرفته شدگان کارشناسی 97